1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif
Alyssa Milano.jpg

DEN MORALISKA PANIKEN SPRIDER SIG

Hollywoodproducenten Harvey Weinstein  påstås ha varit allt för närgången, bland annat mot skådespelerskan Alyssa Milano. Hon bad alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden "me too". Det blev stor uppslutning av kvinnor som upplever att de blivit ansatta av "gubbsjuka" män eller något i den stilen. "Metoo",  har spritt sig över västvärlden och i Sverige stimulerat ett antal yrkesgrupper att starta liknande upprop mot sexuella närmanden, trakasserier, övergrepp och våldtäkter . Från oktober till november har mer än 50 000 kvinnor anslutit sig till olika upprop på Internet, som markerar ovälkomna, sexualanstrukna handlingar av män. Den förhållandevis stora anslutningen har uppmärksammats internationellt och Sverige har kommit att framstå som ett "våldtäktsland" där kvinnor löper stor risk att drabbas av sexuella trakasserier.

 

Jag tycker detta är förvirrande. Jag har under mitt 50-åriga yrkesliv arbetat på många arbetsplatser för både män och kvinnor. Det ingår inte i min erfarenhetsvärld något med tafsande och andra ovälkomna, sexualiserade handlingar från män gentemot kvinnliga medarbetare. Flörtande är naturligtvis inte ovanligt, men det är något annat. Men jag har också lite erfarenhet från underhållningsvärlden och där är man mera öppen med ett sexualiserat beteende. Detta ska man nog tänka på då nu den moraliska paniken sprider sig.

Men om mer än 50 000 kvinnor (i många yrken) har upplevt otrevliga sexuella handlingar från män, hur ska man förstå detta? Vi brukar med fog tänka att Sverige är det land där vi kommit längst i världen i jämställdhet mellan män och kvinnor (vilket ju inte betyder att det är helt jämställt). Varför upplever så många kvinnor tafsande män?

Det kan beror på att vi nästan är jämställda och att kvinnor därför inte alls accepterar sådana närmanden, som de gör eller måste göra i andra samhällen, där kvinnor är klart underlägsna män. Där får kvinnorna så vackert finner sig i det. Så icke i Sverige! Här visar en aktuell studie av Novus att hela 65 procent av de tillfrågade kvinnorna inte tycker att "metoo-uppståndelsen" är överdriven (vilket 45% av männen gör).

Men det finns också en motrörelse med kvinnor som tycker att det gått för långt och inte vill vara med i en kampanj som utvecklats till ett hat mot alla män. En av dem är Elisabeth Höglund.  Klokt, ett sådant upptrissande av motsättningar kommer inte att leda till något positivt för båda könen.

Vi kan se inom Vänsterpartiet hur det går då den moraliska paniken för övertag och ledningen stoppar fd partiledaren Lars Ohlys medverkan och deltagande i alla partiets arrangemang. Det verkar uppenbart att i det partiet har aggressiva feminister, med Rossana Dinamarca i spetsen,  tagit makten. Om man inte är feministkramare ska man inte rösta på det partiet. Samma typ av moralisk panik finner vi i Miljöpartiet där Stefan Nilsson blev fråntagen alla sina uppdrag pga anklagelser att han flera år tidigare varit för närgången mot någon ömhudad kvinna. Men båda dessa partier har en otroligt hög svansföring vad gäller feministisk moral.

Ungefär tio procent av kvinnorna har konstnärliga yrken och där är kanske relationerna mellan män och kvinnor lite annorlunda än generellt i samhället. Överraskande är att hela  10 400 kvinnliga läkare säger att de blivit sexuellt trakasserade av manliga kollegor. Har kvinnliga läkare lägre status än manliga? Knappast hos patienterna, men möjligen inom professionen. Det visar sig att ca 20 000 kvinnor med akademisk utbildning säger sig ha blivit antastade av manliga kollegor. Om vi betänker att det är klart färre från manuella yrken (typ byggnadsarbetare och teknikbranschen) kan man anta att toleransen mot manliga fasoner är mindre hos dem med högre utbildning än tvärt om - eller?

I Danmark, där jag arbetat, är kvinnorna inte alls lika intresserade av att hudflänga sina manliga kollegor. Vad beror det på? Förmodligen ett mera avspänt förhållande mellan män och kvinnor än i det mera puritanska USA och Sverige. I USA är dubbelmoralen förbluffande.

Eftersom upplevelserna hos "metoo- kvinnorna" spänner över en viss tidsrymd kan förändrat synsätt i samhället och förändring av lagstiftningen, spela en roll vad gäller tolerans mot sexuella påhopp. I lagstiftningen har det skett en skärpning av synen på sexuella övergrepp jämfört med tidigare. Sexuellt utnyttjande jämställs nu med våldtäkt. Passivitet betyder inte ja. Det krävs inte heller ett NEJ från kvinnan. Samlag förutsätter samtycker. Och det beteende som för ett antal år sedan ogillades men tolererades, accepters inte idag. Därför kräv nya förhållningssätt mellan kvinnor och män. Samtidigt är vår kultur så sexualiserad och invandrare kan ha en helt annan syn på kvinnor. Framtiden kan bli både bättre och sämre.

Hitler 7.jpg

FÖRINTELSEN GAV NAZISTERNA KAPITAL

Vi förfasas alla över vansinnet i Tyskland under andra världskriget. Förintelsen av sex miljoner judar i gaskammare verkar helt sjukt. Detta framställs ofta som en konsekvens av ideologisk rasism och förakt för judar. Själv har jag undrat över hur nazisterna kunde vara så galna, att de startade alla dessa krig. Det verkar högst irrationellt med tanke på de grandiosa projekt de planerade för Tysklands utveckling och byggandet av tusenårsriket. Allt gick ju i putten genom en galen krigspolitik. Hur kunde de vara så korkade och så grymma i sin framfart i Östeuropa och utrotningsförsöken av judarna?

 

Nazisterna hade goda kontakter med tysklands näringslivstoppar och tex 1933 lyckades partiet får ca 20 minjoner kronor (i dagens penningvärde, då två miljoner riksmark) av storkapitalister som LG Farben och Günther Quandt. Deras motivering för att stötta nazisterna var att dessa skulle motverka och bekämpa kommunisterna.

 

Nyligen läste jag en mycket intressant bok av Götz Aly; "Hitlers folkstat”. Den gav mig ett nytt perspektiv på dessa frågor. För att finansiera kriget och för att samtidigt hålla ”volksgenossen” och ariska tyskar på gott humör genom ekonomiska reformer (skattelättnader för arbetare och tjänstemän, höjda löner och pensioner, obligatorisk sjukförsäkring, två veckors semester, julgåvor, mm) drev nazisterna in ca åtta miljarder riksmark från judar med tillgångar över 5000 riksmark. 15-20 miljarder riksmark från judar i de ockuperade länderna.

 

De införde särskilda ”judeböter” på flera miljarder, som tvingade judar att sälja sina fastigheter, mm för att kunna betala. Men för att ge indrivningarna en rättsstatlig karaktär skedde de genom lagstiftning och judarna fick ersättning i form av statsobligationer. Allt bokfördes noga hos staten och var en ”rationell” del av ariseringspolitiken, vilken syftade till att stänga ute judar från ekonomiska verksamheter. Samma politik genomfördes senare i de ockuperade länderna, som också själva fick bekosta den tyska ockupationsmakten, vilket inbringade 131 miljarder riksmark.

 

Den nazistiska, tyska staten skapade genom att formellt ersätta indrivningarna från judar med statsobligationer ett enormt skuldberg, som man sannolikt varken kunde eller ville betala tillbaka. För att bli av med judarna och deras krav på staten försökte man genom trakasserier och kränkningar driva dem på flykt ur landet, samtidigt som de då förlorade alla ägodelar, värdepapper och krav på staten. Först när detta inte lyckades i tillräcklig omfattning, bestämde sig naziledningen för att likvidera judarna. För fattiga judar i Östeuropa var förintelsen första handlingslinjen.

 

Genom kriget roffade Nazityskland åt sig resurser och rikedomar i de ockuperade länderna motsvarande 24 miljarder riksmark. Man planerade också att fördriva den mindervärdiga slaviska befolkningen i Ryssland till Sibirien, för att utvidga det tyska livsrummet. Flera hundra tusen slaver skulle också tvingas arbeta som slavar för att bygga Hitlers drömstad Germania i centrala Berlin. Det skulle bli en paradstad som Hitler hämtat förebilder till från det antika Grekland och Romarriket. Germania skulle delvis byggas av svensk granit.

 

Den nazistiska rövarstaten behövde kriget för att stjäla resurser till byggandet av sitt eget tusenårsrike och det blev ”rationellt” att göra sig av med judarna vars resurser man lurat till sig utan tanke på återbetalning. Innan krigslyckan vände för nazisterna gynnades de ariska tyskarna av nazisternas rövarpolitik och gav dem därför länge sitt stöd.

Tiggare i Skanör.jpg

 

NÄR BLIR TIGGERIET STÖRANDE?

Kommunfullmäktige i Vellinge beslutade om förbud mot tiggeri på sex platser i kommunen. Detta väckte ett ramaskri från välmenande humanister i tex Civil Rights Defender, Amnesty, kyrkan företrädd av kyrkoherde Iva-Katarina Kummer och många miljöpartister tex här Angela Everbäck, som menar att man inte kan förbjuda fattigdom och jaga fattiga människor.

Detta låter bra demagogiskt: inte kan man väl förbjuda fattigdom? Jo, det kan man säkert, men det kräver andra åtgärder än bara ett förbud. Men nu handlar det inte bara om stackars, fattiga människor. Avslöjande exempel på hur tiggare från Rumänien och Bulgarien utnyttjas av kriminella, som tex kunnat bygga flotta villor hemma i Rumänien för tiggarnas pengar, blir allt fler. Detta är något som de välmenande ryggar för och en organisation som Civil Rights Defender går ju så långt i sin omtanke om tiggarna, att det blir rätt att ockupera annans mark för att slå upp tältläger åt tiggarna.

Tiggeriförbudet i Vellinge upphävdes av länsstyrelsen, med motiveringen att kommunen inte visat att tiggarna är störande. I Malmö får man inte tigga i Citytunneln, på Centralstationen och i stora affärscentra. Vad är skillnaden? Har länsstyrelsen där blivit övertygande om att detta är störande?

Hur påträngande ska tiggarna vara för att det ska vara störande? Det händer ju att tiggare är ganska påträngande, vädjande, viftande med en mugg framför näsan på offret för snyltarna. Vad säger förståsigpåarna på länsstyrelsen om detta? Är detta störande? Eller måste vi finna oss i närgångna tiggare eftersom motståndet mot tiggeri kommer från håll som inte är politiskt korrekt?

Men motståndet mot tiggeriet här i landet, handlar inte främst om tiggare från före detta öststater. Det är inte lämpligt eller rimligt att svenska folket ska ta hand om resultatet av vissa nationers misslyckade ekonomiska politik eller århundraden av marginalisering och diskriminering av romer. För korrupta politiker i dessa länder är det  nog bra att tiggarna klarar skivan genom att tigga i andra länder, så slipper de själva ta itu med problemet på hemmaplan. Att ge tiggarna pengar är att understödja detta system. Det är också att bortse från att tiggaren inte är den stackars fattige kusinen från landet, utan kan vara ett instrument för kriminalitet.

Svenska folket har genom hårt arbete lyckats utveckla en välfärdsstat. Men den grundar sig på förutsättningen att de flesta kan försörja sig själva genom eget arbete och betalar skatt. Vi har sedan länge avskaffat tiggeriet och vill ogärna att det poppar upp igen med fattiga som kommer in bakvägen genom EU. Därför uppfattar vi tiggeriet som störande och stötande.


 

Före jihadistattacken.jpg

 

KAN VI STOPPA VÅLDSSPIRALEN?

 

Det dramatiska och dödliga våldet har ökat år från år och det tycks inte finnas någon ende på eländet. Polisen arbetar intensivt på att komma åt beväpningen i kriminella miljöer. Detta kan försvåra för dem som vill använda skjutvapen mot sina kriminella konkurrenter och/eller fienden. Men det ändrar inte det sociala undantagstillstånd som råder i dessa dysfunktionella miljöer.

 

De kriminella ungdomarna har naturligtvis föräldrar och andra vuxna, som rimligen skulle ta ett ansvar för att deras ungdomar inte blir mördare, som fördärvar både sina egna liv och andras. Men det fungerar inte eftersom dessa ungdomar lever isolerat i ett fragmenterat samhälle, med svaga familjeband och där den informella sociala kontrollen inte finns.

 

I dessa dysfunktionella områden har de kriminella inte kunnat göra samhällets normer och värderingar till sina egna och därför saknas de den inre kontrollen eller samvetet som hindrar kriminalitet och våld. "Antingen skjuter jag eller så skjuter de på mig."

 

Bakgrunden är typisk för utanförskapsområden. Det skapas stereotypiska bilder och spänningar till samhället, vilket blir självuppfyllande. I gängmiljön behövs det bara en händelse som ”legitimerar” våldet i de kriminella ungdomarnas ögon, för att ge igen. Men vi bör inte, som ofta sker, skylla kriminaliteten och våldet på fattigdom. Det handlar inte så mycket om detta.

 

Det behövs metoder och processer som bygger en sund, normförmedlande gemenskap, i vilken även ungdomarna, på väg in i kriminalitet, blir delaktiga. Eftersom många av dessa, ofta invandrarungdomar, inte ser någon framtid i Sverige har de inte mycket att förlora på att gå den kriminella vägen till "värdighet", som de ser det. Utan delaktighet och accepterade framtidsperspektiv, lever de i nuet och försöker göra något av sina liv.

 

Inom socialt arbete har vi metoder som går ut på att organisera lokalsamhället till socialt fungerande miljöer.  Det kallas också för community organizing, Ett intressant exempel på hur detta kan användas för att stävja utvecklingen av våldskriminaliteten, visades den 28:e december i SVT.** I stadsdelen Westside i Brooklyn, New York har organisationen SOS (Save Our Streets) genom community organizing lyckats få ner skjutningarna från 24 år 2010 till 2 i år. Samhällsarbetarna Sheaqua "cocopuff" Parvis och Amy Ellenbogen berättar i programmet hur de, tillsammans med boende och frivilliga arbetar med att skapa sociala miljöer som påverkar ungdomarna i riktning från våld till försoning och ändrade livsperspektiv.

Det är lite förvånande att vi hör och ser så lite av community organizing i de många så kallade utanförskapsområdena (av polisen nu omfattande 23 bostadsområden typ Karlslund i Landskrona). Vi lär ut dessa metoder bland annat på socialhögskolorna, men socialtjänsten i kommunerna har en svag tradition att organisera en del av sitt arbete på detta sätt. Här behövs ett annat tänkande och det är kanske polisen (som nu vädjar om hjälp) som kanske hjälper kommunerna

att få upp ögonen för community organizing. För den händelse du som läser detta, inte känner till community organizing kan jag tipsa om några bra böcker.*

Alf Ronnby

Dr i sociologi och docent i socialt arbete

 

* litteratur för samhällsarbete

Block Peter                                                               Community - structure of  belonging

Homan Mark                                                            Promoting community change

Kahn Si                                                                        Organizing

Kretzmann/McKnight                                         Building communities from the inside out

Wahlberg Stefan                                                     Samhällsarbete

Watkins Murphy/Cunningham                       Organizing for community controlled development

 

 

 

 

** https://www.svtplay.se/video/16393670/aktuellt/aktuellt-28-dec-21-00-1?start=auto

 

Vikingposten 14.jpg

FICK BETALA FYRA ÅR GAMMAL STÄDNING

Då vi skulle hämta ut den bokade och förbetalda bilen hos Gold Car, tvingades vi betala för städning av en återlämnad, påstådd, smutsig bil fyra år tidigare.

-           Det var rena utpressningssituationen, säger Alf upprört. Vi kom till Alicante flygplats mitt i natten med Norwegian från Köpenhamn. Bilen hade vi hyrt via Norwegian och CarTrawler, som Norwegian samarbetar med. Hyran var betald vid bokningen och försäkringen. Men vi fick ingen bil om vi inte betalade 60 euro för städning av en återlämnad bil. Vi var helt oförstående. Vi har inte hyrt någon bil från Gold Car på år och dagar. Men de hävdade att vi återlämnat en smutsig bil 2013. Då krävde vi att få se foto som visar att bilen vara mera smutsig än normalt efter användning i fem veckor. Det kunde de inte visa, men krävde ändå att vi skulle betala, annars ingen bil!

-           Sedan vi kom hem har vi haft kontakt med Gold cars kontor i Spanien, men inte heller de kan visa någon dokumentation som styrker att bilen var onormalt smutsig. Detta har de meddelat att de inte kan visa, men de hävdar att det ändå var rätt att kräva oss på 60 euro. Märkligt och förmodligen olagligt, säger Alf. Utan bevis, kan de ju kräva vad som helst! Vi får se om vi ska lagföra dem eller vad vi ska göra. Till en början har vi vänt oss till Norwegian för att få hjälp. Det är ju genom dem (dvs Norwegian Air Shuttle) vi hyrde bilen. Förhoppningsvis har de mera auktoritet än vi.

När Vikingposten träffar Alf är han mycket irriterande över vilken dålig affärsmoral biluthyrarna på Alicante flygplats har. Detta är nämligen inte första gången som det blir krångel med biluthyrarna.  Alf har råkat ut för att Fire Fly vid en veckas förlängning av hyran tog lika mycket betalt för en vecka som för de tidigare fem.

Ett särskilt problem uppstod då Alf fyllde 70 år. Om man inte kryssar i rutan att "föraren är 20 - 69 år" utan tala om att man fyllt 70, kan man råka ut för en kalldusch. Record Go och andra kräver då att man tar deras försäkring, som kan bli lika dyr som bilhyran. De accepterar inte heller att den som ska köra inte är den som betalar.

-           Systemet med bensinen är lurigt. Du kan hämta med full tank och lämna tom. Det går ju inte och därför vinner alltid uthyraren på denna ordning. Det har hänt att tanken inte varit helt full vid hämtning, men då kan man få veta att om tanken är fylld till 70-80 procent, är den full. Men om kunden ska lämna bilen med full tank, är det 100 procent full som gäller, säger Alf

-           Men det mest besynnerliga vi råkat ut för, säger Alf, är att vi tvingas betala för en påstådd extra städning av en bil för fyra år sedan och att Gold car har mage att kräva detta trots, att de inte kan visa något som stöder deras uppfattning att bilen var smutsig.

-           Jag kommer aldrig någonsin mer att hyra bil av Gold car, som vi tycker betett sig skurkaktigt. Tyvärr kan vi konstatera att det inte gått att få någon hjälp varken av Norwegian eller Cartrawler. I den där skurkaffären håller tydligen alla varann om ryggen och som konsument är man hjälplös mot skurkföretag. Det hedrar verkligen inte Norwegian, som vill framstå som ett modernt företag med hög moral, att de tvår sina händer, när kunder som hyrt bil via dem, blir illa och skurkaktigt bemötta av deras samarbetspartners. Det blir inte godkänt NORWEGIAN! NI FÅR TA OCH SKÄRPA ER!


 


 
gen_22.1.gif