1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_474.1.gif

Samhällets skuggsidor

Spanien okt 11 285 mini.jpg


PÅ SKURKFÖRETAG BITER INTE ARN

Vi tänker gärna att av tradition och samhällsmoral rättar sig företag efter Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut och rekommendationer. Så har det till stor del varit förr, men inte längre. Vissa skrupulösa företag tex inom byggbranschen (där 29% inte bryr sig) struntar blankt i vad ARN säger. Och ARN kan inte göra mycket åt det, om man inte i samarbete med den som klagar går till domstol – och det ska mycket till. Ryanair är ett av dessa företag som struntar i ARN. Bara en gång har Ryanair fått krypa till korset efter år av processer i domstol.

 Så är det med detta skurkföretag, som inte bara har usel service, vilseleder den ovane flygbiljettbokaren på Internet och tar extra betalt för varenda liten grej. Till exempel får man betala extra för att bokar via Internet, trots att det inte går på annat sätt. Dessutom lurar och bedrar de passagerarna. Att de har en vd – Michael O´Leary – som kallar sina kunder för idioter, visar med all tydlighet vad detta är för företag. Hur många gånger har inte Ryanairs passagerare blivit strandsatta utan att företaget brytt sig om att hjälpa dem! Förra veckan hände det igen, då planet aldrig kom till sin destination och passagerarna blev övergivna.

Jag har själv erfarenheter, som gör att jag kan kalla Ryanair för ett skurkföretag. I november förra året skulle jag flyga med Ryanair från Göteborg till Alicante. På grund av sjukdom kunde jag inte resa. Det heter att Ryanairs flygbiljetter är fullt ombokningsbara mot en viss avgift. Jovisst, men när det med avgiften kostar mera att boka om än att köpa en ny biljett, tycker jag det är rena bluffen och bedrägeri att kalla biljetterna ”fullt ombokningsbara”. Det heter vidare att det enda Ryanair återbetalar är skatten man betalt på flygbiljetten. Men inte heller detta är sant.

Jag kontaktade Ryanair (vilket inte är det lättaste!) redan i december för att begära skatten återbetald. Inget svar. Jag gjorde ett nytt försök i januari. Inget svar! Nu ilsknade jag till och efter ytterligare några påstötningar fick jag ett svar. Ingen återbetalning kunde göras eftersom det nu gått för lång tid sedan avbokningen. Jag svarade att jag redan i december kontaktat dem, men inte fått svar. Nytt svar från Ryanair blev att de tar ut en avgift för att göra återbetalningen av skatten och denna avgift är högre än skattebeloppet. Alltså ingen återbetalning. Här har ni Ryanair i ett nötskal! Tar betalt för allt de kan, men aldrig själva återbetala något till kunderna. ARN behöver uppenbarligen vässa klorna och vi behöver alla göra något åt dessa skrupulösa företag som fördärvar samhällsmoralen och förtroendet mellan företag och kunder i detta land.

 


 

Spanien höst 13 352 mini.jpg

SKOJARE OCH SKURKAR BLAND BILUTHYRARE

Jag hyrde bil av Rentalcars.com/Firefly/Cartrawler (Fireflys referens no är 90656405-0)  för 37 dagar i Spanien (22/9 – 29/10). Bokning och full betalning gjordes i samband med att jag bokade flygresan hos Norwegian 14/6. Norwegian har tyvärr detta företag på sin hemsida så att man kan boka bil i samband med bokning av flygresan. Jag betalade 205 euro, som skulle inkludera full försäkring utan självrisk. Det var ju ett mycket bra pris och jag var nöjd med det.

Men när jag kom hem visade det sig att Firefly utan mitt godkännande dragit ytterligare 305 euro på mitt konto i Nordea. Detta kan de tydligen göra eftersom de alltid drar kreditkortet för att man ska få ut bilen (även då den är förbetald!). Men detta är absolut inte ok. Tvärt om tycker jag det är ett helt oacceptabelt beteende och dessutom olagligt.

Jag har via e-post och telefon kontaktat Rentalcars.com, som jag hyrde bilen av, för att de ska rätta till felet och återbetala till mig. De påstår då att det är betalning för försäkringen, trots att jag har ett hyreskontrakt där det står att bilen är fullt försäkrad, genom ett särskilt erbjudande. När jag påpekar detta presenterar de en falsk faktura på 305 euro, som de påstår att jag signerat (var och en som inte är blind kan se att den inte är signerad) Detta är rent bedrägeri och urkundsförfalskning och jag har gjort en polisanmälan. Men polisen meddelar att ärendet är svårutrett. Det beror på att det här ”företaget” är som en maffiaorganisation, eller en hydra, där man blir hänvisad hit och dit och inte får tag i helheten eller någon som verkligen är ansvarig. Den som man gör bokningen hos är inte samma företag som tar emot betalningen och ytterligare ett annat företag hyr ut bilen. Firefly har sitt huvudkontor i Manchester och är omöjliga att komma i kontakt med, samma gäller biluthyraren i Alicante. Av de redogörelse som finns på den här sidan, ser man tydligt samma mönster. Det borde verkligen skada Norwegians anseende att ha ett samarbete med dessa skurkföretag. Jag funderar nu på att kontakta Interpol för att uppmärksamma dem på detta bedrägeri, eftersom det är angeläget att mönstra ut dem från seriös biluthyrning man kan lita på.

Vill du veta mera om skojarna, titta på dessa länkar:

http://www.consumeraffairs.com/travel/car_trawler.html

http://www.trustpilot.se/review/www.cartrawler.com

Warning against rogue rental cars companies
I rented the car of Rentalcars.com / Firefly / Cartrawler ( Firefly reference no is 90656405-0 ), 37 days in Spain ( 22/9 - 29/ 10). Booking and full payment was made in connection with that I booked the flight with Norwegian 6/4 . Norwegian has unfortunately this company on their website so you can book your car in connection with the booking of the flight. I paid 205 Euros, which would include full insurance with no excess . It was a very good price and I was happy with it .
But when I got home it turned out that Firefly without my approval pulled further 305 Euros in my bank account. They can obviously do as they always pull the credit card that you should get your car ( even if it is prepaid !)
. But this is absolutely not ok. On the contrary , I think it is a completely unacceptable behavior and illegal .
I have had an email and phone contacted Rentalcars.com , which I rented the car from , so that they could correct the error and refund me. They say then that it is paying for the insurance, even though I have a lease that says that the car is fully insured, through a special deal. When I told them they present a false invoice for 305 Euros, which they claim I signed ( anyone who is not blind can see that it is not signed )! This is outright fraud and forgery and I have made a police report. But the police announced that the case is difficult to investigate. It is due to that this " company" is like a Mafia organization, or a hydra. They direct consumers here and there and one get not hold of the whole business, or someone who is really responsible . The company making the booking is not the same company receiving the payment and still another company lease the car. Firefly is based in Manchester and are impossible to get in touch with. The same applies to the rental in Alicante. Of the report available on this page, one can clearly see the same pattern. It really should harm Norwegian's reputation having a partnership with these rogue companies. I'm thinking now to contact Interpol to alert them of this scam, as it is important to get reed of them from reputable car rental companies.

Like to know more about this rogue rental cars companies? Check this links!

http://www.consumeraffairs.com/travel/car_trawler.html

http://www.trustpilot.se/review/www.cartrawler.com

 

Vänner Webb.jpg


VARNING FÖR PROVTAGNING AV PROSTATAN
Viktor i Prostatacancerföreningen propagerar för att alla män över 50 år bör låta kontrollera sin prostata (BLT 18.09.12). Visst, prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. För att hålla koll på detta genomförs tusentals PSA-prov och cellprov av prostatan vare år. Men sjukvården har hamnat i ett dilemma, eftersom provtagningen i sig kan få allvarliga konsekvenser. I olyckliga fall leder biopsin till svår blodförgiftning, när bakterier kommer in i blodbanan. Faran för livet ökar drastiskt när vi får in resistenta bakterier.
 
Det råder inom läkarkåren en diskussion kring värdet av PSA-prov och vilka värden som ska vara alarmerande. En viss försiktighet med PSA-prov framhålls i Socialstyrelsens broschyr ”Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer”. ”Socialstyrelsen rekommenderar att ingen man bör göra testet utan att först ha tagit del av denna information.” Broschyren andas en viss ambivalens när det gäller PSA-provtagningen. ”En nackdel med prostatakontroller hos friska män är att även betydelselösa små härdar av cancerceller kan upptäckas och leda till behandling.”
 
En ny studie vid Umeå lasarett visar på en klar överbehandling av misstänkt prostatacancer. Många män skulle inte behövt opereras och får lida av konsekvenser och komplikationer av operationen med impotens och urinproblem.
 
Jag fick tagit ett PSA-prov utan att jag bett om det och blev inte heller informerad om att blodprovet gick ut på detta. Den första PSA-provtagningen visade ett värde på 3.99. Jag uppmanades att följa upp detta och nästa prov visade PSA 5,8 och läkaren menade bestämt att jag skulle låta ta cellprov på prostatan för att undersöka om det fanns cancerceller. Jag fick alltså en remiss till urologen och läkaren tog tio cellprov på min prostata genom ändtarmen.
 
Innan detta prov togs hade jag inte blivit informerad om att denna provtagning kan leda till blodförgiftning. Hade jag vetat detta, hade jag aldrig tagit cellprovet. Hela processen började med att en läkare fick för sig att mitt höftproblem kunde bero på cancer i prostatan. Biopsin visade inte några cancerceller i min prostata. Inte heller i broschyren sägs något om att biopsin kan leda till blodförgiftning, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Först efter provtagningen informerade sjuksköterskan mig om risken att bakterier kan sprida sig till blodbanan. Jag fick då sex antibiotikapiller.
 
Vad jag senare fått höra bör antibiotikan tas i förväg. Tyvärr drabbades jag, så fort tabletterna tagit slut, av en allvarlig blodförgiftning. Jag blev fruktansvärt sjuk och trodde att jag skulle dö. Det hela blev mycket dramatiskt med akut ambulanstransport mitt i natten till akuten. Blodförgiftningen konstaterades och jag fick intravenös antibiotika. Jag hade fått E-colibakterier i blodet. Jag är väldigt glad att det inte var resistenta bakterier, eftersom jag varit både i Turkiet och Spanien. Vårt moderna resande har avsevärt ökat risken för resistenta bakterier.
 
Informationen om riskerna med biopsi av prostatan bör helt klart förbättras. För att citera Socialstyrelsen: ”När det gäller cancer i prostatakörteln är det inte alltid en fördel med tidig upptäckt. För en del män kan tidig upptäckt av prostatacancer till och med vara mer till nackdel än till fördel.” I mitt fall ledde den oönskade jakten på cancerceller inte till tidig upptäckt men ett katastrofalt resultat. Vi män vill inte bli ställda inför valet att dö snabbt pga blodförgiftning eller möjligen långsamt av prostatacancer. Kanske håller den gamla tumregeln: får du problem med att pinka, är det dags att undersöka!
 
 

 

Jämtland 09 028 mini.jpg


GIRIGA KLIPPARKAPITALISTER PROFITERAR PÅ ELEVER

Sverige har den mest superliberala politik för friskolor i världen. Bara här kan man ta ut vinst från skolor, som finansieras med skattepengar.  Det också i princip fritt fram att starta friskola (bara man får godkänt av skolverket), som i praktiken finansieras av skattebetalarnas pengar. Samtidigt kan företaget som driver skolan ta ut vilken vinst de vill. Aktiebolag, riskkapitalbolag, som AcadeMedia, Baggium, John Bauer och Kunskapsskolan, har hittat ett nytt område att exploatera och profitera på. Men när de inte längre gör vinst lägger de ner och eleverna får söka sig en annan skola.
 
Internationella och svenska experter (tex Henry M Leving), säger att systemet med fria skolval leder till segregation. Resursstarka medelklassföräldrar väljer bort skolor som är socialt och etniskt blandade till förmån för små, mera homogena friskolor. Detta påverkar lärarrekryteringen och skolresultaten negativt i de nerklassade skolorna.
 
Friskolor tränger ut små kommunala skolor. Det finns 1200 skolor i landet med mindre än 100 elever. De nerläggningshotade skolorna finns i mindre samhällen där eleverna kommer att bussas till centralorten. Det omvända händer nästan aldrig. På S-kongressen beslöts att kommunerna kan bestämma om en friskola ska få starta verksamhet. Men om socialdemokraterna inte får egen majoritet i riksdagen och tex måste samarbeta med liberala MP, som vill behålla fri etableringsrätt, lär det tyvärr inte bli mycket av detta beslut. Socialdemokraternas ambivalens till vinster i social företag bäddar väl också för detta.
 
Det började som ett försök att rädda skolan kvar i byn på 1980-talet. Friskolan blev i många fall räddningen och kostnaden kunde hållas nere genom frivilliga, obetalda, insatser från föräldrar och andra. Senare har vi fått en annan utveckling där företagare insett att friskolor kan vara bra business (64% av skolorna är aktiebolag).  Antalet friskolor har ökat starkt. Läsåret 91/92 fanns 90 friskolor i landet, idag är det 741 grundskolor (ökning med 700%) och 489 gymnasieskolor. Det är nästan lika många som kommunala gymnasier (497). 24 procent av gymnasieelever går i friskola. 
 
Denna ökning beror på att den borgerliga regeringen uppmuntrat friskolor i valfrihetens namn, samt kommunpolitikers välvilliga, billiga, utförsäljning av skollokaler. Detta har särskilt skett i Stockholmsregionen där en tredjedel av friskolorna finns. (Upplands Väsby, Täby, Österåker och Vaxholm med 62 procent elever i friskola).
 
Det brukar heta att friskolorna erbjuder alternativ och valfrihet till de kommunala. Men 80 procent av dem har allmän inriktning och tex Waldorf är bara sex procent. Bolagskolorna har startats för att några kapitalister ska tjäna pengar på dem. Särskilt irriterande är det att en del av dessa bolag drivs så att de inte behöver betala skatt. Skattebetalarnas skolpengar går till vinster, som hamnar i skatteparadis. Och när profiten inte blir tillräckligt stor lägger man ner verksamheten och ställer eleverna på bar backe. Snyggt jobbat Alliansen!
 

 

 

 

Tunisein 109 mini.jpg

SAMHÄLLSMORAL I FÖRFALL

 För att vi människor ska kunna leva tillsammans, krävs vissa grundläggande moralregler, som godkänns och accepteras av de flesta (och de som inte accepterar blir tillrättavisade eller fördömda). Filosofer och profeter har i årtusenden formulerat levnadsregler för en fredlig och kärleksfull samexistens.

Inom kristenheten finns några av dessa regler nedtecknade ibland annat i de tio budorden och andra texter av bibelns profeter. I Romarbrevet 12:10 heter det ”Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.” Matteus säger ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna” (Matteus 7:12).

En annan moralregel är att du ska hjälpa en människa i nöd – alldeles särskilt om vederbörande ber om hjälp. ”Avvisa inte den som ber om hjälp i sin nöd” (Jesus Syraks vishet 4)

En regel är att du inte ska stjäla och naturligtvis inte heller dräpa! (Andra Moseboken 20:13).

Motsvarande finns i andra religioner. Judendomens tio bud(Torah, Aseret ha-D'vareem)

 är snarlika, men har också ett förbud mot girighet, vilket passar utmärkt i sammanhanget här.

”Vad du inte önskar gjort mot dig själv, ska du inte göra mot andra”, säger Konfucius. Konfucianism är en av Kinas tre klassiska religioner. Konfucianismen lägger framförallt stor vikt vid de traditionella kinesiska sederna, som är viktiga för ett gott samhälle, en god moral, och ett gott liv. I Koranen heter det bla: ”De som gör goda gärningar, vare sig män eller kvinnor och är rättrogna, dessa skola ingå i paradiset och ej lida den ringaste orätt.” (Fjärde Suran 4:123)

Tänk om vi hade levt efter dessa moralregler, vilken underbar värld vi skulle haft! Men istället kan vi oroas över en samhällsmoral som tycks vara i förfall eftersom vi människor lurar och bedrar varandra. Vissa brott gör att man allvarligt kan fundera över om det är människor som utför dem (och nu talar jag inte om Syrien, vilket man naturligtvis också kunde göra!) Nej det är något mera närliggande. På senare tid har rapporterats ett flertal fall där grundläggande moralregler satts ur spel eller nonchalerats. Jag tänker på de fall där de som råkat i en bilolycka blivit bestulna och rånade istället för hjälpta!

Jag har vänner och bekanta som drabbats av detta. Istället för att hjälpa de drabbade har vid två tillfällen de som stannat – och som man trodde skulle hjälpa – istället stulit deras grejor ur bilen.

Jag tänker också på det fall då en berusad man ramlat ner på tunnelbanans spår och en förbipasserande istället för att hjälpa honom upp, stjäl hans plånbok. Mannen ligger kvar på spåret och blir överkörd av tåget. Människor som gör sådant förtjänar att kallas för avskum! Och vi får hoppas att alla vi andra i samhället inte accepterar sådant beteende varhelst vi stöter på något likande.

                                                       


 
gen_22.1.gif