1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif
Borgerlig kultur.jpg

BORGERLIG KULTUR

Vi i 68-generationen vill avlägsna oss från den borgerliga kulturen och livsstilen. Vi anser, på goda grunder tror jag, att allt sedan slutet av 1800-talet har borgarklassens (som inkluderar kapitalister och deras hantlangare inom medelklassen) syn på sig själva, på familjen, samhället och världen kommit att dominera i samhället. Borgarnas kultur, ideal och livsstil har i viss mån spritt sig till arbetarklassen. Detta kallar vi förborgerligandet av samhället och borgarklassens hegemoni. Arbetaren ser på sig själv såsom borgaren ser på henne och honom och de strävar efter samma ideal. Det som borgaren ser som gott, sunt, eftersträvansvärt och rätt anser i stort också arbetaren. Arbetarna har också tagit över borgarens syn på samhället och världen och tolkningar av vad som utspelar sig där.

Kärleken är familjens kitt, inte arbetsgemenskap. Rätt och etikett spelar roll. Det gäller att uppföra sig enligt konventionen med stil och god smak och gärna göra vinstgivande investeringar också i det sociala. Känsloutbrott bör undvikas. Männen och särskilt kvinnorna ska klä sig tidsenligt och propert.  Man bör inte visa upp sina kroppsliga behag och avge sina utdunstningar. Sexualiteten tillhör intimsfären och är något man inte talar högt om och det utövas i avskildhet eller hemligt. Självklart bör man vara ståndsmässigt gift och helst ha ett bröllop som låter tala om sig. Sexualiteten ska hållas inom den äktenskapliga,  borgerliga familjen.

Hemmet ska vara prydligt och välstädat och hustrun ha full kontroll över sin domän och över välartade barn. Det finns ett ideal kring bildning, vilket betyder att man bör känna till klassikerna inom litteraturen i världen. Ha kunskap om god konst och musik och kunna bedöma och diskutera. Man ska hänga med i modets växlingar när det gäller uppförande, kläder och hemmets utseende och inredning. Ekonomiskt kunnande, företagsamhet och koll på den egna ekonomin samt ett vårdat språk hör till idealen.

Allt detta förkastar vi som borgerlig smörja och vi vill göra tvärt om på nästan vartenda område.

Rosengård 09 004.jpg

LYCKSÖKARNA KOMMER TILL EUROPA

Nyligen visade BBC ett reportage om migrationsströmmar i Afrika. 12 000 000 människor på vandring norrut. Ja, du ser rätt, tolv miljoner människor, huvudsakligen från svarta Afrika är på väg mot Europa just nu. Färdvägarna visades på en karta och de allra flesta hamnar i Libyen, ett land i kaos efter USA:s och EU:s krig mot Muammar al Gaddafi. De senaste åren har det kommit hundratusentals migranter till Europa. Men de är bara en rännil av det som komma skall. Om bara 10 procent, som ett tankeexperiment, kommer till Sverige. Hur många är det? Jo en miljon tvåhundratusen från Afrika.

 

Samtidigt är 12 miljoner syrier på flykt. Två miljoner är i Turkiet, ungefär lika många i Jordanien och 1,2 miljoner i Libanon. Det skulle sannolikt inte fungera alls om alla dessa miljoner lyckas ta sig till Europa. Europa har inte den arbetsmarknad och ekonomi som kan klara att inlemma sådana mängder av nykomlingar. Och det skulle få enorma kulturella, sociala och politiska konsekvenser för samhällena. Europa skulle komma att förändras socialt och kulturellt till närmast oigenkännlighet.

Men detta är inte hela bilden. Det finns många fler människor i rörelse, eller människor som säger att det vill lämna sitt land för gott. En studie från Gallup1) visar att 16 procent av världens vuxna befolkning skulle vilja flytta permanent. Det handlar då om 700 miljoner människor som vill flytta! De flesta finns i det sk svarta Afrika, söder om Sahara. Där är det 165 miljoner som skulle flytta permanent och chansen gavs. USA och Kanada är populärast, EU och Australien på delad andraplats. Ungefär 210 miljoner vuxna runt om i världen skulle vilja flytta till ett land i Europeiska unionen. Storbritannien, Frankrike och Tyskland är de populäraste länderna att flytta till. Sverige kommer därefter och ligger på första plats i Norden.

Vi har kanske bilden av att det är de fattiga och utblottade stackarna som flyttar från outvecklade länder och miserabla för förhållanden till Europa och USA. Men studier visar att så är det inte.2) Klassiskt visar migrationsstudier att det är med ekonomisk och teknisk utveckling i samhället som flyttningsrörelserna ökar. Samma är det med de internationella flyttningsströmmarna. I själva verket flyttar de flesta migranterna inte från de fattigaste till de rikaste länderna. De fattigaste länderna har lägre utvandringsnivå än medelinkomst och rikare länder.

Människor migrerar  bara om de har ambitioner och resurser att göra detta. Vi kan se migration som en funktion av människors önskemål och förmåga att migrera (De Haas, 2011; 2014). Utvecklingsprocesser ökar vanligtvis människors tillgång till materiella resurser, sociala nätverk, utbildning, information, medier och kunskaper. Dagens stora migrationsströmmar är alltså ett resultat av materiell och teknisk utveckling, inte främst ett resultat av fattigdom och förtryck. (Sådant förekommer också , men det är inte de stora strömmarna och då flyttar folk inte så långt, kanske bara till grannlandet. Och de flyktingar från kriget, som tar sig till Europa är också de med utbildning, kunskap och andra resurser.)

Samtidigt gör förbättringar i infrastruktur och transporter, som följer  med teknisk utvecklingen att det är lättare att flytta. Det blir billigare att resa och mindre riskabelt. Och detta möjliggör migrering över större avstånd.
Men ökade möjligheter att flytta leder inte automatiskt till migrering. Människor måste ha önskan att göra det.  Detta å sin sida handlar om vilka aspirationer och förhoppningar människor har om ett bättre liv. Förbättrad tillgång till information och exponering för andra livsstilar (rika och / eller västerländska) som förmedlas genom utbildning, medier och reklam, kan förändra människors uppfattning om vad som är ett bra liv. Inte sällan följer med detta en ökad aptit för konsumtionsvaror och lyx. Lite krasst uttryckt, kan vi säga att många av dagens migranter är lycksökare. Vi har också det paradoxala förhållandet att ekonomiska och kunskapsmässiga satsningar på utveckling i eftersatta länder i Afrika inte kommer att leda till mindre migration till Europa, men mer!

1) African migration: trends, paterns, drivers,  http://www.gallup.com/poll/124028/700-million-worldwide-desire-migrate-permanently.aspx

2) (De Haas, 2010, Martin & Taylor, 1996, Skeldon 1997, Marie-Laurence Flahaux and Hein De Haas,   Afrikansk migration: trender, mönster, förare https://doi.org/10.1186/s40878-015-0015-6 Comparative Migration Studies 2016 4:1

 Kim Jong Un.jpg

LÄTT ATT SKYLLA PÅ KIM JONG-UN

Intrycket vi får, är att en mer eller mindre galen regim i Nordkorea hotar Sydkorea och Japan och kanske kan utlösa ett stort och fasansfullt kärnvapenkrig. Det är ingen tvekan om att vi har svårt att förstå hur detta lilla landet kan vara så kaxigt. Det är nästan på temat "musen som röt".  Om provokationerna därifrån leder till krig, kommer Nordkorea att förlora stort. Man kan nästan tro att ledningen lider av dödslängtan.

Men med ett annat perspektiv än det vi dagligen matas med, går det kanske att förstå sig på regimens strategi. Kim Jong-Un och statsledningen uppfattar att man är hotad av USA. Det hotet har inte blivit mindre med USA:s nye, obalanserade president. Det är därför man utvecklat sina atombomber och långdistansrobotar. De ser det som helt och hållet ett försvarssystem. Och de skulle förmodligen inte anfalla om de inte själva blir anfallna. Det har de definitivt inte något att vinna på, tvärtom. Men det är som vanligt, att det bara är de goda nationerna som får ha atomvapen.

Det är Trump och sådana som han, som säger att Nordkorea hotar USA. Men det är bara propaganda. Så galna är de inte i Pyongyang. De har absolut inget att vinna på ett sådant vansinnigt agerade. Men det finns ett politiskt och militärt intresse att peka ut Pyongyang som ett hot. Det finns också ett ideologisk intresse att angripa Nordkorea, eftersom de har ett idag mycket udda samhällssystem, som västpropagandan gärna hänger ut som något katten kommit in med.

Pyongyang har naturligtvis lärt sig av hur det gått för andra i väst avskydda regimer, då de lytt kraven från EU och USA att avveckla sina program för atombomber. Vi har ju sett hur det sedan gick. Saddam Hussein och Muammar al-Gaddafi lydde och sedan blev de nackade. Vilket ledde till kaos i Irak respektive Libyen. Naturligtvis avskräckande exempel som Pyongyang har lärt sig av. Liksom Kina, som inte vill ha ett Nordkorea i kaos.

Donald Trump tror att han kan skrämma Kim Jong-Un och ledarna i Pyongyang med sina mycket aggressiva och mycket hotfulla utfall mot Nordkorea. Han tror att det var hans tal om att utplåna Nordkorea som hittills fått Pyongyang att inte skjuta någon missil mot Guam. Det är möjligt, men hur kan utrikesminister Rex Tillerson tro att man kan inleda förhandlingar med någon man hotar att utplåna? Fullständigt obegripligt.

Istället för att hota med utplåning (vilket USA troligen skulle kunna åstadkomma) skulle det vara en förnuftig nertrappning av det högt uppskruvade propagandan, om USA avstod från sina upprepande militärövningar runt  Nordkorea. Hur ska detta lilla land kunna känna sig annat än hotat, när världen ständigt hänger ut dem och världens militära supermakt hotar att utplåna dem? 


Wolodarski.jpg

 

BRAVO ADELSOHN!

Söndagsintervjun där Martin Bäcklin talade med förre moderate partiledaren Ulf Adelsohn, var en intellektuell upplevelse. Ulf Adelsohn är, trots sina 70, en snabbtänkt, spirituell och inspirerande person med talets gåva. Om vi inte visste det tidigare, så fick vi lyssnare klart för oss att Adelsohn är en klok person, med vettiga åsikter. Till exempel framhöll han hur kontraproduktivt alla andra partiers förhållande till SD varit och är. I stort sett är det bara SD som lyfter fram att Sverige inte har förutsättningar att ta emot dessa mängder av migranter, som söker sig hit.

Det beror inte på en felaktig invandringspolitik att mängder av migranter kunnat flockats i våra städer. Nej det handlar istället om att vi inte haft någon invandringspolitik. Ända tills kaoset 2015 har det snarare varit ett slags "låt gå politik". "Invandringen behöver inte regleras, eftersom vi behöver den arbetskraften", har det ofta låtit. Men när det visar sig att vi inte har bostäder, skolor och arbeten till dessa mängder av migranter, då blir det inte en resurs, utan en stor belastning på samhället. Bördan blir inte bara att dessa människor ska försörjas. Den blir också allt större då kriminaliteten ökar bland dessa grupper.

Vad ska de ca 50 000 illegala, som gått under jorden, leva på? Vad ska vi göra med de 200 kriminella nätverken och deras 5000 medlemmar? Vad ska vi göra åt EU:s svängdörrar, som gör det möjligt för de kriminella att fritt passera ut och in i landet? Vad ska vi göra med miljöerna i de så kallade utanförskapsområdena, som är drivbänkar för avvikande beteende och kriminalitet? Vi som såg Uppdrag gransknings reportage från Biskopsgården, inser att problemen inte bara handlar om brist på utbildning och arbetslöshet.  

De sociala problemen grundläggs redan i barndomen hos mängder av dysfunktionella familjer och avvikande, degenererande närmiljöer. Här får barnen inte adekvat socialisering och vägledning för inträde i samhället. Redan från början blir de samhällets olycksbarn, som bär den bördan med sig in i vuxenvärlden och ett liv i kriminella subkulturer. Vi förstår att det är kris då rikspolischefen Dan Eliasson vädjar till allmänheten om hjälp. Dessvärre vet vi inte vad vi ska göra åt eländet!

Men denna sanning undviker de flesta etablerade media att förmedla till medborgarna. Istället försöker man mörka problemen. För att kritiska media inte ska få koll på det elände polisen ständigt får konfronteras med, använder polisen koder för sina utryckningar och åtgärder. Och om någon av polischeferna fått nog av  mörkandet, som tex polismästare Lena Matthijs i Borås och Örebropolisen Peter Springare, blir de uthängda som illojala och straffade.

Det var välgörande att höra Ulf Adelsohn tvåla till besserwissrarna på DN, där Peter Wolodarski och Co tror att de dagligen ska uppfostra sina läsare. Det är nog många som likt Adelsohn är innerligt trötta på pekpinnar från Dagens Nyheters ledaravdelning. Svenska folket kan tänka självständigt och behöver inte tillrättavisas av magister Wolodarski.


Nordeajupingarna.jpg

SVIKARNA PÅ NORDEA

Nordeachefen von Koskull blev stött på finansminister Magdalena Andersson eftersom hon och regeringen ansåg att den så kallade resolutionsavgiften skulle höjas för att motverka att staten igen måste gå in och rädda en bank i kris med skattebetalarnas pengar. Detta hände då Nordbanken var på fallrepet under finanskrisen 1990 -94. Då fick staten rädda banken genom att skjuta till 65 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Nu vill Nordea inte vara med om att spara av sina egna pengar, som ska gå till att säkra kundernas pengar vid en eventuell ny bankkris.

Men det är den gamla vanliga visan då det gäller bankerna. De kan inte få nog med vinster. Det är deras enda moralregel: maximera vinsten! Förra året gjorde svenska banker en vinst på 92 miljarder kronor, varav Nordea 41 miljarder. De där pengarna går främst till aktieägarna och inte till vanliga bankkunder. Men då en bank håller på att gå i konkurs, får bankkunderna och alla andra skattebetalare hålla banken under armarna med stödmiljarder, så att den inte dippar under ytan.

För att detta inte ska ske gång på gång vid finansiella kriser krävs ett visst kapital hos banken och att de får betala till resolutionsreserven. Men detta ville inte Casper Wilhelm von Koskull, finsk ekonom med meriter från den berömda banken, Goldman Sach. Istället tar han sin hatt och går till sitt kära fosterland och med bankens ledning. Med denna flytt tror Casper Wilhelm von Koskull att han sparar cirka en miljard euro åt banken.

Men om Nordea verkligen i det långa loppet kommer att göra någon ekonomisk vinst på flytten, verkar experterna vara oense om. VD Casper Wilhelm von Koskull och bankens styrelseordförande Björn Wahlström och gänget i toppen på Nordea (Torsten Hagen Jørgensen, vice vd, Erik Ekman, vice vd, Heikki Ilkka, Matthew Elderfield, Topi Manner, Martin A Persson, Snorre Storset, Karen Tobiasen och Julie Galbo)  tror förstås att detta är en bra affär för banken och dess aktieägare. Om de har kompetens att verkligen bedöma detta, kan man undra. I ledningen för banken finns det endast en med doktorsexamen, Erik Ekman. De övriga har magisterexamen eller lägre examen.

Andreas Håkansson, analytiker på Exane BNP Paribas, är inte lika entusiastisk men tror att en flytt skulle ha en ”något positiv effekt” på aktiekursen. Det är däremot bara kortsiktigt, menar han. – I slutändan tror jag inte en flytt kommer att påverka varken bankens vinst eller kapital, säger han till DI. (28.08.17). Hur det blir med aktiekursen får vi väl se. Den dag Casper Wilhelm von Koskull meddelade att ledningen flyttar till Finland sjönk Nordeaaktierna med 1,78%. Nordea sjönk 1,28% på onsdagen och 1,4 procent till 103,3 kronor på torsdagen. Det gjorde storbanken till den svagast presterande aktien i OMXS30. (Dagens Industri  12.09.17)

Vad är det för en bank med ett kapital på 400 miljarder och en vinst på 41 miljarder på ett år som så girigt jagar vinster? Nordea har tidigare försökt smita undan de här resolutionsavgifterna genom att göra alla sina nordiska dotterbolag till filialer under det svenska moderbolaget. Uppenbarligen är det en bank med en ledning utan moral, eller med vars enda etiska princip är att så långt som möjligt smita undan sitt ansvar för landet och kunderna.  

Men detta kommer att straffa sig.  Panama-dokumentens avslöjande att Nordea hjälpt förmögna kunder att smita från skatt,  genom att placera pengar i skatteparadiset i Panama.  Bankkunderna blev förbannade. Över 10 000 kunder bytte bank (danska Børsen 29.05.17) Efter beskedet att ledningen sticker till Helsingfors har hundratals kunder lämnat banken för SEB, ICA-banken mfl.

Flera fackföreningar kommer att lämna Nordea. Seko, Handels, Kommunal och LO kommer att flytta sina pengar från Nordea till andra svenska banker. Seko har ca 500 000 000 kronor hos Nordea, LO 800 000 000 kronor, alltså LO nästan en miljard och Seko ca en halv miljard, så kommer LO:s 14 förbund att lämna Nordea, handlar det om många miljarder.

Statsminister Stefan Löfven är mycket kritisk till Nordeas agerande och han har stöd av tusentals medborgare i detta land. Om vi kan vara osäkra på  hur det blir med Nordeas ekonomi, så är en sak tämligen klar. Nordeas anseende i opinionen är  i fritt fall. VD Casper Wilhelm von Koskull, ordf Björn Wahlström, Torsten Hagen Jørgensen, vice vd, Erik Ekman, vice vd  och ledningen för Nordea betraktas av många svenska skattebetalare som ett gäng omoralisk svikare och girigbuk, då de drar iväg med det som en gång var folkets bank (Postbanken och PK:banken) och som just räddades av folket. Men solidaritet är sällan något som kännetecknar Kapitalet. Så, när allt kommer till allt är det kanske bara bra att vi blir av med dessa svikare. 
gen_22.1.gif