1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_474.1.gif

97. Floda uppdaterat

Flodasvit (27) mini.jpg


GRANNSAMVERKAN I LERUM/FLODA


 Det finns 90 samverksansgrupper i kommunen och omfattar ca 2700 familjer. Polisen har mycket positiva erfarenheter av arbetet med grannsamverkan och arbetet fortgår med att utveckla allt fler grupper. I Lerum är det främst Stefan Holm som jobbar med detta tel 010-56 57 421
Stefan.Holm@polisen.se
 
I kommunen sker något mer än 100 inbrott per år. De allra flesta i villor och radhus och huvudsakligen i Lerum och Floda (få i Gråbo och nästan inga i Sjövik). Orsaken är främst att bovarna föredrar områden där de snabbt kan komma ut på motorvägen (något att fundera över, dvs denna tillgänglighet – I Hyltorna har vi numera bara en väg in och ut ur området, vilket lär vara en fördel. Bovaran gillar inte återvändsgränder.). Uppklarningsandelen är 10-12 procent, vilket är högre än i landet som helhet, där den ligger på 4 procent.
 
Antalet inbrott har ökat mycket i landet på senare tid, men inte här i kommunen, vilket kan bero på aktivt arbete med grannsamverkan och poliskontroller. År 2011 begicks 128 inbrott och år 2012 105. Polisen kommer att utöka antalet kontroller. Enligt polisens statistik sker det 26 procent färre inbrott i kvarter med grannsamverkan.
 
Inbrott i hemmet uppfattar de drabbade som mycket kränkande och obehagligt och kan till och med få mycket tråkiga konsekvenser. Det är därför angeläget att på alla sätt motverka denna brottslighet och polisen har därför också utökat denna brottsbekämpning.
 
Enligt polisen är det mest effektiva att vi alla är uppmärksamma på beteenden och förhållanden som verkar misstänkta. Det bovarna fruktar mest av allt är att bli upptäckta, rapporterade och avslöjade. Det är därför aktiv grannsamverkan är så betydelsefullt. Att sätta upp skyltar med Grannsamverkan och klistermärken på dörrar och postlådor signalerar att här är vi på alerten mot tjuvar. Men det kräver också att detta är en realitet. Skyltar i sig hjälper föga.
 
Men moderna tjuvar ser inte ut som Björnligan, som smyger omkring med en kofot. Tvärtom kan de vara prydligt klädda och köra fina bilar typ BMW (som tycks vara favoritbilen i dessa kretsar). Polisen avråder dock bestämt från att ingripa fysiskt mot bovarna. Trängda tjuvar kan handla aggressivt och våldsamt och det kan sluta illa. Ring istället genast 112 och tillkalla polisen. Ta bra signalement för identifiering, bilnummer, mm. Snabba ingripanden från polisen är av största vikt för att sätta dit bovarna.
 
Det finns många ting vi kan göra för att göra livet svårare för tjuvarna. Hundar, larm och rörelsestyrd belysning visar sig ha bra förebyggande effekt i kombination med informerade och uppmärksamma grannar. Det är viktigt att hålla grannarna informerade om man reser bort, mm. Grannarnas reaktion på larm är mera effektivt än säkerhetsföretagen, som sällan hinner fram i tid. (Köp aldrig några larm av säljare vid dörren, eller öht diskutera skalskyddet med någon vid dörren.)
 
De flesta inbrott sker på den mörka tiden av året (främst hösten) och huvudsakligen på eftermiddagen, då ingen är hemma. Var uppfinningsrik och lura tjuvarna att någon är hemma (tex timerstyrd belysning, radio och tv som går på och av). Åker ni bort då det är snö, se till att grannarna skottar eller åtminstone varje dag går fram och tillbaka mellan gatan och ingången och/eller kör in med bilen på garageuppfarten. Sommartid, se till att gräsmattorna är klippta. Låt grannarna slänga sopor i soptunnan så den inte är tom. Alla tecken på att katten är borta är inte bra, då dansar råttorna på bordet! Dvs bryter sig in.
 
Bovarna bryter sig framförallt in på baksidan av huset, så se till att sikten är öppen, rörelsestyrd belysning är på och allt är väl låst (skruva tex fast källarfönster från insidan). Altandörrar är ofta den svagaste punkten i skyddet, så se till att ha moderna lås, som man inte kan peta upp med en skruvmejsel och tappar i dörrkarmen på baksidan av dörrarna. ”Riktiga” tjuvar gillar inte att slå sänder fönsterrutor (treglasfönster och fönsterlås gör det lite svårare). De tar fönster och dörrar, så se till att det inte är lätt att bryta upp. Tjuvarna behöver i regel bara tio minuter eller så för att genomföra inbrottet, så det gäller att göra det så besvärligt som möjligt för dem. Larmet bör tjuta högt både inne och ute och inne så högt att de inte står ut med att vara där. Se till att larmets sensorer täcker alla rum. Märk alla värdeföremål (instrument för detta kan lånas hos polisen och man kan också får märksats från stöldskyddsföreningen) och göm undan värdeföremålen (ha aldrig smycken i sängkammaren och nattduksbordet). Det är bra att fotografera värdeföremålen på ett sätt så de kan identifieras lätt, dvs kopplas till ägaren.
 
Inbrotten har ökat och blivit en stor plåga i vårt samhälle. En anledning till att inbrotten ökar är ligor som kommer från utlandet (inte sällan från Östeuropa). Tyvärr har EU-medlemskapet och Schengenavtalet gjort det mycket lättare för bovarna att ta sig in och ut ur landet med stöldgodset. Polisen skulle klara upp betydligt fler brott om man hade resurser att kontrollera alla bilar som lämnar landet. Detta är en politisk fråga att fundera över. Hur ska våra gemensamma resurser användas?
 
Sök mera information på:
www.polisen.se/vastragotaland
www.samverkansbrott.se
www.stoldskyddsforeningen
www.bra.se 
 

 

 

 

Medborgarhus 1.jpg blå mini.jpg

MEDBORGARHUS I FLODA – PROGRAMFÖRKLARING

 

Ett flertal studiegrupper har diskuterat framtiden för Floda centrum. Många har kommit fram till att det bland annat behövs en träffpunkt. Det behövs också ett äldreboende/serviceboende. Idén här är att slå samman dessa funktioner i ett hus, som också kopplas till centralskolan, så att förskolan och grundskolan kan använda lokaler och utrustning i ett nytt Medborgarhus för Floda. Lämplig placering är därför på tomten där gamla kommunhuset låg, nu parkeringsplats.

 

Syfte

Att skapa ett öppet, inbjudande och tillåtande hus för många människor med olika intressen och många aktiviteter och med en central placering.

 

Program

Skapa ett intresseväckande, annorlunda hus med en öppen och flexibel struktur, som ger goda förutsättningar för varierande verksamheter och stor tillgänglighet.

 

Utformning

För att ge medborgarhuset en spännande, lockande och intresseväckande form, kan det byggas som ett stort, halvöppet snäckskal av en havssnäcka. Tanken är att framförallt andra våningen ska vara öppen, ljus och transparant, så folk kan se att här händer det saker, man kan bli nyfiken på, undersöka och engagera sig. Därför är väggarna ute och inne av glas och över torget finns ett stort, runt fönster i taket, som släpper in mycket ljus (likt Pantheon i Rom).

 

I bottenvåningen kan verksamheter finnas, som inte behöver så mycket dagsljus till exempel slöjdsal, vävstuga, fotolaboratorium, målarverkstad, keramikverkstad, systuga, bakstuga, mekanisk verkstad, gym, mm. Dessutom ska det finnas garage, källare och lagerutrymmen. Förskolan och skolan har en särskild entré till medborgarhuset via bottenvåningen. Från entrén på bottenvåningen leder en stor trappa upp till andra våningen (hiss finns naturligtvis också).

 

Trappan från bottenvåningen leder upp till ett stort, öppet torg på andra våningen i mitten av huset, där det finns en reception och elektronisk informationstavla för aktiviteter. Från torget strålar i solfjädersform öppna salar och lokaler ut åt alla håll. Här finns ett auditorium för film, teater, konserter, politiska möten, föreläsningar, mm. Det finns salar och mindre rum för mångahanda aktiviteter till exempel: studiecirklar, föreningsmöten, utställningar och gruppverksamheter av olika slag. Det finns teknisk utrustning som datorer, kopiatorer, skrivare, redigeringsutrustning, mm.

 

På andra våningen finns restaurang och cafeteria och biblioteket har flyttat hit. Det finns ett kök för matlagningskurser och för de boende att organisera egna matlag. I den inre delen finns lägenheter för äldreboende/serviceboende i två våningar (ett tjugotal lägenheter). Huvudentrén för äldreboendet är genom medborgarhusets andra våning. På andra våningen har kommunen sitt lokalkontor för information och vissa ärenden.

 

Ägande och administration

Medborgarhuset byggs och ägs av kommunen (ev med privata sponsorer och bidrag från Boverket och EU). Verksamheten organiseras och administreras av en lokal styrelse med lämplig personal.

vinter 08-09 (404) mini.jpg


BETONGPARTIERNA BESTÄMMER
Moderater och socialdemokrater förenas i vanlig ordning kring vad de tror är modernismens och teknokratins framgångsprojekt. I Lerum faller de i varandras armar i förtjusning över höghuset Terrassen (tidigare kallat Pärleporten vars namn stämmer bättre med de här partiernas uppfattning om projektet).
 
Utifrån politisk ideologi och retorik skulle man tro att s och m skulle vara varandras motsatser. Men det är bara politiskt prat och propaganda. I själva verket är de förenade i synen på det moderna, teknokratiska, kapitaldrivna projektet. Deras främsta värden är i grunden ekonomisk tillväxt. Deras samhällsbyggande vilar på dessa preferenser och ska gynna den ekonomiska tillväxten framför allt. De är tankemässigt så hårt bundna till det moderna samhällsbyggarprojektet, att detta överbryggar andra motsättningar, då det kommer till satsningar på infrastruktur och byggande. Då gör det inget att det kostar så mycket mera att bygga vid Säveån.
 
Praktiken i tex kommunalpolitiken i flera andra kommuner talar sitt tydliga språk. Se: ”Göteborgsandan” med goa gubbar från näringsliv och politik, som i samförstånd bygger samhället, utan demokratiskt tjafs. Malmö är ett annat belysande exempel då ”kapitallogiken” får styra när man bygger Västra hamnen med Turning Torso.
 
Göteborgsandan i Lerum visar sig också i uppgörelsen med den sk sakägaren, byggföretaget Hökerum, som själv är part i målet, med egna ekonomiska intressen. Men det är naivt av betongpartierna att tro att bara den som har angränsande tomt, skulle ha rätt att överklaga ett beslut om höghus, som påverkar många.
 
Med höghus i Lerum vill betongpartierna sätta fart på den ekonomiska utvecklingen och vi kan räkna med att det blir fler höghus (en del arkitekters våta dröm), om de här partierna får bestämma. De har byxångest eftersom man blivit akterseglade av Partille och inte i tid fixat en ny avfart från E20 till Lerum centrum.
 
Motståndare till höghuset och den utveckling i Lerum det står för, betraktas som romantiker, vilka vill värna naturen och ha en småskalig utveckling. Vilken slags utveckling Lerumsborna vill ha, kan vara värt att fundera på inte minst inför nästa allmänna val.

SLIPAD POLITIKER

Ingvar Frid, du är en slipad politiker. Det kanske är förutsättningen för politisk karriär? Men du borde tänka på varför ni kommunalpolitiker har så lågt förtroende hos väljarna. Ditt blir väl inte precis stärkt av att du inte svarar på den grundläggande frågan varför du som politiker inte tål att man kritiserar det arkitektförslag för Floda C du varit med och utsett till vinnare i tävlingen.

I fallet med den inställda Framtidsverkstaden använder du trixet att beskriva ett förhållande som inte stämmer och sedan säga att det är falskt. Jovisst, det var inte du som fattade beslutet att ställa in Framtidsverkstaden – det har jag heller inte påstått. Men din position, ilska och kritik av min artikel i LT (14/3) fick de ansvariga i Nääs och Co/BID att ta detta beslut. Detta vet jag från dem som var direkt inblandade.

Sedan har du så fil dr du är, tydligen glömt citeringsreglerna. Man kan inte yxa till ett citat lite som man behagar och låtsas att det är korrekt återgivet genom att sätta citationstecken. Var i min artikel (LT 11/4) hittar du ditt citat: ”gammaldags, korrumperad, politiker med pampfasoner”? Diskussionen blir bättre om man försöker vara korrekt.

Amish 028 mini.jpg

PARKERINGSPROBLEM I LERUM

I den här kommunen är det inte tillåtet att parkera emot färdriktningen, dvs på vänster sida – inte ens där det finns en parkeringsficka. I en del kommuner har man ändrat denna regel i de lokala trafikbestämmelserna, eftersom man insett att det är mera trafikfarligt att föraren gör en u-sväng för att parkera på rätt sida sas. Detta kan leda till att det blir ytterligare en u-sväng då föraren fortsätter färden i ursprunglig riktning.

Alternativet är att förbjuda u-sväng, men det kan man knappast ha generellt i kommunen. Därför är det väl dags för ansvariga för de lokala trafikföreskrifterna att ta sig en allvarlig funderare (kollar olycksstatistiken, ser hur andra gör, osv) kring denna fråga. För att vi ska slippa bli jagade av Securitas tuffa p-vakter, är det dags att ändra dessa bestämmelser även i Lerum.


Centrum LF 010 mini.jpg

IDYLLEN I FLODA

Sommaren lider mot sitt slut. Men ännu kan vi glädjas åt idyllen vid Säveån i Floda. Här rinner ån fram längs gröna stränder, som ger en fin inramning till vattnet med guppande änder, vigg och andra sjöfåglar. Allt andas frid och fröjd.

På våren och försommaren ger många slags småfåglar en trevlig kör i buskagen längs ån. Att promenera över Sävespången ger en stund av avkoppling, harmoni och lycka, som uppskattas av många Flodabor.

Men denna idyll kommer att försvinna om och när arkitektförslagen till ny bebyggelse genomförs. Här har arkitekter (vissa som inte ens besökt platsen!) snickrat ihop utbyggnadsplaner, som jag tror är främmande för många Flodabor. ”Blå Torget” är en våt dröm hos arkitekter och planerare utan naturintresse. Samhällsbyggnadschefen Maria Sigroth hoppas att snabbt komma igång med Blå Torget (LT 22.08.13)

Men det är naturförstöring och en skandal om planen får genomföras. Vi Flodabor måste förhindra att detta sker och jag hoppas att Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet agerar mot dessa planer, för ni kan väl knappast tycka att detta är ett bra projekt?! 
gen_22.1.gif