1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif

145

ISRAEL DET MISSHANDLADE BARNET?

I psykologin finns en teori om att barn som blir illa behandlande under uppväxten tenderar att som vuxna själva bli hårda och brutala mot andra. Det är väl tveksamt om det som gäller på individplanet också har bäring på ett kollektiv. Men det är inte utan att man kan komma att tänka på detta, då man ser hur judar i Israel behandlar palestinier. Hur ska man förklara att judar skjuter ihjäl palestinier, unga som gamla, som demonstrerar och tom kan skratta åt det? Det ligger mycket tragik bakom staten Israels bildande och dess vandel. Förintelsen spökar i bakgrunden.

Grundandet av staten Israel vilar på judisk terrorism och fördrivningen av 700 000 palestinier har lett till ständiga konflikter och krig i området. Att få en lösning på de djupa motsättningarna inom överskådlig tid, verkar utsiktslöst.

Skälet till att först Storbritannien och sedan FN (med benäget bistånd av USA) gav judarna detta land, bygger på dåligt samvete för förintelsen, att någon gång före år 135, bodde judiska stannar i området och på den judiska terrorismen mot Storbritannien och palestinierna. Där fanns åtminstone tre judiska terrororganisationer: Haganahmilisen, Irgunmilisen och Lehimilisen också kallad Sternligan. Israels sjätte president Begin var en terrorist i Irgun, som ledde blodiga attacker mot britterna (och sprängde bla Kung Davids Hotell) och palestinierna.

Vid första världskriget bodde 700 000 araber i Palestina, men bara 80 000 judar.  Hade man varit lite klokare i FN, hade man inte valt denna lösning för en judestat 1948. Hur kan man föreställa sig att det någonsin kan bli fred i ett område, som präglats av krig och konflikter i årtusenden och där man fördriver 700 000 palestinier från sina hem i 500 byar? Araberna hade varit i Palestina sedan år 630.

Herzl och de tidiga sionisterna argumenterade för en judisk stat "någon stans i världen". Efter att de mött stort motstånd i Palestina, riktades intresset mot Cypern. Senare drev sionisterna igenom att den judiska staten skulle bildas i Palestina. Hade judarna fått bilda sin stat någon annan stans, tex i det glest befolkade Sydamerika, hade vi sluppit allt detta lidande, som FN-beslutet har medfört. Detta beslut i FN är dess största misstag!

Men judarna har verkligen bundit ris åt egen rygg genom att inte alls följa FN:s beslut och genom terror och krig tillskansa sig den mark de inte skulle ha. Nu har judarna blivit så maktfullkomliga att de kan kosta på sig att skjuta ihjäl människor som demonstrerar mot deras stöld av palestinsk mark.

Stalin hade sin egen lösning på judefrågan (totalt olik Hitlers!). Han gav judarna ett landområde vid Ochotska havet, nära gränsen till Kina vid floden Amur, dit judarna kunde resa med olika slags bidrag för att bygga sin egen stat. Men bara 20 - 30 000 judar nappade på erbjudandet, viket var för lite för att projektet skulle lyckas. Men de judar som reste till Sibirien klarade sig iallafall undan förintelsen, så det var tråkigt att inte fler reste dit i tid.

Det är nog inte överord att säga att bildandet av Israel i Palestina är ett stort misslyckande för världsorganisationen.  

KELTISKA INFLUENSER I VÅR KULTUR

Vi närmar oss midsommar och årets längsta dag. Kelterna, liksom våra förfäder uppmärksammade detta som en fruktbarhetens högtid. Vår majade stång vid midsommar är just en symbol för fruktbarhet och midsommar är älskogens fest, som kelterna kallar Litha.

Kelterna är ett folk som förmodligen kom till Europa öster ifrån. Under århundraden före Kristus och innan romarna blivit den dominerande makten i Syd- och Centraleuropa, var de ett stort folk i Centraleuropa. Delvis som en konsekvens av krig med romarna, drev de allt längre väster ut. Idag finns en spillra av dem i Ungern och Österrike, Skottland, Normandie, Baskien och Wales. Men framförallt på Irland. Deras kultur har i historien påverkat andra folk och deras kultur, så även i Norden.

I den keltiska kulturen och den druidiska religionen, står naturen och naturens växlingar och årstider centralt. Det gjorde den också i den nordiska asatron. Solen, månen och årstidernas cykler följdes noga och firades med högtider och fester.

Sommarens ankomst firade kelterna med bål, liksom danskar och norrmän gör vid midsommar (som där kallas Sankt Hans). Hon oss är detta förlagt till Valborgsmässoafton. Liksom hos nordbor var/är asken livets träd.

Vid vintersolståndet firade kelterna solens återkomst och festen kallades Yule. Yule har traditioner vi känner igen: Yule goat, Yule boar, Yule singing, Yule goat, Julbocken finns hos oss och är vanligen gjord av halm. Det känner vi igen som en mycket gammal tradition vid jul. Den kommer troligen från asatron där guden Tor hade två bockar som drog hans släde. Innan vi hade jultomten var det julbocken som kom med julklapparna. Senare hände det att tomten kom ridande på julbocken och delade ut julklappar. Yule boar eller Yule Ham, julskinkan är just vad vi också äter av tradition till jul. Yule singing är också den en nordisk tradition där man gick från stuga till stuga och sjöng julsånger och blev bjuden på något, inte sällan en snaps eller glögg. Traditionen kring misteln kan ha kommit från kelterna. I vart fall är det samma där som här. Misteln är julpussarnas växt. Den hängs i taket eller i dörröppningen och den som står under misteln får man pussa.

Det ska sägas att ordet jul också kan komma från det fornnordiska för hästfest. Vid jul åt man, för ovanlighetens skull, hästkött (som man annars inte kostade på sig). I fornnordiska heter häst jor och fest kunde kallas öl, rätt och slätt. Öl var sas festens kärna. Sammanslagning av häst och öl kan bli jol, alltså hästfest vid vintersolståndet. Vi har åtminstone en julsång som handlar om hästar.

Alla helgons dag och halloween kan mycket väl ha kommit från kelterna, som den dagen 31/10 hyllade sina döda. Det kallas Samhain och då börjar också ett nytt år, vilket firas med fester och uppträden.

Kelterna på Irland blev kristnade redan på 400-talet, men många av kelternas och druidernas traditioner levde kavar och munkarna som förde kristendomen till ön och på andra håll i Europa anpassade de kristna högtiderna till traditioner som redan fanns, för att lättare få acceptans för den nya läran. Jesus föddes alltså inte den 25 december, men det var ju lämpligt att fira hans födelse vid det traditionella vintersolståndet.


 

 

 

DEN URBANA NORMEN

De lokala utvecklingsgrupperna har under årens lopp gjort stora insatser för att behålla en levande landsbygd. Landsbygden har sedan slutet av 1800-talet, med fyra miljoner, förlorat invånare och från 1930-talet till 70-talet sker en drastisk minskning ner till 1,5 miljoner. Från 80-talet, då "Hela Sverige ska leva"(HSSL) bildades, har kurvan planat ut och befolkningen på landsbygden minskar inte längre. Dock är det väl svårt att säga att detta är ett direkt resultat av HSSL:s arbetet. Det är många förhållanden som påverkar samhällsutvecklingen, inte minst marknadsekonomin, som är dominerande. Men också vad som sker ute i byarna runt om i landet för mobilisering av lokala resurser och krafter, sammanhållning och gemenskap.

 Ett av de viktiga förhållanden som behandlades på riksdagen är den så kallade "urbana normen", dvs att man i politiken, ekonomin, kulturen mm har ett dominerande stadsperspektiv, eller ett så kallade "tolkningsföreträde" där problemen och lösningarna är präglade av stadens perspektiv och intressen. Politikens centrum i det här landet är Stockholm. Alla riksdagspartierna har sina högkvarter där. Politiker utifrån landet bor ofta också i Stockholm. Politiska sekreterare och annan politisk personal bor i Stockholm. Flertalet av de tjänstemän som förser politikerna med underlag bor i Stockholm. Nästan alla stora förvaltningar som Socialstyrelsen och Skatteverket och många, många fler finns där. 235 000 personer arbetar i statliga myndigheter som till 60 procent har sitt huvudkontor i Stockholms län. Mycket av den urbana politiken präglas av ett Stockholmsperspektiv med högteknologi, logistik, kultursyn, bostadsstandard, konsumtionsmönster och resandealternativ.

Exempel på ett storstadstänkande är förslaget om höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg till en beräknad kostnad av 205 miljarder kronor. Detta är dyra projekt som framförallt storstadsborna har nytta av.

Medierna har en tydlig koncentration till Stockholm, med SR , TV4 och SVT och alla "drakarna" där. Det är ytterst sällan de fördjupar sig i landsbygdens frågor och problem (SvD har nästan inte skrivit något om Landsbygdsriksdagen). Om Drakarna gör det, så är det oftast som en utflykt i det annorlunda eller som Jonas Sjöstedt sa i politikerpanelen: det känns som något exotiskt från utlandet".

Tyvärr har väl HSSL inte någon utvecklad strategi för hur man ska bryta den urbana normen annat än att öka det lokala inflytandet i politiken. Vi bör då se till att få politiker som intresserar dig för landsbygd. På sikt borde vi ha en reform som ger landstingen makt att driva regionalpolitik ur ett landsbygdsperspektiv (typ vad man har i Norge). Möjligen skulle också lokal kontroll över naturresurserna ge landsbygden mera makt och därmed möjligheterna att påverka viktiga, strategiska beslut i samhällsutvecklingen. Frågan om snabbtåg kontra att satsa pengarna på att rusta upp den befintliga järnvägen, är en illustration till var makten ligger idag.  

På sikt borde vi flytta riksdagen från Stockholm, förslagsvis till Östersund och Frösön. Där ska vi bygga världens trevligaste parlament med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen! Jag tror också att de sk sociala medierna ger en möjlighet till andra perspektiv än storstadens och att föra fram landsbygdens berättelser - särskilt då unga på landet kan använda sig av den digitala revolutionen, vilket vi fick exempel på under Landsbygdsriksdagen.

 

BRITTERNA HAR MYCKET PÅ SITT SAMVETE

Storbritannien har länge varit en stormakt trots sin lilla hemvist på ön. De byggde ett kolonialt imperium över värden med sina kolonier i Amerika, Afrika och Asien. Som mest behärskade britterna en fjärdedel av jordens yta. De var sin tids verkliga superimperialister, men vi tänker nog ofta på dem som ett högtstående folk, som med sin Magna charta tidigt utvecklade ett demokratiskt styre.

Ofta drar via felaktigt den slutsatsen att demokratier är fredliga och startar inte krig. Men demokrati inom nationen, säger inte mycket om hur denna nation och dess ledare kommer att förhålla sig till andra nationer och folk. Ta tex USA, som numera brukar kallas världens största demokrati, men som samtidigt härjar i världen för att säkra sina geopolitiska och ekonomiska intressen. USA, som huvudsakligen skapades av Storbritannien, har varit duktiga på att föra det imperialistiska arvet vidare.

Britterna koloniserade Nordamerika på 1600-talet och drev i stort sett bort ursprungsbefolkningen, indianerna från de östra delarna av Nordamerika. På 1700-talet förlorade britterna dessa kolonier genom den amerikanska självständighetsrörelsen och den slutliga segern över britterna.

Då fortsatte britterna sin kolonisering av Indien och Afrika. Först via Ostindiska kompaniet och senare med armén erövrade man, med början i söder, den indiska halvön. Utsugningen av det indiska folket ledde till fattigdom och svält och följdes av många uppror. Mest känt är nog Sepoyupproret 1857, som omfattade stora delar av Indien. Britterna, med överlägsen teknik, vann det blodiga kriget och styrde sedan med järnhand över 300 miljoner indier. Men självständighetskampen fortsatte och 1919 dödare brittiska soldater 300 indier, som demonstrerade mot kolonialmakten.

Britterna gick lika hårt fram i Afrika och särskilt mot dem som försöker göra motstånd, som tex Zulufolket. De hade krigare och gjorde effektivt motstånd, men britternas militära överlägsenhet knäckte dem till sist med tusentals döda och zuluriket gick under.

Vid slutet av 1800-talet drabbades Indien och Kina av svår torka och miljoner människor svalt ihjäl. Britterna utnyttjade detta på ett syniskt sätt och exporterade tex till Storbritannien den spannmål som indierna och kineserna behövde. Före koloniseringen hade Indien en ganska hög levnadsstandard, men britterna förödde landet. Med sk kanonbåtsdiplomati och vapenmakt tvingades Kina att tillåta import av opium. Resultatet blev samhällelig misär, hungersnöd och svält. Kina, som tidigare varit ett välmående rike, klarade inte längre att försörja sitt folk. I Australien jagade britterna aboriginerna till gränsen för deras undergång. Ungefär samma hände på Nya Zeeland och maorierna.

Man kan ju fråga sig vad det är för ett folk, som så girigt och hänsynslöst agerar mot andra folk, som de uppfattar som underlägsna? Det är nog just detta, de ser sig själva som överlägsna, högre stående än andra folk som de underkuvat. Och vad är det för demokrati, som har ett parlament där den ena kammaren består av lorder med arvsrätt till den politiska makten? Här kan vi tala om Herravärlde! Britternas hänsynslöshet har visat sig i många sammanhang. Vi behöver bara gå mindre än 100 år tillbaka, så får vi ytterligare hårresande exempel på britternas förakt för andra människor.

Vi beskyller med rätta Nazityskland för barbariska handlingar under andra världskriget, särskilt förintelsen och deras härjningar i Östeuropa och Ryssland. Men det är som det brukar, segrarna som skriver historien och därför har vi sällan satt sökarljuset på britternas terrorbombingar av civilbefolkningen i Tyskland.

Blitzen över London var förfärligt, men är inte mycket i jämförelse med de megabombningar, som britterna utförde mot civilbefolkningen för att knäcka tyskarna. Britternas idé var att Tyskland skulle ge upp om man utplånade ett antal tyska städer. Värst drabbades Hamburg där britternas bombmattor ledde till att 42 600 av stadens invånare dog och 75 procent av staden ödelades. I Dresden hände samma när 796 bombplan släppte sina vanliga bomber och brandbomber och åstadkom en eldstorm i staden, som förbrukade allt syre. Människorna på marken sprängdes i luften, förtärdes av eld och/eller kvävdes. Mot detta fanns inget skydd och 25 000 civila dog och 83 procent av staden förintades. Flera andra tyska städer drabbades av dessa terrorbombningar som tex Bochum och Pforzheim där 22 000 dödades och mer än 80 procent av städerna ödelades. Ett tiotal tyska städer drabbades av likande bombmattor och förintelse. Var inte detta krigsbrott?

Absolut, men ingen anklagade då Churchill och flyvapenchefen Harris för folkmord och brott mot krigets lagar, när de gett order om dessa gräsliga bombattacker mot den tyska civilbefolkningen med hundratusentals offer. Men så var de också på den segrande sidan.     

LÄMNA ISLAM HOT OM DÖDEN

Det är välkänt att i muslimska länder som Afghanistan, Pakistan och Saudiarabien riskerar man att bli dödad om man lämnar islam och offentligt tillkännager detta. I andra länder tex Albanien, Kosovo, Egypten, Tunisien mfl, är risken något mindre att bli dödad, men man får leva med "domen" att bli straffad av Gud efter döden - kanske något liknade skärselden i kristendomen.

Islam föreskriver i sharialagarna och de sk haditherna tre sorters brott som kan de dödsstraff. Det är mord, att lämna islam (sk apostasi) och samlag utanför äktenskapet. Äktenskapsbrott straffs med stening till döden om man är gift. Det är en tolkningsfråga om det står i Koranen att apostasi ska straffas med döden, men Muhammed har i vart fall sagt att det ska leda till döden: "Guds sändebud sa: “Om någon överger sin religion (Islam), skall ni döda honom.”" Al-Bukhari (nummer 6922).

 Överhuvudtaget blir man påmind om att islam är en mycket ålderdomlig, medeltida religion, som inte genomgått någon reformation och därför ter sig minst sagt antikverad i dagens samhälle. Sex utanför äktenskapet straffas med 100 priskrapp (Koranen 24:2), som det nog kan finnas risk att den straffade inte överlever. Stöld straffas med avhuggning av höger hand. Rån kan också det leda till dödsstraff. Att dricka alkohol och bli berusad straffas med 80 piskrapp.

Vi har också hedersmorden som är i samma kategori, dvs någon har brutit mot islam och straffas av omgivningen. Av alla 105 mord 2016 var vart tionde ett hedersmord. Av kvinnor som mördades var vart tredje ett hedersmord. (SvD 06.08.16)

Vi ska inte förställa oss att troende muslimer blir moderna bara för att de kommer till vårt land. Men de som faktiskt gör det, riskerar att råka väldigt illa ut. Islams gårdvarar finns numera lite varstans i landet och nyligen uttalade sig imam Salahuddin Barakt i Malmö att i ett rättroende islamskt land gäller dödsstraff för apostsi (DN 26/5)

För oss svenskar, kristna eller icke troende ter sig säkert dessa straffmetoder mer eller mindre barbariska. Likväl kommer rapporter om att muslimer här i landet, som lämnar islam, hotas av andra muslimer med döden. Nyligen hade DN ett reportage (26/5) om Mariam och Ahmad  som blivit hotade om de lämnar islam. Det finns åtskilliga andra exempel. "Man uttrycker att man kommer döda den som lämnar religionen. Man blir utesluten ur gemenskapen och nästan hatad i samhället/gruppen man lever i, säger Ali, som bor på flyktingförläggning med kompisen Rami. Ali och Rami heter egentligen något annat. De vill vara anonyma eftersom de är rädda för vad radikala muslimer kan utsätta dem för här i Sverige. (SVT 29.08.16)

Med den mängd muslimer som nu kommit till Sverige och Europa får vi räkna med att dessa "kulturkonflikter" blir allt vanligare och det är märkligt att det finns så många goda kristna och humanister (och allmänna godhetsivrare) inom Svenska kyrkan, Pingströrelsen, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Miljöpartiet, Centern mfl som försvarar islam. Man kan ju hoppas att det beror på okunskap om vad islam verkligen står för och inte att man initierat accepterar och välkomnar denna förfärliga religion.


 
gen_22.1.gif