1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_474.1.gif

Till minnet av Birthe Gamst

FÃ¥glar (138)mini.jpg

BIRTHE GAMST

Birthe Gamst är en välkänd och omtyckt socialarbetare från Danmark. Birthe var mycket engagerad i utvecklingen av socialt arbete i både teori och praktik. Hon är medförfattare till flera böcker om socialt arbete, tex Socialt miljöarbejde i lokalsamfundet (1997), På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde (2004) och Velferdssamfundets sociale pionerer (2008). Birthe undervisade i socialt arbete bland annat på Roskilde Universitetscenter och Den sociale höjskole i Köpenhamn. Hon medverkade i Den alternative velfärdskommission och i Susi og Peter Robinsohns fond (till stöd för projekt kring barn och unga), var i en period redaktör för Nordisk Socialt Arbejde och skrev mängder med artiklar om socialpolitik och sociala frågor. Birthe Gamst har efter flera års kamp mot cancern lämnat oss den 11:e mars 2014. Birthe blev 64 år. Många kommer att minnas hennes gärning och glada och varma personlighet.

 

Birthe Gamst

Vår korta stund på jorden

är inte hela historien om

vårt liv. Människan måste

tro det, har trott det och

kommer alltid att tro det

i en eller annan form.

William James

En sista hälsning till Birthe

Från vännen Alf