1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif

142

DAGS ATT FÖRBJUDA TIGGERI

Moderaterna vill förbjuda tiggeri, eftersom det genererar kriminalitet och ger signaler om att det är ok att komma till Sverige och försörja sig genom att tigga. Trafiken av tiggare till och från Sverige har blivit organiserad och fattiga människor, främst romer blir utnyttjade och "inlåsta i fattigdom". Det finns ca 5000 som kontinuerligt tigger i Sverige. Vi ser dagligen tiggare sitta utanför ICA, Konsum, Systembolaget och andra platser. Det är tydligt i rapporteringen i medier att mängden tiggare från framförallt Rumänien och Bulgarien väcker både förstämning och irritation bland svenskar. 62 procent av medborgarna i landet vill förbjuda tiggeri, visar en undersökning av Novus den 5-10 april 2018. Även hos Socialdemokratiska väljare finns nu en majoritet som vill ha förbud. Men finansminister Magdalena Andersson håller med Vänsterpartiet och anser att förbud är fel väg att gå. "Det går inte att förbjuda fattigdom. Vi måste hjälpa människor på plats, men vi måste också vara ett värdigt samhälle med medmänsklighet, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Argumentet att vi inte kan förbjuda människor i nöd, förs ofta fram som det ultimata skälet till att vi måste tillåta tiggeri. Men det där synsättet fångar bara en del av verkligheten. Tiggarna kan inte betraktas som människor i nöd. De har pengar att färdas fram och tillbaka mellan Rumänien och Sverige ett antal gånger om året. Inte sällan ser man dem prata i mobiltelefon och de har tillgång till bilar. Det är ju inte precis den bild vi normalt har av tiggare. Relativt sett är detta alltså inte människor i nöd, snarare tvärt om. Jag vet av erfarenhet en tiggare som blev erbjuden arbete med att måla några hus, men det ville han inte och tyckte att han tjänade bättre på att tigga.

 

Sedan finns det en annan, allvarligare aspekt på tiggeriet. I DN (4/10 2014) utreder journalisten Josefine Hökerberg förhållandet att det romsak tiggeriet organiseras och styrs av kriminella ligor. Andra har sedan länge belyst samma förhållanden (se Expressen 7/9 2009). Förhållandet har tagits upp i SR och SVT. Även GT har tydigt skrivit om tiggeriets verkliga orsaker då det gäller romer (24/11 2010). Det finns gott om exempel som visar att pengar till tiggarna hamnar i tiggeriprofitörernas fickor. Den norska dokumentären Lyckolandet, om tiggeri och kriminella nätverk, visar att tiggeri ofta är täckmantel för en mängd lukrativa brott. 700 miljoner norska kronor har förts ut ur Norge till Rumänien de senaste fem åren (SVT 27.09.17) Redan 2013 larmade polisen Adrian Lucaci, med rumänsk bakgrund rikskrim om att inte ge tiggare pengar, då han visste hur mycket brott som begås i spåren och hur de utnyttjas. Rumänsk polis i samarbete med svensk kan konstatera att många av tiggarna har blivit hitskickade av kriminella ligor i Rumänien och får betala till dessa ligor.  Ligor tvingar tiggare att betala mellan 400 - 2000 kronor för en viss trottoarplats. Många tiggare har stora skulder till organisatörerna (SR 04/10 2014). Men profitörerna har kunnat bygga sig finna villor i Rumänien (SVT 27.09.17)

Många av tiggarna är romer och det är välkänt att de i århundraden varit särbehandlade och diskriminerade. Men det är något speciellt med denna folkgrupp. Kanske kan det sammanfattas med livsstilsproblem och avvikande beteende. De har inte under århundraden anpassat sig till det moderna samhället. Trots många utvecklingsprojekt (som EU satsat på) har det varit mycket svårt att få fart på romernas ekonomiska utveckling i Europa. Jag känner några kollegor i Ungern, som arbetat särskilt med romer i lokala utvecklingsprojekt: utbildning, gemensam organisering, företagande och egen försörjning. Deras uppfattning är att det främst är majoritetssamhällets negativa hållning till romer, som gör det svårt att nå framgångar. Detta i kombination med interna organisationsproblem och motsättningar inom grupperna samt annorlunda kultur. Den passar dåligt till ett 7 – 16 arbete. Men lösningen är knappast att de söker sin försörjning som tiggare i övriga EU.

Tiggeriet påminner oss om en gången tid i Fattigsverige, en tid vi trodde för längesedan var förbi genom att vi med förenade krafter arbetat fram välfärdsstaten. Men nu ser det ut som vissa EU-länder, som misslyckats med sin ekonomiska utveckling, exporterar sina problem till oss och det tycker vi inte om, bla för att det ger oss dåliga minnesbilder och kanske dåligt samvete.

I Danmark råder i praktiken ett förbud mot tiggeri och hjälporganisationerna får inte erbjuda bostad till människor utan danskt personnummer. En del danskar (tex socialdemokrater) tycker att tiggarna kan dra till Socialsverige, det mest tillåtande EU-landet där de kan få den hjälp de vill ha. Raka motsatsen står Soraya Post och Thomas Hammarberg för. Tiggarna kommer hit av nödtvång och vi ska vara humana och vänligen ta emot de tiggande romerna; inte utvisa, men erbjuda boende, ge dem gratis sjukvård och uppmana polisen att ta hot mot tiggarna på större allvar (SKD 12/11 2014). Inte ett ord har de att säga om vad som ligger bakom att det nu kommer tusentals romska tiggare hit. Den informationen passar inte in i deras välmenande, humanistiska världsbild. Men tiggarströmmen kommer i ett annat ljus när vi vet att denna verksamhet är organiserad av kriminella ligor i Rumänien.

 

 

De romska tiggarna är enligt svenska förhållanden fattiga (även om de har råd att resa hit och använda mobiltelefoner) och detta utnyttjar kriminella ligor, som tar hand om tiggarnas pengar. När initiativrika romer skickas iväg utomlands för att tigga, istället för att engagera sig i utvecklingen hemmavid, underminerar det utvecklingsprojekten på plats i Rumänien och viljan till egenförsörjning genom arbete. Varje människa har i princip ansvar för sitt eget liv. Visst finns det problem och svårigheter som inte den enskilde rår för eller klarar att hantera på ett rationellt sätt, men då får man försöka gå samman i kollektiv och tillsammans söka gemensamma lösningar. För dem som lyckas med detta går det i regel ganska bra. Det är alltså ”bättre att lära romerna fiska än att de dem färdig fisk”, för att använda en gammal lärdom som fortfarande gäller.

 

Det är inte lämpligt eller rimligt att svenska folket ska ta hand om resultatet av EU-projektets och vissa nationers misslyckade ekonomiska politik eller århundraden av marginalisering och diskriminering av romer. Det är bättre att skicka hem tiggarna att delta i lokala utvecklingsprojekt i Rumänien.

 

Socialdemokraterna vill inte ha förbud. Finansminister Magdalena Andersson (S) säger till TT att hon inte är säker på att ett förbud är det mest effektiva. "Då måste polisen lägga resurser på det. Där får man naturligtvis se vad som är den mest effektiva åtgärden. Men jag tycker att det är viktigt att frågan diskuteras." Att det viktigaste skälet mot förbud är att det då ger polisen mera arbete, visar tydligt bristande insikt kring vad problemet med tiggeriet gäller. Det är ju snarare så att det kriminella tiggeriet ger polisen extra mycket arbete och i förlängningen generera ännu mera problem för polisen och andra.

 

I en nation med ett så omfattande och generöst bidragssystem som vi har, fungerar det inte om mängder av romer kommer hit för att tillgodogöra sig vår socialpolitik eller medborgarnas välvilja och humanism. Vår socialpolitik grundar sig på att de flesta kan försörja sig själva genom eget arbete och betalar skatt, vilket är förutsättningen för att systemet ska fungera. Välmenande humanister ibland politiker och tex inom kyrkan, bör reflektera över hur vi bäst hjälper utsatta romer innan de lägger pengar i tiggarnas muggar eller kommer med falska argument att vi måste hjälpa människor i nöd..

 

Jag anser, liksom en majoritet av medborgare, att det är dags att införa förbud mot tiggeri, om vi ska undvika att allt fler tiggare söker sig hit, då de inte är välkomna i andra länder. Det är också dags att tillämpa regeln, att den fria rörligheten inom EU ska bygger på att migranterna försörjer sig själva. Social turism har aldrig varit syftet med den fria rörligheten inom EU.

 

 

 

NYTT PERSPEKTIV PÅ INVANDRINGEN

Miljönissarna i Miljöpartiet och Centern har, mig veterligt, inte tänkt tanken vilken negativ inverkan invandringen har på miljön. En progressiv miljöpolitik går nämligen inte ihop med ökad invandring. Tvärtom leder stor invandring till ökad konsumtion, ökad resursförbrukning, exploatering av naturen och av åkermark, samt ökade utsläpp av växthusgaser.

Boverket beräknar att vi behöver minst 800 000 nya bostäder om invandringen fortsätter i en omfattning som under de senaste åren, dvs i snitt 100 000 invandare per år. Den mängden invandrare leder till en befolkningsökning till 22 miljoner invånare i landet år 2100.

Skulle vi öppna våra gränser helt, som tex MUF vill, skulle förmodligen tillväxten  leda till att det blir 35 miljoner invånare i landet år 2100. Mängden utsläpp av växthusgaser är proportionell med antalet invånare. En fördubbling av antalet invånare leder alltså till en fördubbling av utsläppen och en tredubbling till en tredubbling av växthusgaser.

Konsumtionen ökar med ökad befolkning och asymmetrin i gruppen invandrare kommer att leda till ökade klassklyftor i samhället. Det gamla Välfärdssverige, Folkhemssverige , kommer att vara ett minne blott. Majoriteten svenska invånare anser att ökningen av antal invandrare är negativt och ett hot. Motsättningarna i samhället kommer att öka, viket vi redan sett tecken på. Ingen vill ha ett samhälle där motsättningar och konflikter tilltar i ökad omfattning. Situationen i Mellanöstern förskräcker. (Källa professor Frank Götmark mfl SvD 17.03.18 sid 6)

20180317_101215.jpg

ANAR UGGLOR I MOSSEN

Eftersom vi haft en viss diskussion kring novitjok

och nervgaser i Douma och tex SVT varit dåliga på

att ge andra perspektiv än de som Trump, May, Löfven,

Wallströn mfl vill togföra, tycker jag att ni ska kolla

RT:s nyhetssändningar idag. Journalister har i

Syrien intervjuat personal från Organisationen för förbud

mot kemiska vapen (OPCW)som varit på plats och undersökt

förekomsten av nervgas.

De har inte kunnat hitta någon som den här gången

blivit utsatt för nervgas. Inte heller läkare de intervjuat.

 Däremot stoff och damm och annat bråte från

bombsprängningar.

Särskilt intressant tyckte jag det var att lyssna på några barn, 

som vi sett på tv bli spolade med vatten efter gasattacken.

Barnen förstod inte vad som hände när vuxna drog iväg med

dem och spolade vatten på dem. De förstod ingenting!

Inget var fel med dem och de blev bara ledsna över all

uppståndelse och att man spolade vatten i ansiktet på dem, så

de knappt kunde andas.

På en del bilder jag studerat, ser det också ut som barnen

inte har andningssvårigheter annat än det som uppstår

då man spolar en massa vatten i ansiktet på dem.

När det gäller fallet Skripals har Kemisten Vil Mirzayanov, som vet allt om novitjok, sagt att Skripals inte kan ha drabbats av detta nervgift, eftersom de då hade varit döda. Men de har ju tvärtom tillfrisknat. Det är något ruttet i denna historia!

 

Länken till RT reprotaget https://www.rt.com/news/425240-opcw-russia-syria-douma-witnesses/

Ofta får jag höra att RT är propagandistisk men det är ingen skillnad jfr med CNN bara det att när det gäller CNN är vi så inbäddade i dessa perspektiv och tänkande att vi inte ser det.

DET VÅRAS FÖR LANDSBYGDEN

Det är sommar. Ängen, med smörblommar, rödblära, klöver, ängsklockor, prästkragar och humleblomster, är mycket vacker. Den sluttar ner mot en blå havsvik, där några gravänder guppar på vattnet. Lite längre ut ser man några bergiga öar med sjöfåglar. Marken kallas allmänt för Havsängen och är ett bra exempel på det vi kallar "den blekingska trädgården". Den kännetecknas av omväxlande och vacker natur, med kontraster som uppstår då land möter hav och sjö och inramas av blandskog och bergknallar. En rödmålad ladgård, med ramp till loftet slumrar i ena änden av ängen, och minner om en svunnen tid, då hästen drog hölasset upp på logen. Hässjestörarna står fortfarande lutade mot en vägg där, men har förlorat sin funktion.  Detta är en landskapstyp som är mycket uppskattad av lokalbefolkningen och besökare.

 

Men kommer svensk landsbygd att överleva, då vi ser att ungdomarna flyttar till städerna och landsbygden föråldras? Jag minns under mina studier av landsbygden i Jämtland på 80 och 90-talet, att lokalbefolkningen hade ett uttryck som pregnant fångade den pessimism som många då kände inför utvecklingen: "siste man läcker ljuset!"

Urbaniseringsprocessen har pågått allt sedan slutet av 1700-talet och accelererar från mitten av 1800-talet. Landsbygdsbefolkningen minskade därmed till en bottennivå kring 2010. Därefter minskar inte andelen boende på landet, trots att de boende i tätorter fortsatt att öka. Den ökningen beror huvudsakligen på utländsk invandring. Att landsbygden inte fortsätter att tappa invånare är lite hoppfullt och den digitala revolutionen kommer att öka de positiva förutsättningarna att bo på landsbygden och i små samhällen. Detta skapar en optimism hos landsbygdsrörelserna av flera slag typ "Hela Sverige ska leva", Hembygdsrörelsen, med flera.

Byggföretaget Närbo, med förankring i bygden, insåg tidigt att Havsängen skulle vara ett perfekt område att bebygga med trevliga villor. Lantbrukaren Henning var först inte intresserad av att sälja. Men då en av hans döttrar blev intresserad av projektet och ville bosätta sig på Havsängen, fick hon honom att ändra uppfattning och det blev möjligt att genomföra ett markköp till rimligt pris.

Närbo, som är ett företag i tiden, har förhört sig hos kommunen och byggnadsnämnden om förutsättningarna att göra en detaljplan för området, som sedan kan vara underlag för bygglov. Kommunen har dessbättre politiker som inser värdet av att få fler barnfamiljer till bygden och var strax med på noterna. En annan fördel med Havsängen - förutom det natursköna läget - är att det inte är mer än åtta kilometer till kommuncentrum, där mycket av efterfrågad service finns. Närbo har annonserat och gått ut med en intresseanmälan, vilken relativt snabbt blev fulltecknad.

Politikerna fick tjänstemännen på samhällsbyggnad att intressera sig för projektet och trots visst gruffande från deras sida om vem som skulle stå för detaljplanen, bestämde politikerna i nämnden att det skulle kommunen göra och att detta dessutom var en prioriterad plan. Politikerna är mera framsynta än deras byråkratiska tjänstemän, som inte sällan vill demonstrera sin makt.

Politikerna har tagit ett principprogram för att markera (även för tjänstemännen) att man är mycket intresserade av en levande landsbygd och att locka fler invånare till kommunen. "Medborgarnas önskemål, när de söker bygglov, ska förverkligas så långt det är möjligt.  Samtidigt bör hänsyn tas till allmänna intressen och till natur- och kulturvärden och vatten- och avloppsförhållanden. Kommunen eftersträvar ett miljömässigt hållbart byggande och en levande landsbygd", heter det.

Politikerna är intresserade av att bostäderna ska vara attraktiva, men samtidigt inte dyrare än att vanligt folk kan efterfråga dem. De vill inte att det natursköna område via priset  ska "reserveras"  för överklass med feta plånböcker. Kommunen eftersträvar ett miljömässigt hållbart byggande och en levande landsbygd, tillgänglig och öppen för alla.

På ängen finns en liten kulle med några träd på, förmodligen en gravhög med en större sten på. Kullen ska bevaras av estetiska skäl och för att den, tillsammans med ladan och ett par uttjänta fiskebodar, är en del av den här bygdens kulturmiljö. Politikerna vet att dagens moderna människor, är intresserade av det svenska kulturarvet och kunskap om bygden och dess historia. Denna kunskap hjälper nykomlingar att få en viss förankring i bygden. Även om det inte just är deras "hembygd", kan det bli det om man skapar intresse för den svenska landsbygdskulturen lokalt.

Ängen inramas av skogsridåer med blandskog och gärdsgårdar, vilket ger en fin inramning. De fint lagda gärdsgårdarna med sin gråsten är också de en del av den lokala kulturmiljön och ska bevaras. Eftersom det inte finns några grannar, som behöver tillfrågas, kan bygglovsprocessen förenklas och gå lite snabbare.

Närbo planera att bygga 10 enfamiljshus. Längst upp på ängen blir det 2-planshus, därefter 1,5-planshus och längst ner enplanshus, allt för att alla ska ha havsutsikt. Tvåplanshusen blir på 166 kvm, 1,5-planshusen 150 kvm och enplanshusen 130 kvm. Priset beräknas bli 2,5 miljoner (2-plans) till 1,2 miljoner (enplans). Modellerna är designade efter modeller på hus som är vanliga på landsbygden i Blekinge; röda trähus med vita knutar, fönsterbågar och foder, röda tegelpannor på taket. Tvåplans och 1,5-plans har veranda, takkupa och balkong. 

 Att Närbo har totalentreprenad och bygger själv alla hus. De har beprövade och trimmade modeller, som gör att man kan hålla nere priserna på en konkurrenskraftig nivå. Till priset på huset kommer tomten på 850 kvm för ca 200 000 kronor. Trädgård får köparna själva ordna. Flera kan tillsammans hyra in trädgårdsanläggare och förhandla fram ett rimligt pris i förhållande till önskemålen och utformning.

En del av köparna vill ha garage. Det får de själva fixa och kan byggas som Attefallskomplement på 25 kvm till en kostnad av cirka 150 000kr. Intressant i sammanhanget är att kommunen och byggnadsnämnden accepterar att Attefallskomplementet får byggas innan det getts slutbesked för villan, eftersom de anser att detta är en onödig formalitet. Kommunen har verklighetsförankrade politiker som själva anser (i motsats till formalistiska tjänstemän) att det naturligtvis finns en huvudbyggnad på tomten, då villan är byggd och nästan färdig, men inte ännu fått slutbesked. Detta är bara en tidsfråga och man behöver ha en viss smidighet och flexibilitet i byggbyråkratin.

I byggnadsnämnden har det stundtals varit en livlig diskussion mellan politiker och tjänstemän kring de krav tjänstemännen formulerat kring Attefallstillbyggnad, Attefallskupor och Attefallskomplement. Kraven har gjort att det inte är någon större skillnad i proceduren jämfört med att söka om bygglov. Så var det inte tänkt med den reformen, hävdar politikerna, som upplever att de ofta styrs av tjänstemännen. Attefallsreformen har kidnappats av tjänstemännen och byråkratiserats till förfång för medborgarna, anser politikerna.

I planen ingår att man ska skapa en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, för att pressa priset på va. Samma är tänkt för el och fiberkabel i jorden, som ska samordnas. Man ska också bygga en gemensam brygga intill de gamla fiskebodarna. Den gammal ladan ska göras till fritidsgård och färdigställas och drivas av de boende. Närbo tänker uppmuntra de boende att organisera sig i en samfällighetsförening för att gemensamt sköta anläggningarna och området i övrigt.

Kommunen har tagit på sig att ordna en gång och cykelbana in till kommuncentrum. Skolskjut och bussförbindelse ska också ordnas. Kommunen har lovat att på olika sätt bidra med service och smidighet i planeringsprocessen. Politikerna har sett till att det blivit en attitydförändring på bygglovsenheten, från krångel och onödiga formaliteter till service och hjälpsamhet, för att göra bygglovsprocessen så smidig som möjligt. Detta kan komma andra byggare, tex enskilda familjer som vill bygga på landet, till godo.

För att pressa priserna ytterligare på villor avser kommunen att köpa in ett markområde i närheten av Havsängen och där upplåta tomter med tomträtt. Sannolikt kommer byggföretaget Närbo att få uppdraget att bygga villor också på detta område. Att politikerna är så framsynta då det gäller att ta vara på kommunens  historia och kulturmiljöer, kan eventuellt bero på att flera är engagerade i hembygdsrörelsen och intresse för vår svenska historia. Landsbygdens mera homogena kulturarv kan vara ett komplement eller alternativ till den historielöshet och det mishmash av kulturer som råder i städernas inflyttningsområden.  

Den spirande optimismen kring landsbygdens framtid beror på flera förhållanden, att flykten från landsbygden har planat ut och landsbygden inte längre tappar invånare, så som skedde under rekordåren fram till 2010. En förklaring till detta kan vara att det, med den digitala It-revolutionen, har blivit betydligt lättare att sköta inköp och handel. Vi är därmed inte lika beroende av lokala serviceinrättningar.  It-revolutionen har också skapat nya förutsättningar att bedriva verksamheter på landsbygden.

Storstädernas sociala problem bidrar till att särskilt unga barnfamiljer menar att landsbygden och mindre samhällen erbjuder en bättre miljö för barnen att växa upp i. Tusentals lokala utvecklingsgrupper och Hela Sverige ska leva har bidragit till opinionen och en positivare syn på landsbygden och mindre samhällen som livsmiljö. Den senaste landsbygdsutredningen har kommit med mängder av förslag till landsbygdens utveckling och framtid och påverkat riksdagen och regeringen att bland annat arbeta för fler arbetstillfällen i gles- och landsbygd. Det våras alltså för landsbygden i Sverige.  

Bildresultat för rött hus vita knutar

 

 

FÖRSPEL TILL ETT STORKRIG

Situationen i världen är nu sådan att det på en rad förhållanden liknar förspelet till första världskriget. Vi kan fråga oss om den upptrappade konflikten mellan Ryssland å ena sidan och USA, EU och UK å den andra, är förspelet till ett nytt krig?

Så här ser det ut vid en jämförelse mellan upptakten till första världskriget och det som sker nu:

1. Det förenade Tyskland seglar upp som stormakt och ökar sina maktanspråk och internationella handel. Jfr med Kina som hotar USA:s dominans i världen och Trumps mfl reaktioner.

2. Ottomanska riket är i förfall och detta skapar ett maktvakuum. Sett i ett världsperspektiv är situationen liknande för fd stormakten Sovjet/Ryssland.

3. Österrike och Ryssland kämpar om herraväldet på Balkan. Jfr med kampen mellan Ryssland och USA om inflytande i Mellanöstern.

4. Rivaliteten mellan Frankrike (som varit dominerande under Napoleonkrigen) och Tyskland (som slickar såren efter krigen med Napoleon) är ständigt närvarande. Tyskland oroas över ett nytt krig med Frankrike. Nu har vi den gamla rivaliteten mellan Sovjet/Ryssland och USA. Amerikanska inbrytningar i Rysslands intressesfär i Georgien, Ukraina och fd Warszawapaktens länder.

5. Kejsar Wilhelm II avskedar Bismarck och tar själv över den tyska utrikespolitiken. Han har stormaktsidéer, men är okunnig i internationell politik och agerar auktoritärt och klumpigt, vilket ger Tyskland flera fiender. Hur ser det ut idag med Trump som okunnig i utrikespolitik och med sina idéer om America First alltid ska sätta USA:s egna intressen främst!

6. Med hot om kommande krig, bildas allianser mellan Frankrike och Storbritannien och mellan Frankrike och Ryssland, den sk "ententen". På grund av hotet från Frankrike har den andra sidan i konflikten, dvs Tyskland, ingått en allians med Österrike - Ungern och senare ansluter sig Italien till "centralmakterna". Nu har vi en allians mellan USA, Storbritannien och EU. Och vi har Nato, som skapats som en militärunion riktad mot Sovjet/Ryssland. Ryssland känner sig hotad bla eftersom deras motvikt Warszawapakten upplösts och vissa av dessa stater gått över på fiendesidan.

7. Det som slutligen utlöser världskriget är då Österrikes tronföljare Frans Ferdinand mördas i Sarajevo (28.06.1914) av Gavrilo Princip.  Österrike - Ungern ställer krav på Serbien, men dessa godtas inte av Serbien. Österrike förklarar krig mot Serbien (28.06.1914). Tyskland stöttar Österrike - Ungern genom sina avtal. Ryssland mobiliserar. Vi kan jämföra med hur USA och EU idag inringat Ryssland, som känner sig hotat och därför gör stora nya satsningar på sitt försvar. I denna konfliktbild finns händelserna på Euromajdan och störtandet av president Viktor Janukovytj. Ryssland tar tillbaka Krim och detta utlöser ett lokalt "krig genom ombud". Ryssland utsätts för ekonomiska sanktioner av USA och EU, vilket ökar motsättningarna.

Idag har vi dessutom en situation i Syrien med "allianser" mellan Assad - regimen, Ryssland och Iran på ena sidan och USA, EU och Nato på den andra. Det behövs kanske bara att något i denna krigshärd går riktigt snett för att Ryssland och USA, (UK och EU) ska drabba samman i något som utlöser direkta krigshandlingar mellan "allianserna" och ett storkrig. 
gen_22.1.gif