1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_216.1.gif

48. Janusansikten

Janusansikte.jpg

STATENS JANUSANSIKTE

Av Alf Ronnby

 

Knäfall. Socialstyrelsen vill att landstingen ska vara skyldiga att utföra omskärelse av pojkar. Motiveringen för detta kulturellt och religiöst grundade ingrepp är att det numera sker i vilket fall som helst och då är det bättre att ha det under statlig kontroll. Några medicinska skäl finns varken för kvinnlig eller manlig omskärelse. Åtgärden är ett av flera exempel på en strategi som den svenska staten börjat tillämpa: ”if you can’t beat them, join them”. Alltså, eftersom vi inte kan kontrollera vad som sker och företeelsen förekommer, är det lika bra att den accepteras och att vi inför detta i våra program och rutiner.

 

Staten kan inte kontrollera att religiös dogmatism inte indoktrineras hos barn, därför är det lika bra att tillåta religiösa förskolor och subventionera verksamheten. Det är nog bara en tidsfråga innan privatimport av alkohol släpps fri, eftersom staten tappat greppet om utvecklingen genom att vi gått med i EU. Då det förekommer sprutnarkomani är det bäst att sjukvården tillhandahåller rena sprutor, så kanske vi minskar sjukdomsspridning bland narkomaner.

 

Då vi inte längre har en moral som fördömer sexuella avvikelser har staten fullt ut accepterat detta fenomen och dessutom bestraffas kritik av detsamma. Pedofiler omfattas dock inte av den sexuella friheten utan jagas tvärt om med blåslampa av samhällets väktare bara de har nakenbilder på barn i sina datorer. Det finns inte längre en norm för vad en familj är, därför kan alla möjliga samlevnadsformer betraktas som ”en familj”. På grund av EU-medlemskapet kan vi inte kontrollera småviltsjakten, därför har den släppts fri. Svarta hushållsnära tjänster har inte gått att kontrollera, därför gör staten dem vita och subventionerar verksamheten.

 

Detta är den nya liberala statens låt-gå-strategi. Men staten har ett janusansikte. Janus var en romersk gud, som avbildades med två ansikten, eftersom guden var en dubbelnatur. Samtidigt som politiker och byråkrater mer eller mindre släppt tyglarna på många områden, har man på andra infört strängare kontrollåtgärder, som med den nya tekniken saknar motsvarighet i historien.

 

I samband med flygresor är kontrollen minutiös in på bara kroppen. Kameraövervakning tillåts på allt fler platser och i ökad utsträckning. Vi är på väg att få tusentals fartkameror längs vägarna. Vägverket har föreslagit att alla förare ska fotograferas så att det går att se om ögontjänare kört för fort mellan kamerorna. Våra nya pass innehåller en mängd dold information om oss och registren blir allt mer fullmatade. All data och teletrafik kontrolleras numera. Det räcker att du varit inne på en islamistisk hemsida och kollat, för att du ska riskera att inte släppas in i USA.

 

Låt-gå-hållningen innebär inte att kritiken är fri. I mångkulturalismens namn vill man förhindra att svenskheten tar sig för starka uttryck Staten har infört nya kategorier brott: hets mot folkgrupp och hatbrott. Dessa brott anses särskilt allvarliga och innebär strängare straff. Varje kritik av en minoritet riskerar att hamna i denna kategori. Som folkgrupp räknas då varje grupp av människor som har något gemensamt och uppfattar sig som grupp, utom svenskar. En majoritet kan inte utsättas för hatbrott.

 

Samhällsväktare finns lite varstans. Det kan vara en rektor i Klagshamn som förbjuder eleverna att ha svenska, blågula fotbollströjor på klassfotot eftersom det kan uppfattas som främlingsfientligt. Rektorn har förmodligen också låst in skolans svenska flagga. Det kan vara en föreståndare på bilprovningen. En kristen man som sagt ”Gud välsigne dig” till kunderna hos Bilprovningens i Vetlanda har tvingats välja mellan att säga upp sig eller hålla tyst om Gud.

 

 

I konsekvens med låt-gå-linjen borde både spriten och hatigheten vara fri eftersom nästan alla smugglar och kör fortare än tillåtet. Sjukhusen borde ta sig an den kvinnliga omskärelsen eftersom den förekommer och prostitutionen borde ske i ordnade former. Skattefiffel förekommer i stor skala, så det är väl lika bra att vi avskaffar skatterna och låter var och en behålla sin egendom och betala för sig. Ultraliberaler, som anser att skatt är stöld, jublar. Statssocialisterna gråter. Janus lovar inget bestämt.

Janus 2web.jpg

KVINNANS HÅR

Av Alf Ronnby

 

På konditoriet Nya livet i Orhan Pamuks bok Snö, skjuter en ung religiös fanatiker ihjäl rektorn för Pedagogiska institutet därför att denne vägrat släppa in kvinnliga studenter med huvudduk i lärosalen. I Koranen ståt att kvinnan ska dölja sitt hår. Det är något magiskt med en kvinnas hår. Män tycks i alla tider ha haft ett särskilt förhållande till kvinnans hår och velat kontrollera hennes attraktionskraft.

 

I gamla dagar bar svenska kvinnor svarta hucklen, sjalett eller huvudduk. Det var en symbol för kyskhet och ärbarhet, men kan i dagens ljus också ses som uttryck för undergivenhet. Modernisering och sekularisering ledde bort från den typen av underkastelse. Idag är det nästan bara små påskkärringar som har sjalett.

 

I den muslimska delen av världen, som inte genomgått en moderniseringsprocess, är det fortfarande vanligt eller till och med påbjudet att kvinnor ska ha huvudduk och i vissa länder slöja. Före islam vad det kvinnor i den arabiska överklassen som täckte håret, som en statussymbol. Senare kopplades detta till islamsk tro genom att Koranen säger att Muhammeds hustrur ska täcka sina huvuden. Men först på 1700-talet blev slöjan allmän i Saudiarabien. Kvinnor som inte har huvudduk betraktas som lösaktiga.

 

Kampen om kvinnans hår – denna sexsymbol – har böljat fram och tillbaka i historien. Slöjan och huvudduken har använts för underkastelse, men också för att visa islamsk identitet och nationalstolthet gentemot kolonisatörer och imperialister.

 

Turkiets moderniserare Kemal Atatürk förbjöd slöjan på offentliga platser. Den västvänlige shahen Reza Pahlavi förbjöd slöja i Iran på 1930-talet. Vid den islamska revolutionen 1979 började en del kvinnor åter använda slöja, som en demonstration mot shahens välde. Men många kvinnor protesterade högljutt när den religiöse fanatikern ayatolla Khomeini 1983 skrev in i författningen att alla kvinnor offentligt måste ha hijab, dvs huvudduk som inte täcker ansiktet. Olydnad kan leda till bestraffning med 74 piskrapp. Sedlighetspolisen patrullerar gatorna för att se till att påbudet följs.

 

När talibanerna tog makten i Afghanistan 1996 tvingades kvinnorna bära burqa, en heltäckande dräkt där man inte heller ser kvinnans ansikte. Fortfarande bär många kvinnor burqa av rädsla för attacker från troende män. I Egypten som inte har formellt slöjpåbud får kvinnor större rörelsefrihet i offentliga miljöer om de har huvudduk. I Europa har på senare tid en del muslimska kvinnor börjat använda huvudduk som tecken på en islamsk nationalism. Franska muslimska kvinnor hävdar att huvudduken speglar en ambition att markera sin islamska, kulturella identitet. Det är också en protest mot västerländska ideal som anses svåruppnåeliga. Huvudduken blir en symbol för motstånd.

 

Den holländska regeringens planer på att införa förbud mot burqa på offentliga platser väckte en storm av protester från muslimer. I Frankrike och Belgien är huvudduk förbjudet i skolorna, vilket lett till protester från muslimer. Motståndarna mot slöja och huvudduk menar att dessa plagg är symboler för något större och svårare, nml att den växande muslimska befolkningen i Europa inte vill integreras i det västerländska samhället. Muslimer kommer hit pga ekonomiska fördelar, men vill fortsätta att leva i sina egna kulturer – i en slags parallella världar. Detta är på sikt ohållbart.

 

Andra motståndare hävdar att det ökade användandet av huvudduk är ett resultat av islamisternas propagandakrig och infiltration och att slöjan är ett uttryck för den världskonspiration och övertagande som islamistiska fanatiker drömmer om. De ser en otäck smygande islamisering av Europa, vilket hotar vår kultur och ytterst vår frihet att själva välja livsstil. Islamisterna å sin sida säger att slöjförbud visar en ingrodd, postkolonial rasism, vilket är det förespeglade toleranta västsamhällets janusansikte.

 

Den urgamla motsättningen mellan den orientaliska, islamska världen och den kristna, moderna finns fortfarande på djupet och visar sig i dessa symbolhandlingar kring slöjan. Kvinnoförtryck eller islamofobi är frågan, men de flesta västerlänningar anser att slöja och huvudduk är uttryck för kvinnans underkastelse, även om hon förespeglat sätter på sig den frivilligt.

Bush Irak.jpg

GLIMTAR AV USA

Av Alf Ronnby

 

I Happy Jack i norra Arizona är det inte lika varmt som nere i ”soldalen” och Phoenix. Vi ska köra motorcykel i skogen – off road. På federal mark i Arizona är det tillåtet att köra mc, alltså stor skillnad mot de områden i USA där det så ofta står ”Private Property – no trespassing!”. I en sådan skog får man inte ens promenera. Vi kör genom den glesa furuskogen. Med de lätta, men kraftfulla off-road-motorcyklarna tar vi oss lätt fram. Vid en källa är gräset grönt och en kör av grodor kväker. Men annars är det mycket torrt i Arizona, efter sju års torka. Gräset är brunt och dammet yr när det blåser. Ett dis lägger sig över landskapet.

 

Vattenförsörjningen klaras fortfarande genom stora vattenprojekt. Men grundvattnet har sjunkit oroande. Många flyttar till solens land, eftersom luftkonditionering i hus och bilar gör livet uthärdligt även då det är 50 grader varmt. Phoenix är numera en megastad som sträcker sig vida omkring. Prognoser talar om fortsatt inflyttning med upp till åtta miljoner fram till 2020. Kommer vattnet att räcka?

 

Landet överflödar av mat, både bra och dålig. Uppmärksamheten kring fetma har lett till mänger av ”non fat” produkter, som inte smakar mycket. Stort ska det dock vara. Sandwichen har inte bara ett lager skinka, men fem till tio. Coca-colan är dubbelt så stor, osv.  Och visst, fetma är ett stort problem. Jag har sett många människor som är så stora att de knappt kan ta sig in och ur bilen. Det tycks vara lika vanligt att äta ute som hemma och man finner massor med matställen. ”Drive through” är vanligt, ibland med långa bilköer.

 

Hemma står tv alltid på. Men det är inget nattsudd. Amerikansk livsstil betyder också tidiga mornar. I den akademiska världen är det inte ovanligt att dagen börjar med ett frukostmöte kl 7. Jag förundras alltid över alla dessa fönsterlösa kontor, för att inte säga bås, för mina kollegor. På det området ligger det rika Amerika långt efter vår standard. I södern är det kanske en poäng att inte ha fönster, för att hålla värmen ute. Tornadotiden hade just börjat då jag var i USA och i Kansas försvann staden Greensburg. 94 procent av husen blåste bort och nio människor dödades. Under de tio gånger jag varit i USA har det alltid varit något extremt med väder.

 

Det idiotiska kriget mot Irak är ett ständigt samtalsämne, men jag har inte mött en enda människa som försvarar det. Tvärt om var alla jag träffade mycket kritiska och arga över Bushs politik. Till och med folk jag pratade med på stan uttryckte ilska och några menade att Bush är en krigsförbrytare som borde sättas i fängelse. Bush kallas allmänt för lögnare och refereras till som W. På bilarna sitter stickerts med W- wrong!   Många tycks mena att oljeintressen ligger bakom. Andra att det är Israels intressen som spökar. Nästan 4000 USA-soldater har nu dödats och många fler sårats. De skadade får en dålig behandling när de kommer hem och detta upprör det amerikanska folket. Många jämför med Vietnamkriget.

 

Den president som förorsakat USA:s medborgare mest lidande hyllas dock alltid. Abraham Lincoln står över all kritik, som en av landets genom historien främsta presidenter. Men Lincoln bär ett stort ansvar för det amerikanska inbördeskriget, där fler soldater stupade än under andra världskriget. Slaveriet hade på sikt ändå spelat ut sin roll – utan dessa hemska offer.

 

Amerikanare är ett splittrat folk, som gör allt för att dölja detta. Slagord om enhet och flaggviftande är yttre uttryck för detta. Presidentkandidat Barack Obama har gjort enheten till sitt främsta slagnummer. Han hoppas vinna röster från alla läger på detta. Några av mina kompisar håller på Obama och själv tycker jag det är intressant att han har en bakgrund som samhällsarbetare (community worker) i Chicagos fattigkvarter. Oavsett kandidat kommer demokraterna att vinna.

 

Myten om friheten i USA lever starkt. Men jag vet inget land i Västeuropa som är så auktoritärt som USA. Hos myndigheterna är allt regelstyrt och formalistiskt in absurdum och uppburet av paragrafryttare. Polisen kan uppträda som om de äger landet. I Illinois finns en kedja bensinstationer som heter FREEDOM. Det säger väl allt om hur kommersialiserat detta begrepp är i USA

Alf alias Che.jpg

TILLÅTS LÄNGRE KRITIK?

Av Alf Ronnby

 

Den skånska rappduon Emilusk och Caustie anmäldes för att ha spritt fientliga sånger om polisen. Två professorer vid Uppsala universitet fick sparken när de offentligt kritiserade arbetsmiljön på matematiska institutionen.  När en lärare på lärarhögskolan i Malmö sa till studenter att det inte är normalt att vara homosexuell, blev han anmäld av studenterna. Fullmäktigeledamoten Dahn Pettersson i Burlöv dömdes i tingsrätten för ett påstående att 95 procent av heroin till Sverige kommer via Kosovo.

 

Sverigedemokraterna kunde inte hålla sin kongress i Sverige, eftersom ingen vågade hyra ut lokaler till dem. De som erbjöd sig blev utsatta för hot och backade ur. FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution som säger att man inte ska kritisera islam. I socialnämnden får man inte ha kritiska synpunkter på att lesbiska kvinnor vill adoptera barn. Krogägare får inte säga till bögar och flator att andra gäster tycker de är störande med sitt öppna hånglande. Vi får inte heller längre kritisera bögar.

 

Internrevisorn på Länsstyrelsen i Malmö fick sparken därför att han varit för kritisk mot en av cheferna i en revisionsberättelse. Det finns åtskilliga exempel på hur anställda råkat illa ut när de varit för öppenhjärtliga och kritiska mot chefer eller arbetsförhållanden. Det har gått så långt att man inom fackföreningsrörelsen talar om den nya tystnaden. Försvarets radioanstalt kommer kanske om ett år att avlyssna all teletrafik in och ut ur landet, samt kontrollera vår e-post.

 

Nyligen avslöjades hur Säpo samarbetar med bostadsföretag för att få information om de boende. Brittisk polis misstänkte att Abdu Ruf Wadman ingick i ett nätverk med koppling till al Qaida. Tingsrätten belade honom med yppandeförbud och beslagtog hans dator. Några ynglingar som på skoj skrivit bloggar som tolkades som stöd för islamistiska terrorister blev uppmärksammade av Säpo.

 

Vi vet genom avslöjanden vilka negativa konsekvenser Säpos rapportering får för enskilda. Nu är vi på väg in i något som kan bli mycket värre. Samarbetet inom EU och med USA har lett till en omfattande avlyssning. Europeisk polis får numera använda hemlig avlyssning och överskottsmaterial (dvs det man bara råkar få med) kan också användas. Tele- och Internetoperatörerna är numera skyldiga att lagra all trafikdata i ett år. Det finns vilande förslag om att tillåta buggning och telefonavlyssning utan att det finns misstankar om brott. Vi går alltså mot ett kontrollsamhälle så omfattande och effektivt att Orwells inte kunde föreställa sig detta då han skrev den berömda boken 1984. Dagens övervakning är minst lika effektiv som den vi ser i filmen The Enemy of the State.

 

Yttrandefriheten anses vara grundläggande för demokratin och vi kritiserar Kina och andra stater som inskränkt denna. Det är naturligtvis oroande och allvarligt att vi lever i en tid av terrorism. Men vi får akta oss så ivriga politiker och myndigheter inte ger oss ett samhälle som är olidligt att leva i. Uppfattningar om alla slags hot tas till intäkt för omfattande kontroll och krav på politiskt korrekta yttranden.

 

Yttrandefriheten håller på att inskränkas av nya krav på ”hörandefrihet”. Det betyder att individer och grupper som vill ha själsro, ställer krav på att slippa höra kritik. Vi får alltså inte säga sådant som inte gillas av vissa känsliga personer och grupper. Den svenska lagen om hets mot folkgrupp är ett bra exempel på just detta. Vi får inte längre rikta kritik mot religiösa och kulturella handlingar eller mot visst sexuellt beteende eller mot vilket som helst kollektiv av människor som med svenskt nyspråk betraktas som en folkgrupp.

 

De humanistiska frihetsidealen har slagit över i sin motsats. Vi gör nu klokt i att i alla sammanhang hålla inne med våra åsikter om andra människors beteenden. Den svenska lagstiftningen om hets mot folkgrupp har lämnat grundläggande principer i en demokratisk rättsstat om objektiva lagar. Istället har vi hamnat på ett gungfly av subjektiva tolkningar hos tjänstemän på våra myndigheter. Vem som helst som tillhör en förespeglad folkgrupp kan numera hävda att man blir kränkt om man utsätts för kritik. Åsikts och yttrandefrihet gäller inte längre i detta land.   

Hund.jpg

MUHAMMED SOM HUND

Av Alf Ronnby

 

Profeten Muhammed som rondellhund. Där står en hund med profetens huvud mitt på rondellen, omsluten av bilar. Vill man provocera lättretade och djupt troende muslimer lär detta vara något av det bästa man kan göra: visa Muhammed som hund! Den svenske, excentriske konstnären Lars Vilks har lyckats i sitt uppsåt att få uppmärksamheten riktad på sig själv genom att reta upp muslimer. Rondellhundar är ett fenomen i Sverige, där det blivit en slags sport eller möjligen en aktion mot detta hårt kontrollerade och myndighetsstyrda lands nomenklatura, att folk tillverkar och sätter upp hundar i rondellerna.  Muhammed som just rondellhund har alltså ytterligare en dimension.

 

Teckningarna var avsedda för en utställning. Men flera gallerier i Sverige fick kalla fötter när de förstod vad det var för slags teckningar Vilks kom med. Av sk säkerhetsskäl vågade ingen visa teckningarna. Flera svenska tidningar har skrivit om och publicerat teckningarna, men det var först när Örebrotidningen Nerikes Allahanda publicerade en teckning som det tog hus i helvete. Örebro är en stad med många muslimska invandrare och efter fredagsbönen demonstrerade hundratals utanför redaktionen och krävde en ursäkt och att tidningen skulle lova att aldrig mer publicera något liknande som kränker muslimer. Det ville tidningen inte och polisen fick sätta upp kravallstaket runt redaktionen.

 

Detta ledde till att muslimer i Sverige begärde hjälp utifrån. Irans regering anser att publiceringen är kränkande för alla muslimer och president Mamoud Ahmadinejad hävdar att sionister ligger bakom. Han kräver att konstnären och de som publicerat teckningarna ska straffas. I Karachi och Lahore i Pakistan organiserades demonstrationer och en docka som föreställde den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt och den svenska flaggan brändes. På plakat stod ”Ner med Sverige” och ”Död åt Lars Vilks”.

 

Även i Afghanistan fördömdes teckningarna bla av religionsministeriet som säger: ”Det är korrumperade fiender till islam som ritat teckningarna.” ”De ansvariga ska ställas inför rätta och straffas.” Den islamska konferensen (OIC) med 57 muslimska medlemsländer har också protesterat och kräver att de ansvariga straffas. En av de muslimska ledarna i Örebro, Gamal Lamhawdi säger: ”Det är dubbelt kränkande. Man får inte avbilda Muhammed och muslimer anser att hundar är orena djur”. Lars Vilks har nu blivit mordhotad flera gånger, vilket också hände de 12 danska konstnärer som ritade Muhammedkarikatyrerna 2005.

 

Bortsett från ett litet antal muslimer i Sverige, har de som protesterar och kräver straff inte sett teckningarna. Inte mer än en liten minoritet av dem som demonstrerade i Örebro hade sett teckningarna. Det kan alltså knappast vara fråga om att de personligen blivit kränkta. Ännu mindre har de som demonstrerar i Pakistan och Afghanistan blivit kränkta. De vet knappast något om Sverige och ännu mindre om Lars Vilks och hans Muhammedteckningar. Tittar man på teckningarna kan man inte veta att det ska föreställa Muhammed. Ett huvud med skägg och turban kan vara vilken muslim som helst, eller som en iransk journalist säger: ”Det kan ju vara vilken ayatolla som helst.”

 

Protesterna är inte spontana. De är organiserade och hetsade fram av muslimska ledare och imamer under fredagsbönen. I detta perspektiv kan man snarare tala om uppvigling. Fenomenet är kollektivistiskt och styrt uppifrån ungefär som när en militär pluton får order om attack. Protesterna är uttryck för fundamentalisters och islamisters ideologiskt och politiskt grundade syften att hetsa mot väst och provocera fram eller förstärka motsättningar som finns. De är grundade i en förställning om västs imperialism och förtryck av den muslimska världen.

 

De hårt segregerade muslimska klassamhällena skapar fattigdom och aggression. När de förtryckta muslimska massorna blir mera medvetna om världens orättvisor går det lättare för islamister med maktambitioner att mobilisera och uppvigla frustrerade människor. Frustration i kombination med en dogmatisk tro på koranen och framförallt på vad de imamiska uttolkarna säger om budskapet från Gud och Muhammed, gör det möjligt att frammana kollektiva massaktioner och hysteri där handlingen leds av känslan och gruppåverkan snarare än av eftertanke och reflektion. Även i Sverige kan dessa argument och metoder användas eftersom muslimer anser sig missgynnade, samtidigt som de har en bind tro på sina egna auktoriteter. Tex vänder Sveriges muslimska råd upp och ner på verkligheten då de i ett resonemang om yttrandefrihet (som ju framhålls i debatten) menar att det ”är oetiskt att under yttrandefrihetens mantel provocera och förödmjuka minoriteter (läs muslimer) på ett sätt som för tanken till diktatur…”(pressmeddelande 21.08.07)

 

Islamska ledare och imamer använder islam som maskering för sina politiska syften. Det är detta vi kallar politiska islam. I historien har kristna och muslimer såväl som judar använt religionen för att ge sanktion åt vissa handlingar. Korstågen är ett välkänt och belysande exempel på hur kristna ledare och härförare använde religionen i kriget mot hotande muslimska anstormningar, vilka inte stoppades förrän vid Wiens portar. Muslimer har på samma sätt allt från krigarhövdingen Muhammed använt gud som yttersta försvar och motivering för krig mot de ogudaktiga kristna folken. Ytterst handlar det om vem som ska ha makten.

 

Den religiösa propagandan är effektiv och lömsk därför att den knyts till människors tro och övertygelse, I dagens kristna värld, där upplysningen sedan länge slagit igenom, fungerar inte den religiösa propaganda lika bra. När Bush talar om ett korståg mot muslimska terrorister, tycker de flesta kristna att det är korkat.

 

Nya testamentet innebar en modernisering av det kristna budskapet, men det är snarare moderniseringen och välståndet i västvärlden som är drivkraften i sekulariseringen. Islam har inte på motsvarande sätt genomgått en modernisering. Den muslimska världen har inga välfärdssamhällen. I koranen kan man fortfarande finna stöd för våldshandlingar och heliga krig. Sharialagarna framstår som barbari i vår tid och det finns inte en rättsuppfattning som är förenlig med demokrati.  Usama bin Ladin och islamistiska imamer bäddar gärna in sin agitation i religiösa fraser och historiska anknytningar. Islam har blivit ett politiskt redskap i deras händer.

 

I den muslimska världen råder fortfarande feodala förhållanden där en liten samhällsklass och dekadenta despoter kontrollera och konsumerar rikedomarna. Islamisterna vill inte en modernisering. De vill själva ha makten genom att hålla folket i herrens fruktan och förmaning, verkställd genom sedlighetspolisen och hårda straff. Islams uniformering av undersåtarna, särskilt kvinnorna är inget annat än en kontrollåtgärd.

 

Motsättningarna i den muslimska världen har skärpts genom att en medelklass vuxit fram, som vill modernisering. Kampen böljar fram och tillbaka, men just nu tycks de reaktionära ha vind i seglen – och väst hjälper dem genom att störta Saddam Hussein och föra krig mot den kanske modernaste staten. Det är därför medelklassen flyr och reaktionen får ett fastare grepp.

 

Muslimer som kommer till Europa flyr från det islamska förtrycket till våra moderna samhällen. Men med dem kommer tyvärr också islamister, vilka under religionens täckmantel bildar terroristceller. Det är därför angeläget att stödja de moderna muslimerna, så att de kan bekämpa islamisterna. Då kan man inte, som vänstern i Sverige, välmenande undvika att ta striden med fundamentalister och islamister, därför att man definierar alla muslimer som förtryckta. Vilks hundar säger man är uttryck för islamofobi och hets mot folkgrupp. Det senare är förbjudet och islamofobi används för att påskina att islams kritiker har en irrationell och ogrundad rädsla för muslimer. Begreppet fobi är hämtat från psykiatrin och beskriver ett sjukdomstillstånd. Den som lider av en fobi är alltså sjuk och därmed inte helt tillräknelig. Flumvänstern och HBT-rörelsen började använda begreppet homofobi för kritik och ogillande av bögar. Avsikten är att förespegla att det är något sjukligt i att ogilla homosexuella. Sedan har man gjort

en liknande koppling mellan islamkritik och fobi, dvs det är sjukligt att ogilla muslimer.

 

Det är kontraproduktivt att som Lars Vilks rita meningslösa Muhammedhundar vilket bara gör det lättare för fundamentalistiska imamer och islamister att hetsa muslimer och göra dem blinda för det banala och enbart löjeväckande i provokationen. Teckningarna är inte ens satir eftersom de inte har något begripligt budskap. Effekten är att det binder muslimer mera till fundamentalismen och gör det svårt för moderata muslimer att få gehör för ett modernare muslimskt liv. Hade demonstranterna i Örebro stannat up en stund och själva frågat sig vad dessa teckningar är för något och tex tittat på dem, hade de kanske sagt som en iransk journalist: ”Ska detta föreställa Muhammed?!” Sådant trams bryr vi oss inte om. Vilks kan dra åt skogen med sina dåliga teckningar!


 
gen_22.1.gif