1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_474.1.gif

En orättvis betraktelse

Fascisthälning.jpg3.jpg

NYSPRÅK I POLITIKEN

Häromdagen såg jag ett lysande exempel på förskönande omskrivningar i politiken. Partido Popular, som har regeringsmakten i Spanien, är besvärad över alla protester och demonstrationer mot nerskärningspolitiken. För att sätta en hämsko på detta inför man en ny lag, som avsevärt ska inskränka demonstrationsrätten. Oppositionen kallar det en ”munkavlelag” medan PP benämner den ”lagen för skydd av medborgarsäkerheten”.

Det är ett välkänt fenomen att politiker gärna, bla då de ska presentera sina program, väljer ord med positiva förtecken. Så har det nog alltid varit och för det mesta genomskådar medborgarna kanske de förskönande omskrivningarna eller eufemismen. Vissa ord blir också per definition politisk korrekta eller positivt laddade, som idag ”grön”, ”mänskliga rättigheter”, ”mångkulturell”, ”liberal”, ”mångfald”, ”frigjord”, ”könsneutral”, ”miljö”, mfl begrepp där man inte behöver närmare bestämma eller definiera innehållet. Miljö tex är i sig självt något positivt och det finns tom ett parti som bara behöver kalla sig Miljöpartiet. Begreppen knyter an till tidens uppfattning om nytta och moral.

Ett annat bra exempel på en förskönande omskrivning är den sk ”trängselskatten” i Stockholm och Göteborg.  Ett mera neutralt begrepp vore trafikbeskattning. Jag hörde nyligen ett radioprogram som handlade om ”Trängselskatten”. En medverkande slog verkligen huvudet på spiken, då han påpekade att man också får betala ”trängselskatt” då man kör ut ur stan!

I den politiska kommunikationen är språket ett viktigt medel, inte minst i vår tid då offentliga medier är de viktigaste budbärarna. Genom sina språkliga uttryck och manipulation av tidsandans idéer och myter, vill politikerna få medborgarna att välja deras beskrivning av verkligheten och vad som är gott för dem. Det går ut på att dölja eller förvrida sidor av verkligheten och istället fabricera samtycke och förtroende hos medborgarna.

Det är uppenbart att tidsandan talar för ett näringslivsperspektiv på verkligheten. I höstas kom socialdemokraterna med ett nytt program de kallar ”Affärsplan för Sverige”. Socialdemokraterna ska alltså sälja sina politiska idéer på marknaden. Offentliga verksamheter som vård och omsorg ska numera konkurrensutsättas, vilket betraktas som något allmät gott. Inom den offentliga sektorn har vi fått individuell lönesättning efter förespeglad prestation och resultatenheter där det ekonomiska resultatet är det som räknas. Numera heter det beställare och utförare och kunder istället för klienter. Vi har fått sjukvårdsproduktion och insatsflöden, controller och coach. Andra honnörsord är anpassningsbar, utvecklingsbar, förnyelsebar och anställningsbar. Att göra ekonomiska vinster, dvs profit, i omsorgen och sjukvården är samma andas barn; konkurrenskapitalismen tränger in i samhällets alla porer och vener.

En särskild aspekt av bolagens förmedlade verklighetsbilder är just kring skatt. Därifrån verkar skatt vara något enbart ont, som det gäller att befria sig från. Borgarna hjälper till att förmedla näringslivets perspektiv genom ”skattelättnader” och ”jobbskatteavdrag”. Alliansen har varit så framgångsrik med detta perspektivbyte att medborgarna bortser från att skatterna används för att upprätthålla välfärdssamhället (kanske en annan förskönande omskrivning!)och att slippa skatt blir vår högsta önskan. Alliansen har varit så framgångsrik med detta att socialdemokraterna inte kan eller vågar göra annat än stämma in i samma kör och acceptera tex jobbskatteavdragen.

Särskilt intressant blir väl detta då det råder motsättningar och konflikter och begreppen tydligt används för att vilseleda opinionen. Jag minns då vi i min kommun kämpade mot en stor panncentral i villaområdet och politikerna ångrade att de kallat projektet panncentral och istället började använda begreppet Värmecentral. Utsläpp och luftföroreningar blev emissioner, autokrati blev demokrati, manipulation blev samråd, park förvandlas till verksamhetsområde, hälsorisker blev gränsvärden, lokalgatan blev huvudled, störningar blev miljöförbättringar, snöd vinning blev rationalitet, berörda blev oberörda, osv.

I den internationella storpolitiken blir det inte sällan ideologiska krig, som nu kring konflikten i Ukraina. Carl Bildt framstår här som en av de främsta demagogerna. Han kallar huliganerna på Majdan för fredliga demonstranter, det politiska våldet där blir demokratisk process, demokratiskt val president blir Quisling, fascister blir liberaler, kuppregering blir legitim regim, osv.

“Everyone around him are strictly controlled in a collective”

 

Ett verksamt medel för att förvirra opinionen är alltså att förvränga undersåtarnas tankeverksamhet genom att manipulera språket. Därför har man, liksom i Oceanien i Orwells 1984, utvecklat ett nyspråk, där orden får motsatt eller fördunklande innebörd. I samhällsplaneringen tar sig detta följande uttryck: autokrati kallas demokrati, manipulation kallas samråd, repressiv tolerans kallas medborgarinflytande, övermakt kallas majoritet, klagan kallas besvär .

 

Det kan också ta sig motsatta uttryck tex då befogad kritik av makthavarna kallas för okunnigt, oansvarigt, rabulism eller pajkastning. Allt ingår och hänger samman i denna nya imaginära värld som politikerna skapar åt sina undersåtar. Världen har hunnit en bra bit förbi 1984, men i politiken håller man fast vid trixen med nyspråk och eufemismer. Så vist är det där.

 

 

 

Nedan har jag sammanställt några förskönande omskrivningar, som läsaren troligen känner igen. Om inte, var uppmärksam på dem!

Arbetslös blir friställd

Böglobbyn blir regnbågsrörelse

Gatans parlament blir demokratisk process

Högerpartiet blev nya arbetarpartiet

Huliganer blir fredliga demonstranter

Illegal invandrare blir papperslös

Invandrare blir nysvensk

Klassklyftor blir nivågruppering (i skolan)

Krigsfångar blir illegala kombattanter

Krigsindustri blir försvarsindustri

Kuppregering blir legitim regim

Käbbel blir överläggning

Likriktning blir samsyn

Nerdragningar blir satsningar

Profitör blir riskkapitalist

Skendemokrati blir samråd

Socialstat blir välfärdsstat

Spioneri blir underrättelseverksamhet

Underordning blir samtycke

Vinst blir avkastning

 

 

 


 

 

FASCISMENS KÄNNETECKEN

1.Elitism and contempt for weakness
2. Extreme nationalism
3. Xenophobia
4. Hero Worship
5. Life is a struggle
6. The battle creates strong men
7. Strong traditionalism
8. Criticism of Modernism
9. Collectivist
10. The individual must sacrifice for the nation
11. Anti-intellectualism
12. Chasing scapegoats tex Jews and Communists

1.       Elitism och förakt för svaghet

2.       Extrem nationalism

3.       Återupprättande av nationens och folkets heder

4.       Främlingsfientlighet

5.       Hjältedyrkan

6.       Livet är en kamp

7.       Striden skapar dugliga män

8.       Stark traditionalism

9.       Kritik mot modernism

10.   Kollektivistisk

11.   Den enskilde ska offra sig för nationen

12.   Antiintellektualism