1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_216.1.gif

43. Terrorismens tid

Vinter 06-07 157webb.jpg

TERRORISMENS TIDSÅLDER

 

Den 11:e september 2001 rasar tvillingtornen i World Trade Centre efter en otrolig al Qaida-attack. Nästan 3 000 människor dödas.  Al Qaida har troligen kopierat planer från en algerisk grupp att flyga ett plan in i Eiffeltornet 1994. Attacken skakar USA och en stor del av världen. Väst ser ansiktet på en ny fiende. I USA tar attackerna död på uppfattningen att man är osårbar. President Bush förklarar krig mot terrorismen. Och formulerar sin doktrin: antingen är ni med oss eller så är ni mot oss (och med terroristerna).

 

Den nya internationella terrorismen, som inte bara riktar sig mot vissa militära och politiska mål, har sträck ut sina tentakler över världen. Al Qaida och deras partners har skapat celler i flera länder i Europa – också i Sverige (tex med anknytning till Marocko och Somalia). Attackerna i Paris på 1990-talet, Moskva 02, Istanbul 2003, Madrid 04, Beslan 04, London 05 skakar om. Flera attacker har stoppats av säkerhetspolisen: mot julmarknaden i Strasbourg 2000, Sydney och Canberra 2005 och London 06. Storbritannien, Tyskland och Frankrike avslöjar varje år ett antal terrorförsök – senast Birmingham. Experterna menar, en dag kommer någon grupp att lyckas. Hotet är också smutsiga, radioaktiva och biologiska vapen.

 

Waziristan i Pakistan, på gränsen till Afghanistan, är basområde för talibaner och al Qaida. Det finns 5 – 15 000 talibaner i området. Här utbildas heliga krigare och självmordsbombare. Pakistans armé har dödat 3 – 400 av dessa, men tappat kontrollen över området. Man misstänker att Usama bin Ladin finns där. Talibanerna har laddat upp för större anfall mot Afghanistan i år. De är övertygade om att vinna på sikt.

 

Det är maktens och våldets ironi att det var USA och CIA, som tillsammans med Saudiarabien och Pakistans underrättelsetjänst, finansierade Mujaheddins och talibanernas utbildningsläger i Waziristan och försåg dem med vapen i kriget mot ryssarna i Afghanistan. Ur denna smältdegel av militanta islamister smidde bin Ladin, al Zawahiri mfl sitt terrorvapen al Qaida. USA närde den baby vid sitt bröst, som senare skulle rikta sin vrede och dödsförakt mot föräldrarna.

 

Nu är många av de islamistiska grupperna förenade i ett heligt krig mot kättarna i USA och Europa. Al Qaida har lierat sig med underjordiska grupper i Algeriet, Marocko, Irak, Somalia, Tjetjenien, Kashmir, Indonesien, Tunisien, Libyen och skapar nya basområden i Mauretanien och Mali, på avstånd från kättarnas säkerhetstjänster. Till dessa läger kommer islamister från hela Nordafrika, Mellanöstern och Europa. ”Vi ska sätta en dolk i hjärtat på de amerikanska, brittiska och franska korsfararna,” heter det.

 

Attackerna mot väst går ut på att skapa rädsla och skräck, som får västs känsliga samhällssystem att gå i baklås eller löpa amok. Det senare är väl det som håller på att hända när vi nu ser hur kontrollapparaterna växer ut till något a la 1984. Attackerna har också ett symbolvärde. De väcker stor uppmärksamhet i media och al Qaidas handlingskraft lockar anhängare. Den svage kan få makt och status genom att bli en av dem. I Europa arbetar al Qaida underjordiskt för att mobilisera missnöjda och desperata muslimer, som inte ser någon framtid. I Frankrike har man stora framgångar i de muslimska förorterna.

 

Vår tids terrorism är knutet till det moderna, sårbara samhället och vårt sätt att leva. Men överflödssamhället är också ett bländverk som kittlar den muslimska medelklassen, ett välstånd som dock bara ett fåtal kan nå. Motsättningen reflekteras i de supermoderna metropoler som byggs upp med oljepengar i bla Saudiarabien. Överklassen berikar sig och styr efter feodala ordningar, med stöd av USA och Europa. Medelklassens missnöje gror.

 

Västs skapade den trojanska hästen Israel, för att döva sitt dåliga samvete gentemot judarna, men på arabernas bekostnad. Detta är en ständig källa till arabisk vrede. Det blir inte bättre av att Israel agerar mot sina fiender ungefär som Saddam Hussein gjorde i Irak. Men USA och Europa fortsätter att hålla sin vanartiga bebis i famnen. USA:s fullständigt missriktade krig mot Irak och anfallet på Afghanistan har gett al Qaida fler rekryter och självmordsbombare än de kan ta emot. Dags att byta strategi mot terrorismen.

Alf Ronnby

 

 

Ann-Magret o Alf 1960webb.jpg

Strategier mot terrorism

BEKÄMPA TERRORISMEN

 

USA:s svar på den 11:e september var att bomba Afghanistan och sedan ge sig på Irak. Det har visat sig vara, inte bara en illa genomtänkt strategi i kriget mot terrorismen, men också direkt kontraproduktivt. USA:s egen säkerhetstjänst CIA har konstaterat att terrorismen i världen har ökat sedan USA anföll ”terrorismens boningar på jorden”. Dödsbringande krig mot terrorismen är ingen framgångsrik strategi.

 

Att anfalla nationer är att ha missuppfattat terrorismens grunder. Man borde fråga sig vem som rekryteras till terrorismens kadrer. Det finns åtminstone fyra kategorier: de kommer från den muslimska medelklassen i Mellanöstern och Asien, som känner sig förödmjukade och kränkta av den egna regimen och av västs exploatering; segregerade och diskriminerade unga muslimer i väst; religiösa fanatiker; och de som vill hämnas oförrätter som väst förorsakat dem genom våld och förtryck.

 

På bakgrund av en sådan analys förs en diskussion kring hur terrorismen ska bekämpas. Fyra områden brukar nämnas: 1) det behövs en ny världsordning med global rättvisa, dvs slut på västs exploatering och utnyttjande av tredje världen, frihandel, skuldavskrivningar och investeringar; 2) omfattande utvecklingsprojekt i 3:e världen, som leder till en modernisering av samhällena, inkl demokratiska styrelseformer och radikalt minskade klassklyftor; 3) även i väst behövs minskade klassklyftor, slut på segregation och utanförskap, förnyade ansträngningar att integrera flyktingar och invandrare, utbildning, arbete, företagande och andra karriärmöjligheter samt deltagande på lika villkor i samhällsliv och politik. Bekämpa fanatiska ledare, tex militanta imamer, som exploaterar missnöje hos unga invandrare; 4) ökat säkerhetsarbete, informationsinsamlande och kontroll för att avslöja terrorister och deras planer.

 

Att bekämpa terrorismen är ett mycket omfattande projekt, som kommer att ta decennier, kosta otroligt mycket pengar och avsevärt förändra våra liv. Ser vi till vad som gjorts hittills, är det inte mycket som gjorts för global rättvisa, trots att detta troligen är den bästa satsningen tillsammans med utvecklingsprojekt. Visst finns det många utvecklingsprojekt i tredje världen, men i ett globalt perspektiv ökar ändå klyftorna. En aspekt av globaliseringen är att 3:e världens människor har blivit mera medvetna om egna och andras livsvillkor. Skillnaderna är enorma. Många är därför beredda att offra livet för drömmen om Europa eller USA. Men väl där hamnar flyktingarna ofta på samhällets bakgårdar, utan erkännande och karriärmöjligheter. De unga nöjer sig inte med detta. De har skådat rikedomen och det moderna livet och utanförskapet gör den bittra.

 

EU satsa mest på det som är billigast och hanterbart. Det handlar om säkerhets- och kontrollåtgärder. Enorma avlyssningsapparater, som snart kan mäta sig med USA:s, byggs upp. All data och teletrafik kommer att kontrolleras. Varje gång vi köper en flygbiljett kommer personlig information (PNR) om oss att lagras i APIS (Advanced  Passenger Information System) och delas med USA. Pass och ID-kort håller på att förses med biometriska data (fingeravtryck mm) och all denna information kommer att lagras i en databas för hela EU. Vi kommer efter riskbeteende att hamna i en av tre grupper: grön, gul och röd. Hamnar man i den röda, kan man glömma framtida flygresor. EU skapar en juridisk överbyggnad som är början på en överordnad EU-stat, som hotar den personliga integriteten.

 

Kriget mot terrorismen tycks leda till den polarisering terroristerna eftersträvar tex mellan väst och den islamska världen. I väst ebbar den ideologiska debatten ut till förmån för en allt överskuggande nyliberal samhällsuppfattning och självförsvarsinstinkt mot den yttre fienden. Under terroristhotet håller den politiska kulturen på att bli monolitisk. Västs reaktion hittills på terrorismen hotar leda till att den västerländska, demokratiska livsstilen ersätts av ett auktoritärt kontrollsamhälle. Då blir det slut på tolerans, mångfald och öppenhet. Till detta kommer att västs ekonomier kommer att bli utmattade av kriget mot terrorismen världen över. Vi kommer att gå mot det fruktade scenariet civilisationernas kamp – just vad terroristerna önskar.

Alf Ronnby

Alf svarvar 1960webb.jpg

Vår tids barbari

SKÅNE DAGENS TJETJENIEN

 

År 1678 befallde krigarkungen Karl XI att alla gårdar i Örkeneds socken norr om Christianstad skulle brännas. Alla män skulle dödas. Avsikten var att knäcka motståndet från Snapphanarna. Dessa var gerillakrigare eller sk friskyttar som kämpade mot den svenska ockupationsmakten. Under två århundraden på 15 – 1600-talen plågades Skåne av otaliga krig mellan de danska och de svenska kungarikena. Halland, Skåne och Blekinge var sedan urminnes tider danskt, men det makthungriga svenska kungadömet, försökte genom det ena anfallet efter det andra erövra östra Danmark. Skåne var ett av världens mest krigshärjade områden och 10 000-tals människor dödades.

 

Idag skulle vi betrakta svenskarnas härjningar i Skåne som folkmord. Krigarkungarna Gustav II Adolf, Karl X Gustav och Karl XI skulle kanske ställas inför den internationella domstolen i Haag och dömas för brott mot mänskligheten. Dagens Tjetjenien har sina paralleller med Skåne. I 15 års tid har ryska trupper bränt, skövlat och mördat rebeller och civilbefolkningen. Övergreppen på detta lilla land och dess folk är bestialiska och har en lång historia.

 

Det rysksovjetiska imperiet underkuvade folken i Kaukasien på 1800-talet. Men de tjetjenska, självstyrande bergsfolken gjorde ständigt motstånd och Stalin tillgrep massdeportering. En tredjedel av det tjetjenska folket utplånades. Efter sovjets upplösning 1991 utropade nationalister med ledaren Dudajev landets självständighet. Ryssland accepterade inte och Jeltsin sände dit ryska trupper, som brände, dödade och ödelade byar. Huvudstaden Groznyj lades i ruiner

 Rebellerna övergick till gerillakrig. Landet har lagts i spillror och 100 000 människor har dödats. Soldaternas gevärspipor är förlängningen av Putins hårda nypor. Ryssland vill inte släppa detta strategiska landsområde.

 

Skåne var också ett strategiskt område för svenska kungar med imperieambitioner. Det var Danmarks viktigaste kornbod och tullstation för Öresundstrafiken. I 200 år användes Skåne som krigsscen, matförråd och tvångsrekrytering av soldater till krigen mellan de danska försvararna och de svenska anfallarna. Ockupationsarmén stod för terror, plundring, massakrer och folkmord. Befolkningens lidanden var oerhörda. Den svenska armén på 10 000 man behövde stora mängder mat, som togs från de skånska bönderna.

 

Gustav II Adolf beskriver sina bravader 1612 som ung dråpare: vi hava i Skåne bränt 24 kyrksocknar och staden Vä så de nu äro till aska….. vi har inte mött motstånd utan grasserat, skövlat och slagit ihjäl efter egen vilja….. allt gick lyckosamt för oss. Efter 18 års ockupation och under Horns krig 1644-45 då Skåne härjades, plundrades och brändes, utvecklades ett starkt hat mot de svenska trupperna. Detta blev grunden för mobiliseringen i friskytterörelsen, dvs de skånska gerillakrigarna, som svenskarna kallade Snapphanar. Deras basområde var Göingebygden. Friskyttarnas attacker mot svenskarna skedde framförallt i norra Skåne, där geografin och terrängen passade för gerillakrig. Bland självägande småbönder, som drabbades hårt av de svenska truppernas härjningar, var det lättare att rekrytera motståndsmän.

 

Ockupationsmakten kallade friskyttarna för rövare - vilket tyska ”Snapphane” betyder – och hade inget förbarmande med dem. De kunde levande spetsas på pålar och sättas upp längs vägarna, androm till varnagel. Ett mildare straff var att få tungan utskuren, ett galgmärke inbränt i pannan och båda händerna avhuggna. Stegling och rådbråkning var också vanligt, då Snapphanens kropp hängdes upp på ett vagnshjul till fågelmat respektive: fången kördes över med en vagn och krossades bit för bit.

 

Generalmajor Wachtmeister rapporterar att han 1644 brände inne 300 bönder i Hullesta by då de vägrat att komma ut ur husen och ge sig. Svenska truppers härjningar medförde att 10 000-tals skåningar blev hemlösa. Efter svenska truppers krigslycka förlorade Danmark Skåne, Halland och Blekinge, vilket var en tredjedel av riket.  Snapphanarna skulle slutligen utrotas. Skåne rövades för gott och skåningarna fick aldrig välja nation. Folkmördaren och krigsförbrytaren Karl X Gustav står fortfarande staty på Stortorget i Malmö. Ett monument över 1600-talets barbari. Tjetjenien är ett för vår tids folkmord.

Alf Ronnby

Göran Ronald Olle Alfwebb.jpg

Misslyckad strategi

BOJKOTTEN MOTVERKAR SITT SYFTET

 

FN:s säkerhetsråd har beslutat om sanktioner mot Iran. Man införde sanktioner mot Saddam Hussens regim, med katastrofalt resultat. Iran är utsatt för USA:s embargo sedan 1979. Det har inte haft någon positiv effekt. Sedan 1962 har USA också ett embargo mot Cuba för att störta Castroregimen. Nordkorea är totalt isolerat från omvärlden, så när som på kontakt med Kina. Hotet från USA har fått dem att skaffa atomvapen. Bojkottvapnet visar sig vara både trubbigt och ineffektivt. Sällan drabbar det de verkliga makthavarna. Ett redan förtryckt folk får lida.

 

USA:s bojkott och hot mot Kuba drev regimen i armarna på Sovjet och Castro blev kommunist. Det var not inte det USA tänkt sig. FN:s bojkott av Irak hade ingen verkan på Saddam och hans regim. Tvärt om, gjorde regimen stora pengar på svarthandel med olja mm. De som drabbades var vanligt, fattigt folk och barnen. Bojkotten och USA:s hot mot Iran är en av anledningarna till att de försöker skaffa sig atomvapen. Det har istället stärkt den fundamentalistiska shiaregimens grepp om landet och förhindrar en modernisering. Samma gäller Nordkorea. Kommunistregimen är både skrämd och utnyttjar hotet från omvärlden för att minska inre spänningar.

 

Sanktionerna mot Jugoslavien och Slobodan Milosevics regim ledde till en fullständig låsning i konflikten och att de kriminella grupperna infiltrerade staten. Det slutade med att USA för första gången sedan andra världskriget bombade ett land i Europa. Bojkotterna har ofta visat sig totalt misslyckade för att lösa konflikter. De har kostat oskyldiga människor ett stort lidande. Det enda exempel jag känner till, där man kanske kan säga att bojkotten fick ett positivt resultat är Sydafrika. Där blev bojkotten en bidragande orsak till att apartheidsystemet efter hand luckrades upp och slutligen avskaffades på 1990-talet. Sydafrikas internationellt beroende ekonomi lamslogs av den internationella bojkotten.

 

Bojkotten har mera funktionen att få den som bojkottar att framstå som handlingskraftig. Det är en åtgärd relativt lätt att genomföra och kostar lite. Men detta är också en chimär. Bojkotten får ofta ekonomiska konsekvenser för dem som bojkottar, men betalas inte av staten. De som förespråkar bojkottvapnet är kanske okunniga om effektiva strategier för konfliktlösning eller i själva verket inte intresserade av att få en konstruktiv lösning på konflikten. I fallet George W Bush och hans attacker på ”ondskans axelmakter” är båda förhållandena troliga.

 

Läsaren minns kanske den lustiga historien om solen och vinden som slog vad om vem som snabbast kunde få kläderna av mannen. Den är i all sin enkelhet en genial lärosats. Vinden blåser allt vad den orkar för att kläderna ska slitas av kroppen. Men vad händer? Jo, mannen gör motstånd och håller allt hårdare om sina kläder ju mer vinden blåser. Solens strategi är den motsatta. Hennes värmande strålar får mannen att svettas och strax tar han självmant av det ena plagget efter det andra. Vi kan dra paralleller till den lilla grisen Babe i den australiska filmen med samma hamn. Babe får fåren att samarbeta med honom och tillsammans löser de uppgiften. De gläfsande fähundarna, som hetsa och jagar fåren, får inget bra resultat.

 

Det finns de som tror att det till sist var sanktionerna mot Libyen och Kadaffi, som fick dem medgörliga. Men det är precis tvärtom. Först när regimen ser att den kan göra stora ekonomiska vinster på att samarbeta med världssamfundet öppnar man dörrarna. På detta sätt är EU:s och Kinas strategi gentemot Iran och Nordkorea mera förnuftig än USA:s. Ju mera hotade och injagade i ett hörn, desto mera desperata och halsstarriga blir dessa regimer. I fallet Irak har Bushregimen agerande varit rena katastrofen. Det är svårt att i modern tid hitta exempel på lika mycket okunskap, dumhet och idioti, vars dödliga resultat nu troligen uppgår till 700 000 människor. FN bär också skuld till eländet i Irak genom sin misslyckade bojkott. En klokare och kunnigare president i USA, typ Jimmy Carter, skulle sannolikt kunnat få en acceptabel uppgörelse med Husseinregimen. Nu har istället krigshetsarna Bush och Ramsfeld skapat ett helvete på jorden. Gud kommer aldrig att förlåta dem.

Alf Ronnby

Alf och Flipp 1960webb.jpg

Lita på Sahlin?

EN FRÅGA OM FÖRTROENDE

 

De politiska ledarnas personliga kvalitéer, vandel och moral är idag avgörande för hur de uppfattas. Politiska institutioner värderas delvis också utifrån det förtroende ledarna åtnjuter. Misstro och brist på tillit för ledarna drabbar organisationen. Det betyder att tex uppfattningen om regeringschefen i media och hos allmänheten (som får sin bild via media) har betydelse för hur vi ser på regeringen. En förtroendeingivande statsminister ger regeringen tillit och motsatsen om regeringschefen inte har förtroende.

 

Detsamma gäller för partiledarna. Väljarna litar på partiet om man har förtroende för partiledaren och omvänt. Många röstar mera på person än på program (som sällan läses). Programmet kommer sannolikt inte att genomföras som det presenteras. Det är en vanlig uppfattning att Fredrik Reinfeldts lugna, resonerande stil skapade förtroende och gav moderaterna många röster. Att det blev så mycket hallå kring Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló berodde inte på att förseelserna var allvarliga, men på att deras förtroende allvarligt skadades.

 

Socialdemokraterna ska välja ny partiledare och valberedningen har bara kommit med ett förslag: Mona Sahlin. Hon är ett äkta politikerproffs, som föddes in i politiken. Redan vid 21 års ålder var hon i ledningen för SSU, vid 25 riksdagsledamot och 33 år ung med i regeringen. Mona Sahlin anses ha talets gåva och hon gjorde tuffa uttalanden. 1995 var det tänkt att hon skulle efterträda Ingvar Karlsson som partiledare. Men den skugga som ständigt förföljt Mona Sahlin är hennes slarviga jag. År 1990 betalade hon sin dagmamma svart för barnpassning. 1993 avslöjades att hon inte betalt Tv-licensen. Hon fick samma år körförbud på bilen, eftersom hon låtit bli att besiktiga den. Trots körförbudet fick bilen två parkeringsböter. 1995 köpte Sahlin varor, hyrde bil för privat bruk och tog ut 10000 kronor med statens kontokort.

 

Efter detta strul var det inte aktuellt att Mona Sahlin skulle bli partiledare. Istället tog hon time-out på Mauritius tillsammans med familjen, en assistent och två livvakter, allt på statens bekostnad. Därefter startade hon ett företag. Redan första året tar hon ut 1,1 miljoner i lön och har extra kostnader för 350 000. Företaget går med förlust och 1999 går det i konkurs. Året därpå betalar inte Sahlin restskatten på 30 000 i tid och ärendet går till kronofogden. 2001 och 02 går två obetalda räkningar till kronofogden och bilen får åter körförbud eftersom den inte besiktigats och skatten ej betalts. Sahlin förlade sin mobil, vilket ledde till att Göran Perssons hemliga telefonnummer blev känt.

 

Mona Sahlin har haft 15 statsrådsposter (sic!) men inte fått mycket uträttat. Felbedömningar och felsatsningar har kantat hennes väg. Hon spenderade  årligen 5,5 miljoner på Centrum mot rasism, men därifrån kom inte mycket resultat. Sahlin tillsatte – mot stora protester från experter – Masoud Kamali att utreda den strukturella diskrimineringen. Resultatet blev en oanvändbar utredning som gick i papperskorgen. Det blev inget av med: en lag om rätt till heltidsarbete, om kortare arbetstid, om delad föräldraförsäkring och om kvotering till bolagsstyrelserna.

 

Mona Sahlin har i ett uppmärksammat uttalande sagt att det är häftigt att betala skatt. I ett känsloladdat tal 1995 erkänner hon att hon är slarvig, men inte ohederlig eller fifflare. Hennes offentliga uttalanden är ofta ytliga och känslomässiga. Sahlins karaktär och bristande trovärdighet ger henne problem och hennes budskap går inte hem. Därför är det förvånande att valberedningen föreslår Sahlin som partiledare. Det borde vara möjligt, att hitta fler kandidater i ett så stort parti. Till och med sprättuppen Nuder inger mera förtroende än Sahlin, men man har fastnat i en idé om förnyelse. Efter Göran Persson skulle det vara en kvinna. Flera kvinnor var aktuella men Mona Sahlin var den enda som inte sa nej. Att socialdemokraterna får den partiledare som sas blev över och som har svagt förtroende bådar inte gott för partiet och för chanserna att vinna nästa val. Kanske är det heller inte bra för framtida kvinnliga kandidater. Risken, eller chansen (hur man vill se det) att s förlorar valet är stor och Sahlin lär bli en parentes.

Alf Ronnby


 
gen_22.1.gif