1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_216.1.gif

68. Skuggor över slätten

Skuggor.front hems jpg.jpg

SKUGGOR ÖVER SLÄTTEN

Av Alf Ronnby

Kort presentation av romanens struktur och innehåll.

Den här romanen handlar om en prästfamilj som flyttar från det akademiska livet i Lund till en liten by i den svenska södern, till den bördiga och välmående slätten. Händelserna utspelar sig på 1950-talet. Det är på flera sätt en brytningstid mellan ett mera traditionellt jordbruk och ett mekaniserat, mellan ett auktoritärt samhälle, styrt av tradition och religion (en stäng Gud som är dömande och straffande i motsatts till en mera tolerant och kärleksfull Gud) och ett mera liberalt och tillåtande samhälle.

 

Dialektiken i berättelsen är motsättningen mellan stad och land, mellan det religiösa och det materiella, mellan å ena sidan tro och övertygelse och tvivel och hopplöshet å den andra. Berättelsen innehåller en del klassiska ingredienser: spänningen mellan kärlek och svek, ande och materia, lyx och fattigdom, mellan framstegsanda och jantelagen, mellan makt och vanmakt, mellan hopp och förtvivlan, liv och död. Intrigen innehåller alla dessa element och några till. Det finns tre huvudpersoner och en rad bipersoner. Huvudpersonerna är prästen Axel, sonen Håkan och den vackra Astrid, som kommer från ett behagligt liv i staden till den lilla byn på slätten. Händelserna sträcker sig över ca ett och ett halvt år, men i kalendertid blir det ca fyra och ett halvt år.

 

Romanen börjar med en ”ögonblicksbild” av en dramatisk händelse, vars utgång läsaren inte får veta förrän mot slutet. Vägen dit går via en rad lyckliga och olyckliga händelser och komplicerande förhållanden. Det finns en dramaturgisk vändpunkt då det soliga och glada vänder till det mörka och sorgliga i lokalsamhället. Den röda tråden är människans sökande efter sin plats i världen, de val hon gör eller tvingas göra och särskilt det val som kommer att uppta en stor del i hennes liv, nämligen yrkesvalet. I det här fallet blir det valet ännu mer komplicerat eftersom det inte är ett yrkesval vilket som helst, utan också förbundet med ett kall. En annan röd tråd är köttets lusta, åtrå, förälskelse och kärlek och vart detta kan leda en människa.

 

Berättelsen har verklighetsbakgrund för många av händelserna (även Stigs dramatiska drunkning) fast dramatiserade här, men huvudintrigen är konstruerad. Alla namn på personer och platser är fingerade. Byn Sjörup existerar inte i verkligheten. Den är konstruerad. Författaren skriver utifrån egen erfarenhet, barnaåren i Lund och sedan uppvuxen i en prästfamilj i en liten by i södern. Prosan är korthuggen och ofta rakt på sak. Berättelsen glider ibland över i det mytiska och övernaturliga och mellan olika världar. En del skånska ord och uttryck förekommer för att ge en lokal karaktär. Boken är på 306 sidor (stor, läsvänlig stil!)

Recension Skuggor mini.jpg

RECENSION AV SKUGGOR ÖVER SLÄTTEN

Boken kan beställas på   www.vulkan.se

 

Som Pocketbok kostar den 226 kr

 

Som E-bok kostar den 25 kr

 

Jag önskar alla en intressant och spännande läsning!

 

Mobilizing Cover 3 mini.jpg

MOBILIZING LOCAL COMMUNITIES

                      www.vulkan.se

                      går det också att beställa två andra av mina böcker

                      MOBILIZING LOCAL COMMUNITIES

                      och 

                      IRLÄNDSK RESA

Irländsk resa bygger på en längre resa till Irland (republiken) för att studera lokalt utvecklingsarbete på landsbygden och i mindre samhällen. Det blev en stark upplevelse av det irländska landskapet och människorna, deras livsvillkor, lokala förhållanden och den irländska kulturen, därför är boken skriven som en reseberättelse.

MOBILIZING LOCAL COMMUNITIES behandlar ett ämne som också är det jag undervisar om på Göteborgs universitet och handlar om hur det kan gå till då människor blir mobiliserade och samverkar kring gemensamma angelägenheter i ett lokalt utvecklingsarbete. Temat social mobilisering känns extra aktuellt nu då det visade sig att Barack Obama hade stor nytta av sina erfarenheter som Community Organizer i South Side i Chicago under sin valkampanj för att bli USA:s president. Det gick vägen och det intensiva mobiliseringsarbetet på gräsrotsnivå som hundratusentals av Obamas valarbetare genomförde spelade stor roll för vinsten.

Irländsk resa kan alla läsa som intresserar dig för Irland, samhälle och kultur, plus de som också är intresserade av lokala initiativ och lokalt utvecklingsarbete  Boken kostar 124 kronor

Mobilizing Local Communities riktar sig till alla som intresserar sig för ”Community Organizing”, samhällsarbete på lokal nivå: teorier, strategier och metoder och som vill lära sig något om vad som var Obamas och hans medarbetares organisatoriska styrka och metod. Boken kostar 255 kronor

 

 

Fördömda stad mini.jpg

RECENSION AV FÖRDÖMDA STAD

Rec Fördömda mini.jpg


 
gen_22.1.gif