1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif

Böcker

Förändra världen omslag copy3.jpg

 FÖRÄNDRA VÄRLDEN OCH LIVET

    Ny roman på gång av Alf Ronnby                     KOMMER UT I NOVEMBER!

 

Studentrevolten på 1960-talet innebar en revolution i de sociala relationerna och umgängesmönstren för studenterna och efterhand för andra unga människor. Den enormt stora mängd unga människor, som genom att studera vid universitet och högskolor var frigjorda från både familjens och arbetslivets disciplinerande krafter, gjorde det möjligt att utveckla nya idéer om samhälle och livsstilar.

Det är ett uppror mot auktoritära förhållanden vid universiteten och det västerländska samhället klassförhållanden, patriarkala förhållanden inkrökta könsroller och moralregler. Vi förändrade knappast världen i stort,  men sociala relationer - framförallt förhållandet mellan tjejer och killar och sexualiteten. Sextioåttorna ville ut i världen, nyfikna som vi var på hur det såg ut bortom egna gränser. Varje sommar på 60-talet ägnade många studenter en del av sommarlovet till att lifta runt i Europa. Att lifta var en del av 68-kulturens önskan att spränga gränser och pröva sin lycka. Det skapade nya möten. Möten som var spännande och givande. Detta är hoppfullhetens decennium. Och efterhand spreds en optimism kring att vi kunde förändra världen och livet.

 

Innehåll

1. På väg                                              3                      

2. Till solens land                         12

3. Gå väst                                         82

4. Vår i Prag                                    184

5. Älskande i Paris                        226

6. Till diktaturerna                       287                     

7. Hybris                                         335

 

ISBN 978-91-639-2768-3

© Alf Ronnby 2017

Utgiven på  KRONIKAN - KOM!

Kan beställas på alf.ron@telia.com

 

Pris  230 kronor inklusive frakt och moms

 

 

Alf har skrivit sju romaner:

Skuggor över slätten

Fördömda stad

Blåser upp till storm

Inga änglar

Förrådd revolution

Du gamla du fria..?

Förändra världen och livetPÅ VÄG - INTRODUKTION

Bland unga människor på 1960-talet spreds uppfattningar, som blev till en ideologi, om ett annat och bättre samhälle än det gamla, förlegade, segregerade, patriarkala,  auktoritära, marknadsekonomiskt och kapitalstyrda. Ett samhälle där människan skulle vara centrum och all utvecklings syfte - inte teknologin och teknokratins. Människan har i dagens samhälle blivit förslavad under produktionsformerna och närmast blivit ett bihang till maskinerna. Därmed har hon blivit förfrämligad inför sig själv. Kanske började det vid Berkeley i Kalifornien och spreds som en rörelse till andra universitet och högskolor runt om i Europa och USA. Denna ungdomsrörelse kom att kallas 68-generationen, som ett samlande och sammanfattande begrepp för en vision och en livsstil.

Det var ett uppror mot auktoritära förhållanden vid universiteten, som kom att gälla hela det västerländska samhället med dess klassförhållanden, inkrökta könsroller och moralregler. Det handlade inte minst om kvinnors frigörelse från patriarkala förhållanden. Rörelsen fick extra energi genom kritiken av och demonstrationerna mot Vietnamkriget. Kriget kom att symbolisera imperialismens förtryck av svagare folk och nationer. Och ytterst också kapitalismens samhällsordning vars essäns är det förtryckande klassamhället, där överklassens girighet är dess signum.

Rörelsen, som inte är en organisation, men en ideologisk vågrörelse genom västvärlden, fick också energi av att det på 60-talet blev en stor tillströmning av studenter till universiteten. Denna utbildningsexplosion kanske var en avgörande faktor, inte minst eftersom så många kvinnor började studera vid universiteten. Detta ledde till en ny anda, nya fläktar blåste genom universitetens dammiga föreläsningssalar och korridorer.

Borgerlig kultur

Författaren tillhörde 68-generationen, som ville göra uppror mot allt gammalt och förlegat i samhället. De ville ut i världen, nyfikna som de var på hur det såg ut bortom egna gränser. Varje sommar på 60-talet ägnade många studenter en del av sommarlovet till att lifta runt i Europa. Att lifta var en del av 68-kulturens önskan att spränga gränser och pröva sin lycka. Det skapade nya möten. Möten som var spännande och givande. Alla dessa möten med olika människor. Liftarna fick lära känna andra samhällen och människor genom dem de fick lift med. Att bo på ungdomshärbärgen gav nya kontakter. Där träffades likasinnade av båda könen från andra länder. Vänskap och kärlek uppstod och internationella band knöts. Vid möten, sammankomster och fester lyssnades gärna på Bob Dylan, Joan Baez, Buffy Saint-Marie och Hoola Bandola. Che Guevara var en idol.

Frigörelsen från det gamla betydde flera ting, bland annat en mera öppen och tillåtande moraluppfattning och könsroller. Ett av tidsandans slagord var "det personliga är politiskt". Den fria sexualiteten, inte minst för tjejerna var en del av frigörelsen. Det gällde också att ta personlig ställning och inte gömma sig inom kollektivet, likt flykten från frihet, som Eric Fromm kallade det. Den fria sexualiteten var både upprorisk och politisk, vilket vi lärt av Herbert Marcuse. De hämningar och moralkakor som fängslat och förnekat sexualiteten som en mänsklig njutning, skulle förkastas. Vi skulle vara fria att bejaka våra sexualdrifter och på det sättet leva ett sundare, friskare liv. Leva livet! som det också hette. De trodde nog, liksom Sigmund Freud, att sexualiteten är grundbulten i människans samhälle. Och kanske hade Freud rätt, eftersom inget kan vara mera grundläggande för en hållbar framtid för människan.

Genom Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Ivan Illich med flera, som avtäckte den kapitalistiska samhällsordningen, lärde 68:orna sig om alienationens mekanismer. De vill bryta igenom konsumismens och alienationens dimridåer, som förslavade och förhindrade naturlig mänsklighet. De skulle genom eget handlande inte vara endimensionella varelser, som Marcuse upplyst om. Insikten om den repressiva toleransen, som det moderna samhällets kontrollmekanism, skulle ge nya perspektiv  utan en massa hämningar, måsten och karriärkrav. Idealen var nog raka motsatsen till vad som gäller för unga idag, vars främsta syfte är att tjäna pengar och konsumera. För 68:orna var det närmast omoraliskt och fult att sätta pengar och konsumtion främst.

Håkan, huvudpersonen i berättelsen, träffar otroligt många trevliga människor och inte minst tjejer under liftaråren. Berättelserna spänner över en tidsperiod under 1960-talet och början av 70, då de är unga och fulla av energi och framtidsdrömmar. Det föresvävade dem att de kan skapa ett samhälle utan klassklyftor och förtryck, där människor kan uttrycka sin individualitet och skapande fantasi, utan att detta behöver komma i motsättning till kollektivet och samhällets gemensamma intressen. De tror att de faktiskt är på väg åt detta håll, att kunde förändra världen och livet! som filosofen Harald Ofstad formulerade det. 68:orna var på väg, i rörelse eller "on the move" mot ett friare, gladare och bättre samhälle. Inspiration för strategierna hämtades bland annat från Paulo Freire och Saul. D. Alinsky. I den lilla världen försöker de omsätta sina idéer i handling, genom att etablera nya samlevnadsformer och social frihet över alla gränser. Denna naivitet var befriande så länge den varade - innan även detta slår över i sin motsats och kollektivet ska bestämma allt. De som var med då, vet att detta ibland tog sig absurda former och att i varje rörelse döljer sig dess motsats, som vid en viss tidpunkt tar kommandot.

Efterhand kom 68-generationen att gå allt mer mot vänster, enligt dialektikens lagar. Reaktionen från höger drev 68-generationen åt vänster mot en slags frihetlig socialism, vilket var något helt annat än den förtryckande, gamla, stalinistiska kommunismen. Denna uppfattades vara minst lika förtryckande som kapitalismen. Vid Håkans resor visar det sig att i kommunismens Östeuropa var kontrollen mera påtaglig än till exempel i diktaturens Spanien på 60-talet. Men den nya sköna värld 68:orna drömde om, fanns tyvärr bara som en teoretisk konstruktion. Men dessa år på 60 - 70-talet kom att för alltid påverka 68:ornas personliga tänkande - vilket sätter sina spår även idag. Boken handlar om detta! Håkan berättar om sina upplevelser och författaren håller i pennan. Kanske kan det var lite befriande för läsaren att, i vår dystopiska tid, återvända till det glada 60-talet.

                                                              -------------------------------------

Studenten Håkan Erlandsson läser sociologi vid universitetet i Lund. Det är nu så många studenter som vill läsa sociologi, att institutionen måste hyra biografer på stan för att hysa alla som vill gå på dessa föreläsningar och försöka förstå det samhälle de lever i. Det är ett samhälle som är under snabb omvandling och studenterna vill förstå strukturerna och processerna bakom dessa samhällsförändringar. Också för att själva vara med och påverka i för dem önskvärd riktning. Håkan berättar här om ungdomsåret och 68-generationen, som ständigt vill vara på väg till nya upplevelser. De vill leva livet fullt ut nu.

Det är vår och studenterna i Lund har traditionellt karneval. Studenten Håkan Erlandsson läser sociologi vid universitetet. Nu deltar han i karnevalsfirandet. Redan på morgonen startar spektaklet med sillfrukost, alltså sill, grovt bröd, snaps och öl. Allt för att komma igång och komma loss. Karnevalståget drar genom centrala Lund med sarkastiska och spydiga illustrationer till dagsaktuella händelser. Redan under tåget sker diverse upptåg och det blir mer och mer. Håkan är bland de fiskusar, som trots kylan, badar i fontänen utanför universitetets huvudbyggnad. Efteråt är det olika slags festligheter på nationerna och annorstädes. Bland uppsluppna och halvfulla studenter förekommer också mycket sex. Frigjordhet och fri sex är ett signum för 68-generationen, som definitivt slängt av sig oket från Victoria. Håkan är inte sen att ta för sig då sexlekar bjuds. Kvinnor är underbara varelser i hans värld.

 

 

 

Alf med böcker webb.jpg


ALFS BÖCKER ÖVERSIKT

 SKUGGOR ÖVER SLÄTTEN

En historisk roman, där händelserna utspelar sig i en tid av stora förändringar på landsbygden. Det handlar om livet i en liten by på Söderslätt, där människorna lever mycket jordnära. Vi möter starka känslor, passion, åtrå och kärlek i en miljö av motsättningar och maktspel. Roman

Jag tar till mig Skuggor över slätten med stor entusiasm. Det är en perfekt tidsskildring. Nöjet förhöjs av en egensinnig berättarstil… Det är underbart.”

Jean Bolinder

FÖRDÖMDA STAD

En politisk roman om extremism i vår tid.

Händelserna utspelar sig i det berömda Rosengård i Malmö, dit allt fler islamister

söker sig för, att skapa den islamska ordningen.

Boken är skriven av författaren till den välkända boken Fallet Rosengård. Roman

”Det är en kraftfull och mycket modig framställning… jag blev så skakad att jag drömde mardrömmar och sov dåligt om nätterna i en veckas tid. Det här är en bok som jag tycker alla svenskar bör läsa och fundera över.”

Jean Bolinder

NATURENS POESI

I dagens samhälle, med alla miljölarm,

är det angeläget att framhålla att jorden

är vacker, att vi har en fantastisk natur,

värd att uppleva, glädjas åt och bevara.

Fotografen vill förmedla en poetisk enhet

av intryck och tankar kring vår fagra jord,

genom att knyta psalmverser till bildmotiv -

en illustration av sångerna och tankens

inramning av naturupplevelsen, glädjen

över naturen och en harmoni i själen,

 

KRÖNIKAN

Detta är ett urval av krönikor jag skrivit de

senaste fem åren, plus några äldre. Under åren

2 000 – 2 009 har jag skrivit 296 krönikor. I den här boken ingår 108 av dessa. Krönikorna handlar om en mängd förhållanden inom samhälle, politik, kultur och sociala frågor.

De flesta läsare kommer troligen att hitta något av intresse. Som en programförklaring vill jag säga, att avsikten är att mina krönikor ska sticka ut.

Helst ska jag komma på en vinkling, som inte alla andra haft.

                                  
MOBILIZING LOCAL COMMUNITIES

This book offers a Swedish perspective

on community organizing. The reader

will learn about local development work

in Sweden. It locates community organizing

practice in a theoretical and ideological

context.

 

IRLÄNDSK RESA

I den här boken tar jag läsaren med på en

tur till den gröna ön. Där möter vi människor, som sysslar med community organizing, och livet i små samhällen. Ambitionen är att fånga den irländska naturen, andan, attityder och livsstilar genom att låta studieresan bli en rese

berättelse.

 
BLÅSER UPP TILL STORM

En ung kvinna från storstaden kommer, som

lärare, till den lilla byn vid foten av fjället. Det blir dramatiska möten med glesbygdskulturen, kärleken och människors kamp för överlevnad i en hård värld. I denna roman får läsaren erfara det lokala utvecklingsarbetets möjligheter och problem.              

 

DEN LOKALA KRAFTEN

I en tid då många trodde att landsbygden bara kunde producera mat och i övrigt var mossig, uppstod den nya bygderörelsen. Genom egna ansträngningar och mobilisering av skaparkraft, fick människorna ny framtidstro. De engagerade sig i utvecklingsgrupper, kooperativ och kvinnliga nätverk. Den här boken handlar om detta.

                                               
INGA ÄNGLAR

Huvudpersonerna är killar som älskar att köra motorcykel, och deras tjejer. Det finns många mc-klubbar i Skåne och det råder fredliga relationer och delade intressen – man mekar, festar och kör tillsammans. Men allt förändras när Hells Angels kommer till Sverige och tar sig ton. Etter värre blir det när också Bandidos etablerar sig i landet, som ett svar på Hells Angels maktanspråk. Detta är den första svenska boken, som i skönlitterär form, skildrar mc-kriget och Hells Angels inifrån. Huvudpersonerna inte är guds bästa barn, men de inser efter en tid att de inte heller är några Angels och vill hoppa av. Detta leder till en våldsam jakt på ”förrädarna”. Roman

 

 SMYGANDE ISLAMISM

Temat för den här boken är konsekvenser av islams och islamisters inflytande och närvaro i Europa. Smygande islamism syftar på de små stegens förändringar och den anpassning av samhället till den nya situationen, som vi andra vidtar för att tillmötesgå krav och tryck från islamister. Boken belyser olika aspekter och förhållanden kopplade till den muslimska invandringen och islamismen. Syftet är att uppmärksamma de inte uppmärksammade latenta och lurande förändringarna– den smygande islamismen.

 

FÖRRÅDD REVOLUTION

Revolutionen i Iran 1979 var en folklig resning där mer än tio procent av befolkningen deltog, fler än i de flesta andra revolutioner. Shahen störtades och hans regim kollapsade. Många trodde på demokrati och frihet, men revolutionen kapades av islamisterna med ayatolla Ruhollah Khomeini som främste ledare. Istället för demokrati blev det en islamsk diktatur med ett värre förtryck än under shahens diktatur. Hur kunde det gå så illa i Iran? Vad var det som öppnade vägen för ayatollornas maktövertagande? Hur kommer det sig att ett samhälle styrt av ”de rättslärda” prästerna är så förtryckande och brutalt? Denna politiska roman skildrar den förrådda revolutionen.

 

GATHERING STORMS

This is the story of a young woman's encounter with rural culture and people's struggle to live and survive under harsh conditions in the land of mountains in the North of Sweden. A teacher from the city comes to the small village at the foot of the mountain. There she meets new people, a new environment and the forces of nature, which leads to dramatic experiences, but also love. She is awed by the energy mobilized in the village to make it develop and not go down the road. She gets to know what community organizing means in a sparsely populated rural area. As in a classical drama, she meets both heroes and scoundrels. Ultimately this is about finding one’s place in the world.

                                   

DU GAMLA DU FRIA...?

Huvudpersonen Håkan Erlandsson har i sin ungdom haft mycket otrevliga erfarenheter av islamsk intolerans och våldsbenägenhet. Många år senare, hemma i Sverige, dyker dessa minnen upp igen, då landet har tagit emot mängder av muslimska migranter, som tar sig allt mer utrymme för sin

kultur och religion. Detta sker stegvis och ibland smygande, men en dag  är genomslaget högst påtagligt och påverkar samhället på alla nivåer, där kristna och icke-troende tvingas anpassa sig till den nya islamska verkligheten.

Detta är ett svenskt svar på  Michel Houellebecqs UNDERKASTELSE

 

FÖRÄNDRA VÄRLDEN OCH LIVET

Studentrevolten var ett uppror mot auktoritära förhållanden vid universiteten och det västerländska samhällets klassförhållanden, patriarkala förhållanden inkrökta könsroller och moralregler. Vi förändrade knappast världen men sociala relationer - framförallt förhållandet mellan tjejer och killar och sexualiteten. Sextioåttorna ville ut i världen, nyfikna som vi var på hur det såg ut bortom egna gränser. Varje sommar på 60-talet ägnade många studenter en del av sommarlovet till att lifta runt i Europa. Att lifta var en del av 68-kulturens önskan att spränga gränser och pröva sin lycka. Det skapade nya möten. Möten som var spännande och givande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllmeter bokproduktion.jpg

                                                         

SHADOWS OF THE PLAIN

A historical novel, where events are taking place at a time of great change in rural areas. It is a question about life in a small village of Söderslätt, in which people live very down to Earth. We are facing strong feelings, passion, desire and love in an environment of contradictions and power games.

"I am taking to me the ‘Shadows of the plain’ with great enthusiasm. It is a perfect picture of the time. The pleasure is enhanced by a self-willed story telling …. It is wonderful. "

Jean Bolinder (well known author)

 THE DOOMED CITY

A political novel about extremism in our time,

by the author of the famous book Case Rosengard

"It is a powerful and very brave production …. I was so shaken that I dreamt nightmares and slept poorly at night in a week's time. This is a book that I think all Swedes should read and think about. "

Jean Bolinder

 

BLOWS UP TO STORM


This is the story about a young woman's meeting with the sparsely populated district and its culture and people and their struggle in order to survive under harsh conditions. She is amazed over the force villagers prove to have in the local development work and want to understand the dynamics of local mobilization. As in a classic drama, meets she both heroes and crooks. Outermost it is about finding your place in the world.

NO ANGELS

The main characters are guys that love to drive motorcycle, and their girls. There is many motorcycle-clubs in the South of Sweden who have a peaceful coexistence and common interests. But everything is changed when Hells Angels comes to Sweden and demand the power of all. It becomes worse when also Bandidos settles down in the South, as a reply on Hells Angels’ power pretensions. This is the first Swedish novel that describes the “motorcycle-war” and Hells Angels from inside. the main characters are not God's best children, but they realize after a time that they not neither is some Angels and want to leave Hells Angels . This leads to a violent pursuit on “the traitors”.

CREEPING ISLAMISM

Not since Muslim troops stood at Vienna's gates 1683, Europe has before faced such a Muslim challenge like now. There are many millions Muslims in Europe. The big in-migration of religious Muslims will influence everyone's lives. Islam is a religion and an ideology that covers everything in a believing Muslim's lives. This ancient, reactionary religion is their impression. The theme for the book is consequences of Islam’s and Islamists in-migration and presence in Europe. Creeping Islamism aims on the small stages' changes, as Muslims implement and that adaptation of the European society

REVOLUTION BETRAYED

The revolution in Iran in 1979 was a popular uprising in which more than ten percent of the population participated. The Shah was overthrown and his regime collapsed. Many believed in democracy and freedom, but the revolution was hijacked by the Islamists with Ayatollah Ruhollah Khomeini as the main leader. Instead of democracy, it became an Islamic dictatorship with a worse oppression than under the Shah's dictatorship.

This book is about two families and their adolescents in Tehran during the revolution, hopes for democracy and freedom, and about two young people’s love. It is also about threats, persecution, violence and despair when the Islamists will apply their counter-revolution. It is about the attempt to resist the priest Empire, religious fanatics and their even worse tail.

 

 

                            

 

Fallet Rosengård mini.jpg

ETT ALLT MÄRKLIGARE SAMHÄLLE

I samhällen som befinner sig i upplösning eller förvirring utvecklas märkliga beteenden och åsikter. När allt flyter tappar tidigare moraliska koder, värden och rättesnören sin styrande och reglerande kraft. Under västromerska rikets skälvande slutfas fick människorna uppleva detta och muslimska horder kunde enkelt ta över de Nordafrikanska regionerna. På 1930-talet var det kaos och kris i Europa och nazisterna vann stöd för sin revanschistiska politik.

 

Dagens Europa befinner sig i kris, ekonomiskt, moralist och socialt. I krisens tecken passar EU-politiker på att centralisera och skapa överstatlighet utan att folken har stort inflytande på detta. Krisens dialektik uppvisar allt starkare spänningar i olika länder: å ena sidan starka högerkrafter på frammarsch och å den andra ytterligheten den totala värderelativismen eller socialnihilismen, där inget är vad det varit och allt ska vrängas ut och in och omstöpas. Unga människor slutar att tro på framtiden och lever i nuet. Förstagångsväljare i Sverige tror inte längre på politiker. Intresset för sex och droger ökar markant, samtidigt som andra ägnar sin tid åt att berika sig. Girigheten sitter i högsätet.

 

En reflex av att den moraliska kompassen snurrar runt är bråket kring symboler, bilder och historiska gestalter. Vi har seriefiguren Tintin som historierevisionisterna i Sverige vill rensa ut från våra bibliotek. Andra vill inte visa den tecknade filmen ”Liten skär och alla brokiga”, där ”lilla hjärtat”, en liten svart flicka, anses rasistiskt framställd. Det går nu inte att sälja ”Kinapuffar” och ”Negerbullar”. Och författaren Astrid Lindgren beskylls för att ha varit rasistisk i Pippi Långstrump. Historierevisionism känner vi till från diktaturer. Vi har återinfört raserna och de kritiska till invandringspolitiken kallas rasister. Här har vi några delvis statligt finansierade aktörer som ihärdigt drivit denna propaganda (som de kallar vetenskap). Jag tänker på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Expo, som systematiskt sysslar med rasistifiering av invandrarkritiska personer och går till storms mot vad de ser som intolerans. Men hur toleranta är de själva?!

 

Är alla kulturer lika värda?

Föreställningen om alla kulturers lika värde är en schablon som används av mångkulturalister för att tabubelägga tex kritiken av den islamska kulturen. Men från ett humanistiskt perspektiv är det uppenbart att en kultur som föreskriver könsstympning och stympning (tex avhuggning av händer) som straff och förtryck av kvinnor, inte har lika värde som den kristna kulturen. Fobi är numera en åkomma som blivit ett politiskt begrepp i syfte att undergräva trovärdigheten hos motståndaren. Den fobisjuke kan ju inte tas på fullt allvar. Kritik av islam och islamister kallas islamofobi och kritik av homosexualitet kallar homofobi. Rena snurren! Och Mångkulturellt centrum och Expo förespeglar att de sysslar med vetenskap!

 

Extremister i Expo?

Expo ser rasister bland dem som bara älskar sitt land. Den vänsterliberala organisationen Expo får mycket uppmärksamhet i systemmedia. Där ser liberaler och godhjärtade humanister rasister och främlingsfientliga krafter i varje kritiker av invandringspolitiken och det mångkulturella, lössläppta samhället. Bakom tidskriften, arkivet och upplysningsverksamheten står den "privata forskningsstiftelsen" Expo, som enligt stadgan "värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.” Stiftelsens ordförande är professor Charles Westin. En av forskarna är den kontroversielle Tobias Hübinette, vars antirasistiska verksamhet gett honom meriter i polisens belastningsregister. Merparten av brotten begicks under en period då Hübinette var aktiv inom det vänsterextrema terrornätverket AFA.

 

Med tanke på att Expo vill framstå som en mycket seriös forskningsverksamhet kring nationalism, högerextremism och rasism är det något förvånande att de tycks arbeta efter devisen: målen helgar medlen. Deras bok  ”Sverigedemokraterna har fel” av Alexander Bengtsson ger dem i vart fall inte några meriter i forskarvärlden. Under fyra teman; demokrati, svenskhet, kriminalitet och ekonomi vill Expo visa att SD:s argumentation inte håller. SD omfattar inte demokratiska värderingar, bland annat eftersom invandrare inte ska ha samma rättigheter som andra svenska medborgare. SD motsätter sig också byggandet av moskéer och detta strider mot religionsfriheten, vilken Bengtsson och Expo menar är en del av demokratin. Detta är, enligt Expo, en kvarleva från SD:s nazistiska förflutna. Det nazianstrukna spökar alltid i bakgrunden när Expo betraktar Sverigedemokraterna.

 

Enligt Bengtsson och Expo hävdar SD att de inte får komma till tals i offentligheten på samma sätt som de andra partierna. Bengtsson menar att det ska de heller inte, eftersom folkviljan är emot SD. Det är därför SD inte heller fått några riksdagsplatser, påstår man i denna nya utgåva av boken!( sid 17). Expo har alltså inte ens brytt sig om att redigera och uppdatera boken innan de trycker den på nytt. Idag är SD Sveriges tredje största parti med 49 mandat i riksdagen. De flesta som stöder SD är sannolikt inga rasister, men människor som vill värna svensk kultur, historia och samhällsordning. Men idag rider Expo på en urban, modernitetens våg av mångfald och eftergivenhetens totala tolerans mot alla avvikelser.

 

Det verkar som Bengtsson och Expo inte hört talas om den sk ”åsiktskorridoren”, genom vilken makthavarna i offentligheten filtrerar det som får komma ut till medborgarna. Detta speglar att SD inte har det lätt att få in sina debattartiklar annat än i egen press och vissa alternativa medier. Åsiktskorridoren gjorde sig också gällande då SD först kom in i riksdagen och där blev utsatt för ren mobbing av andra partier.

 

Bengtsson och Expo anser att SD snedvrider verkligheten då de talar om massinvandring, som hotar den svenska kulturen.  Det förekommer, enligt dem, ingen massinvandring och SD är egentligen inte intresserat av svenskheten. De vill bara komma åt invandringen och det mångkulturella Sverige. Vad som är massinvandring är en bedömningsfråga, men när det kommer 160 000 invandrare och regeringen, kommunerna och myndigheterna hojtar om att man inte klarar mottagandet, kan vi säkert tala om massinvandring. Om invandringen hotar eller berikar den svenska kulturen, är en värderingsfråga, men idag kan vi konstatera att ca 20 procent av väljarna anser att SD är på rätt spår i sin kritik av invandringen.

 

Då det gäller SD:s uppfattning om islam, visar de, enligt Bengtsson, sitt rätta, odemokratiska ansikte. Men Bengtsson och Expo ställer inte frågan om islam är förenligt med demokrati och demokratiska ideal och värderingar. Detta skulle genast komplicera argumentationen, eftersom det är svårt att visa att islam och demokrati fungerar tillsammans. SD:s hållning till invandrare och särskilt till muslimer är rasistisk, hävdar Bengtsson, i sällskap med flera andra, som likt Bengtsson inte har mycket stringens i sitt tänkande. Hur kan vi ha rasism, när vi avskaffat alla raser efter andra världskriget?

 

Det blir riktigt intressant, när Bengtsson uppfattar den klassiska, svenska folkhemspolitiken som odemokratisk, eftersom den vill ha assimilering. Denna extrema uppfattningen kan ju Bengtsson och Expo diskutera med socialdemokraterna, då skulle de nog få sina fiskar varma. I Expos idealistiska värld ska allt helst flyta samman i den mångkulturella soppan, där ingen kultur är mera värd än någon annan. Där råder total relativism! Men för vanligt folk, med fötterna på jorden, säger erfarenheten att det fungerar bäst, med mindre konflikter, om man tar sedan dit man kommer. Men det gäller inte hos idealisterna och vänsterliberalerna på Expo.

 

Bengtsson och Expo påstår att SD bara är intresserade av frågor kring kriminalitet då invandrare är inblandade i brottslighet. Upplopp och stenkastning mot polis och brandmän i förorterna beror inte på att där finns många invandrare, utan på de social förhållandena. Men i vissa berömda sk förorter är det just invandringen och blandningen som skapar dysfunktionella sociala förhållanden. Invandrare kan ha med sig erfarenheter av våld och krig och de drabbas av arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt är det denna blandning av olika slags människor som skapar fragmenterade lokalsamhällen. Invandrare i sig är nog inte mera brottsliga än andra, men deras situation och miljön i invandrargettona leder ibland till mycket oro, våld och kriminalitet. I motsats till Expos predikningar om mångkultur och invandringens förtjänster, finns i klassisk sociologi uppfattningen att stora flyttningsströmmar, social rörlighet och blandning av människor med olika kulturer, skapar splittrade samhällen och sociala konflikter (se tex Emile Durkheim och C Wright Mills!)

 

Män som mördar kvinnor finns i alla kulturer och samhällen, hävdar Bengtsson. Jo, så är det, men männens syn på kvinnor spelar roll och män från den islamska kulturen tycks ibland missuppfatta svenska, moderna kvinnor. Och när vi kommer till balkongflickorna kommer en medeltida hederskultur in i bilden, något vi inte är van vid och inte vill acceptera.

 

Att räkna ut vad invandringen kostar är ett kapitel för sig. Det handlar om vad man ska ta med i beräkningarna. Det är inte invandringen i sig som kostar, menar Bengtsson, utan arbetslösheten bland invandrarna. Ja, det kan man diskutera, men när nu de arbetslösa invandrarna är här, så blir det kostnader för vår gemensamma samhällsekonomi. Dessutom finns en rad andra kostnader för mottagande, utredningar etc (regeringen beräknar kostnaden till 45-60 miljarder per år och docent Jan Tullberg kommer fram till att konstranden är 600 miljarder per år.) Ett stort problem är att det i genomsnitt tar sju år innan en invandrare kommer i arbete och kan försörja sig själv. En del kommer aldrig i arbete och måste bli försörjda, utan att de tidigare eller deras familjer har bidragit alls till den svenska ekonomin. På Herrgården i Rosengård i Malmö, kan tex bara ca tio procent försörja sig själva.

 

Idén att SD har fel bygger Bengtsson och Expo på sin uppfattning att detta kan de påvisa "utifrån varje demokratiskt förankrad ideologi". Men nu är det så, att ideologi inte är ett instrument för att påvisa att någon har rätt eller fel. Ideologi är bara en viss slags värderingar och då kan, beroende på bedömarens värderingar, både det ena och det andra vara rätt eller fel. Detta borde man veta om man är en forskningsinstitution.

 

INVANDRINGENS MÅNGA ORSAKER

I alla tider har människor flyttat på sig för att söka bättre livsvillkor. Konflikter, oroligheter, hot och krig liksom klimatförändringar och svältkatastrofer har också satt folk i rörelse. Historien är full av massvandringar och flykt. I vår nya sköna värld finns också flera grunder för människors rörlighet och förflyttningar i världen, som leder till emigration och immigration. De främsta anledningarna nu är: globalisering, den skeva ekonomiska utvecklingen i världen, etniska, kulturella och religiösa motsättningar, geopolitiska konflikter och krig, informationssamhällets utbredning och ny teknik, nya och spridda föreställningar om det goda livet, lockande välfärdsstater i västvärlden, förenklade och relativt billiga transportsystem som sprids över världen, som gör det enklare att förflytta sig, uppfattningar om en åldrande befolkning i väst och därmed behov av att fylla på med nya, unga immigranter.

 

I dagens värld med ny informationsteknik sprids kunskap om förhållanden i olika delar av världen snabbt och enkelt. Därmed får människor på olika håll vetskap om tex ojämlika förhållanden och livsvillkor och kan jämföra med sina egna. Många hävdar att den skeva ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna i världen beror på kolonialism, imperialism och utsugning av underkuvade folk. På sitt sätt är det sant, men vissa folk och nationer har sedan lyckats bryta sig ur denna kniptång och utvecklat sina samhällen till moderna, välorganiserade länder. Jag tänker på Sydkorea, Indien och Latinamerika, medan tex många afrikanska nationer och folk inte lyckats få ordning på sina ekonomier, trots frigörelse från kolonialmakter. Det finns förstås flera orsaker till detta, men främst kanske det är interna motsättningar och konflikter, liksom korruption och krig.

 

Nya, enklar och billiga transportmedel gör det möjligt för många människor att förflytta sig långa sträckor och människors drömmar om ett bättre liv gör dem beredda att offra mycket för att nå sina mål. Det finns också en kumulativ effekt av den tilltagande rörligheten. Ju fler personer som lämnar tex Afrika, desto fler är det som sprider information om andra samhällen och möjligheter och genom sitt exempel väcker de idéer och uppmuntrar andra ”där hemma” att söka lyckan tex i Europa och USA. Hos emigranterna tycks finnas en föreställning om att i EU och USA råder välstånd och välfärd, ja tom att man där kan bli försörjd utan att behöva arbeta.

 

Oroligheter, konflikter och krig på många håll i världen skapar flyktingströmmar och människor söker sig till lugnare och säkrare områden och länder. Dessa konflikter grundar sig i geopolitiska motsättningar och konkurrens, kamp om jordens tillgångar, makt och herravälde, etniska och religiösa konflikter. I vår tid är det många sådana konflikter i världen; USA:s angrepp på Irak och Afghanistan, den tumultartade utvecklingen av den sk arabiska våren, inbördeskriget i Syrien och Irak, ISIS (IS) framgångar, det permanenta kriget mellan Israel och palestinier, islamistiska terrorgrupper i Somalia, Nigeria, Mali, mfl. Den pågående, ortodoxa islamiseringen i arabvärlden och religiös, islamistisk terror i Iran skapar hårda motsättningar och flyktingströmmar. I förlängningen av viljan och behovet att komma till väst, har det vuxit fram en kriminell undervegetation av skrupulösa människosmugglare, som tjänar stora pengar på ”människohandel”.

 

I vårt land matas vi med information från det politiska etablissemanget om behovet av ökad invandring för att kunna klara bemanningen

Socialstaten mini.jpg


 
gen_22.1.gif