1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif
OK.jpg

Simon Wiesenthalcentrat är vilseledda av EXPO

SWC:s chef för internationella relationer, Shimon Samuels, uppmanar i brevet statsminister Löfven att stoppa Nya Tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg. Samuels uttrycker sin chock över att den "högerextrema - och enligt uppgifter, främlingsfientliga och antisemitiska tidningen Nya Tider, ska får medverka på bokmässan." SWC uppmanar i brevet statsministern "att stå upp för mänskliga rättigheter och stänga ute hatspridare (hatemongers) då de är en fara för allmänheten och i synnerhet de ungdomar som vistas på mässan." Tidningens medverkan är särskilt ironiskt med tanke på att temat för årets bokmässa är yttrandefrihet, säger Samuels. Till DN säger Samuels att "många bokmässor har inskrivna regler mot grupper som uppmanar till våld och intolerans", vilket centrat uppenbarligen tror att Nya Tider sysslar med.

"Centrumet hänvisar till information från den respekterade EXPO IDAG:s hemsida, där det står att 'nya Times redaktör Vavra Suk - som ska representera vid sin monter C01: 39 på mässan - tidigare varit redaktör för Nationell idag, som under 2011 anordnade, i samarbete med Svenska motståndsrörelsen, ett seminarium där det diskuterades judiska konspirationer."

Ja, det finns många som diskuterar judisk konspiration och de flesta medier rapporterar om nationalistiska och högerextrema rörelser i Europa och USA. Nya Tider är en nyhetstidning, så självklart gör de också detta. Men nu gäller det anklagelserna att tidningen Nya Tider är en tidning som "sprider hat", är "främlingsfientlig och antisemitisk". Centrat och Shimon Samuels vet förmodligen ingenting om Nya Tider. Det de tror sig veta har de fått från EXPO. Detta är en organisation som låtsas syssla med forskning, men som i själva verket är ett propagandaorgan för vänsterliberal ideologi och knappast respekterad i kretsar som vet något om hur man bedriver forskning.

Nya Tider har flera gånger granskat och kritiserat EXPO och om jag har förstått det hela rätt, är det EXPO som från början vilselett  och förlett bokmässans ledning att försöka porta Nya Tider. Det hade varit på sin plats att alla dessa medier som, uppenbarligen utan att ansträngas sig till en objektiv belysning, sprider EXPO:s demagogi om Nya Tider vidare. Det är nu dags att ni granskar Nya Tiders utgivning de senaste fem åren, så får ni se om ni hittar några antisemitiska, judefientliga artiklar, som sprider hatpropaganda till sina läsare! Jag har läst Nya Tider ett antal år och jag kan då inte minnas att jag läst något sådant i den tidningen.

Med tanke på judiska SWC:s propå till Stefan Löfven är det närmast parodiskt att om det är någon organisation den fristående Nya Tider sympatiserar med, så är det Sverigedemokraterna och de är mer än lovligt positiva till Israel och allt vad den staten står för. För SWC ska uppenbarligen inte tryckfrihet gälla andra än dem som de kan godkänna. Att uppmana statsministern att ingripa visar också i vilket läger denna organisation hör hemma, nml bland den med mycket auktoritära fasoner. Knappast hemmahörande i en demokrati.  

Bulow.jpg

INTE GODKÄNT BÜLOW

Under rubriken "Extremism släpps in" resonerar den socialdemokratiske ledarskribenten Hans Bülow (24.09.16) i Sydöstran, kring yttrandefrihet och slår fast att den som förnekar förintelsen inte omfattas av åsikts- och yttrandefrihet. Förnekar man förintelsen är man nazist och/eller rasist eller sympatisör till dessa åskådningar och ska absolut inte få uttrycka sina åsikter. Men Bülow, det är bara vänsterpopulism att på så vaga grunder peka ut vem som är nazist och rasist. Det krävs allt lite mera stringens och kött på benen för ett sådant utpekande. Dessutom är det ett gravt underkännande av medborgarnas förmåga till kritiskt tänkande, att de måste besparas extrema, udda idéer och påståenden. Folk kan, i dagens informationssamhälle, själva tänka och ta ställning.

Sedan prisar Bülow den vänsterliberala organisationen Expos ovärderliga insatser för att kartlägga högerextremism. Bülow har förmodligen inte granskat Expo närmare i sömmarna, men det har jag. De kallar sig en forskningsorganisation men kan inte skilja på vetenskap och ideologi. Och ser man till deras verksamhet liknar det mera ett propagandainstitut och fanbärare för vänsterliberal ideologi.

En av Expos grundare Tobias Hübinette, med bakgrund i den vänsterextremistiska våldsorganisationen AFA, har flera gånger gått till våldsamt angrepp på folk han uppfattat som rasister. För detta har han dömts för skadegörelse, sabotage, uppvigling, grov uppvigling, ofredande och förtal. I sin iver att bekämpa vad han uppfattade som rasism och fascism gick han till exempel runt i alla butiker i Uppsala som sålde Ultima Thules CD-skivor och helt enkelt stal dem, för att kunna förstöra skivorna och hindra försäljning. Det är också sådana stollar som finns bakom Expos upphöjda, välputsade fasad. Men det bryr sig nog inte Bülow om. I andra sammanhang brukar bakgrund annars spela stor roll. Men han är kanske bara okunnig om förhållandena.

Anledningen till Bülows ledare är turerna kring Nya Tiders och Altermedias närvaro på bokmässan, något som han ser som att de släppt in nazistiska och rasistiska högerextremister. Jag undrar om Bülow gjort sig besväret att gå igenom några årgångar av Nya Tider? Det har jag gjort och kan då inte finna något fascistiskt, nazistiskt eller rasistiskt i denna tidning. Om du vore ärlig och seriös Bülow, hade du också kunnat kontrollera detta. Men du väljer lättköpta poäng genom att förlita dig på vad propagandisterna i Expo förmedlar.

Med din kunskap och förmåga till analys, hade du inte ens fått godkänt på en A-betygsuppsats i statskunskap. Det hade varit på sin plats att Sydöstran såg sig om efter en ledarskribent med bättre kompetens. Men eftersom det genomgående är så låg nivå på ledarredaktionen och allmänt lågt i taket på denna socialdemokratiska tidning, får han hållas.

 

Spanien H12 411 hem.jpg

 

EN SPEGLING AV MANSSAMHÄLLE
Jag lyssnade på Ann Jönssons inspirerande föreläsning kring kvinnans ställning och roll i det svenska samhället från 1600-talet och framåt. På ett träffande och roligt sätt beskrev Jönsson - som av andra ibland kallas för "Göingehäxan" - hur manssamhället avspeglas i en rad  begrepp, som vi är så vana vid, att vi knappast tänker på vad orden kommer från och står för.
 
I dagens samhälle är många kvinnor byggherrar vid bostadsbyggande, men det låter konstigt att säga "byggkvinna" - eller hur? Herre i eget hus, men vad betyder "kvinna i eget hur"? Den största arbetsgivaren för kvinnor är den offentliga sektorn, men i administrationen arbetar främst tjänstemän (tjänstekvinnor är något helt annat, nml pigor och skurkärringar). Men de kan ju jobba som en hel karl. Stina födde elva barn tack vare att hon hade en riktig karl, en som var karl för sin hatt. Gårdskarlen visade sig vara en sjuhelvetes kvinna.
 
Mannen är den ständige förebilden eller referensen i sammanhang, som handlar om styrka genom att visa sig som en man, då det kräver sin man, alla tillsammans ska agera som en man - även om det gäller kvinnor! Arbetslaget som skulle städa bestod av elva man..... varav hälften var kvinnor. Några av dessa möttes efteråt på tu man hand. Alla gick man ur huse för att stoppa elden. Pyromanen, som fick skulden, blev var mans man. Estonia gick under med man och allt.
 
Herre kommer från härska och makten i samhället avspeglas tydligt i en rad begrepp, som visar vem det är som har den: slottsherre, godsherre, herrgård, herresäte, herrskap, riksdagsman, fjärdingsman, polisman, förman, postman, som väl alla refererar till herravälde? Överst på maktens pyramid sitter Herren Gud och blickar ut över Karlavagnen.
 
Även längre ner i pyramiden har vi ett herravälde: lantman, manskap, mangrant, manhaftig, manstark och en herreman som kanske bor i en mangårdsbyggnad och tiden räknas i mansåldrar.
Ordet man är ett av de vanligaste orden i svenska språket och används synonymt med människa.
Ursprungligen är människan lika med en man och kvinnan skapades, som bekant, av mannens revben. Detta tillhör ju allmänbildningen och gemene man.


young-woman-1008432_1920 sov.jpg

 

 SWEDISH MIGRATION ISSUES


Sweden has received a few hundred thousand migrants, but it is not the amount that is the biggest problem (then, however, it means financial problems for municipalities
). The problem is that we do not really know what kind of people who come here. Most people are probably decent and can start a new life in Sweden, where they can make a living and educate their children. Then they will also contribute to development in the society. But some newcomer are seriously injured people with terrible experiences in their luggage. Or they come from communities that are very different from the Swedish and has obvious problems to find their way here. We also have to expect that in this mass of migrants, some are also criminals, who will continue a life of crime in Sweden. We must take the good with the bad and try to deal with the problems as best we can. Because we have to help people in need, but also because working people are needed to develop and maintain functions in our society. To get newcomers with education (which others paid) to our country, is a pure profit, if they will find work here.

But adaptation to Swedish culture and morality is difficult by the fact that many of the migrants end up in environments in Sweden, which is not able to channel the newcomers into the Swedish society. They will live in a kind of exceptional communities that nails them into subcultures and a livelihood through social benefits and / or criminal behavior. Studies show that criminal gangs in these environments, recruits its members among immigrant youth who come into the community. The police also know that the later years of frequent shootings and serious crime often involves clashes between criminal, migrant gangs, where sometimes also the innocent suffer.

In the crisis like suburbs as Rinkeby, Hisingen, Rosengård with several suburbs of the same type have not much of social control and that is the main reason why these environments produce crime. They are basically socially very fragmented, inter alia because they are populated by people who do not have much in common other than that they happen to live in the same area. The basic social networks of these environments, cannot help newcomers in to the society because they are isolated. The newcomer become trapped in the local communities unhealthy subculture.


It is said that crime is due to poverty and privation, but it is only a small part of the truth, mainly in subcultures that rewards that kind of behavior. Scores of people are poor and vulnerable in different ways, but they do not solve their problems with crime. Why not? Well, because the social environment does not accept it.

Criminal behavior occurs in environments where the social, moral guiding principles for an honest living does not exist among the family, relatives, friends, neighbors and social circle which should ensures that each person early and through life learn what is right and wrong and make these moral rules to their own. Then the person is not facing the issue having to choose - should I do this or that? A legally living is simply a matter of course. And if it isn't for one or other of the collective, he or she will quickly learn what it is. A healthy social environment cannot accept criminal behavior.The main reason for the criminality in Rinkeby, Rosengård etc. is that they are immigrant ghettos. But not in the simplistic way that the Sweden Democrats and their sympathizers believe. Most immigrants are not criminals and do not come from the criminal world. On the contrary, they often come from societies where social control is very rigorous. But in suburban subcultures it does not work that way. There, each sail in its own lake, instead of being managed by a firm, social, collective leadership. It is even so that just that they come from a families and communities with strict social control, to guide (or forces) the individual into the right paths, can be part of the problem. Much like when hard maintained youths released from the control and the constant monitoring, can fall into the grossly abnormal behavior and make a series of foolishness.

 

Immigrant families in these areas is also dysfunctional, for example in its socializing role. When the head of the family cannot work and make a living for the family, but runs about doing nothing, he loses his authority and the kids (and maybe the wife) do not look up to him. Nor may he and his family gets any help in parenting from dysfunctional local community. Rather the opposite!

This perpetual whining about integration that does not work and therefore we have an abnormally large proportion of criminals in these immigrant areas. It is the most nagging of people who do not know what it all really is about. Therefore all this measures package do not function. The package of measures which since the 1970s rained down over Rosengård and her sisters, have not been of much good. They do not address the root to the problem, namely the social basic structure.

 

And it is not easy to create effective social environments where people from different cultures suddenly have to live and work together. Cultures is one of the most difficult to create and modify. It is very easier to build houses and infrastructure, but this will not solve any problems with the criminal world. And even worse, then such environments been allowed to develop over a long time. We wrestled with these problems in Rosengård already in the 70s and since then it has just gotten worse and worse, despite all the measure package.

Very harshly put, we need to replace a large part of the population in these crisis areas. By just letting it go on as before, as collection points for new immigrants, much of which is allowed to live on social benefits , year after year, and idly walking, tying a rod for their own backs for both beneficiaries and the helping community. Of course we should make demands on their livelihood and that immigrants must therefore settle in the towns and cities where they can get work. It may not be in Rinkeby, Rosengård or Hisingen.

 

Now the criminal environments are so rooted in these areas that the honest citizens certainly cannot take care of the problems. Therefore strong cooperation between local communities and the police forces  are needed. Also massive police deployment is needed to blast gangsters subcultures. It will include subcultures such as we have seen in Rinkeby where youth gangs ravage and believe they, like a mafia, can take control of the area and enforce their own laws. What happened in Rikeby February 17 show what it all is about. Where the police should have gone much harder in, and taken all the 70 hooligans into custody. This requires of course a massive police operation, but so what!

We need zero tolerance towards criminal behavior, while community organizer must help the honest people to organize themselves to take control of the local community. This will cost a lot of money and a lot of hard work by the police, social and community workers. But it is necessary if we are

 

eventually to get some reasonable order in these dysfunctional communities. And new immigrants should not be allowed to settle in these areas! Instead, we should ensure that the newcomers do not get stuck in environments like Rosengård, but quickly channels to more healthy smaller communities, where they can be an asset rather than a burden.

 

The prospects for developing healthy social control is often better in the small community, where people more easily get to know each other. Since long time this communities have usually a closer social structure, norms and values, which are covered by many residents. This provides stability for the local community.


The problem may be that there is more limited job opportunities. At the same time, we know that there are also smaller communities where there are labor shortages. It is important to disseminate this information to newcomers and make sure they do not get stuck in Rosengård and other immigrant ghettos without prospects.


Another problem is the lack of adequate housing. But sometimes there are older homes, which can be upgraded to acceptable housing standards. Such restoration projects could in itself create jobs and as the population increases in the local community, this also provides a dynamic economic development. The immigration could mean the injection a small community need. Newcomers are often prepared to take the tough jobs that Swedish youth rejects.burka-1003353_1920 sov.jpg

 SVENSKA MIGRATIONSPROBLEM

Sverige har tagit emot ett par hundra tusen migranter, men det är inte mängden som är det största problemet. Problemen är att vi inte vet riktigt vad det är för slags människor som kommit hit. De flesta är troligen hederliga människor, som kan börja ett nytt liv i Sverige, där de kan försörja sig själva och uppfostra sina barn till goda samhällsmedborgare. Då kommer de också att bidra till samhällets utveckling. Men en del är allvarligt skadade människor med hemska upplevelser i bagaget, eller kommer från samhällen som är mycket olika det svenska och får uppenbara problem att finna sig tillrätta i Sverige. Vi får också räkna med att i denna massa av migranter finns kriminella personer, som kommer att fortsätta ett kriminellt liv i Sverige.

 

En annan aspekt är att de nykomlingar, som inte känner sig hemma här och/eller misslyckas med sin karriär, kan vända sig mot det svenska samhället - ungefär på temat "surt sa räven om rönnbären". En del muslimska ungdomar har vänt vårt samhälle ryggen och kritiserar det mesta. Minst 300 har valt att ansluta sig till Islamska staten för att bli jihadister, heliga krigare. Därmed tror de väl att de ska få makt och bli betydelsefulla. Vad som verkligen händer då eller om de kommer tillbaka vet vi inte, men vi måste vara observanta. Vi får nog ta det goda med det onda och försöka handskas med problemen så gott vi kan, eftersom vi bör kunna hjälpa människor i nöd. Men det finns också ett mera egoistiskt motiv nml då arbetande människor behövs för att utveckla och bibehålla funktioner i vårt samhälle. Att få nykomlingar med utbildning (som andra betalat) till vårt land, är en ren vinst, om de kommer i arbete här. Problemen just nu är att det kommit för många, så många att vi inte förmår handskas med nykomlingarna på ett rationellt och bra sätt. Ekonomiskt är det också ett stort problem för de kommuner som tvingas ta emot fler nykomlingar än man har resurser till.

 

Anpassningen till svensk kultur och moral försvåras mycket av att många av migranterna hamnar i miljöer i Sverige, som inte klarar av att slussa nykomlingarna in i det svenska samhället. De kommer att leva i ett slags undantagssamhällen som naglar fast dem i subkulturer och en försörjning genom bidrag och/eller kriminellt beteende. Studier visar att kriminella gäng i dessa miljöer rekryterar sina medlemmar bland invandrarungdomar som inte kommit in i samhället. Polisen vet också att senare års frekventa skjutningar och grova brottslighet inte sällan handlar om uppgörelser mellan kriminella gäng (till stor del befolkade med unga invandrare). Genom den grova brottsligheten drabbas oskyldiga människor.

 

Ett allvarligt problem med den stora invandringen av muslimer, är att de för med sig en kultur av underordning och förtryck av kvinnor, tillsammans med en hederskultur som vi absolut inte vill ha här. Detta tar sig ibland otrevliga uttryck då det krävs genderseparering med skilda skolklasser för pojkar och flickor, skilda badtider för män och kvinnor, kvinnor som inte utan manlig kontroll från familjen, får vistas tillsammans med män, kvinnor som måste markera sin underlägsenhet genom att tvingas använda huvudduk eller till och med slöja. Denna snedvridna hederskultur leder ibland också till hedersmord på främst kvinnor och flickor, ett fenomen vi känner som "balkongflickor". Dessa kulturer - som ofta missvisande kallas religion och kräver religionsfrihet - vill vi inte ha i Sverige och allra minst att svenska medborgare ska tvingas anpassa sig till dessa medeltida moralregler.

 

I Rinkeby, Hisingen, Rosengård med flera miljöer av samma typ finns inte mycket av social kontroll och det är huvudskälet till att dessa miljöer producerar kriminalitet. De är i grunden socialt splittrade bland annat beroende på att de befolkas av människor som inte har mycket gemensamt annat än att de råkar bo i samma område. Den sociala ensidigheten i dessa miljöer, gör att det inte heller finns många personer och nätverk som kan hjälpa migranterna in i samhället.

 

Det brukar heta att kriminaliteten beror på fattigdom och försakelse, men det är bara en liten del av sanningen och då främst i subkulturer som premierar den typ av handlingar. Mängder av människor är fattiga och eftersatta på olika sätt, men de löser inte sina problem med kriminalitet. Varför inte? Jo, därför att den sociala miljön inte accepterar det.

 

Kriminellt beteende uppstår i miljöer där de sociala, moraliska rättesnörena för ett hederligt leverne inte existerar. Där inte familjen, släkten, vännerna, grannarna och umgängeskretsen ombesörjer att varje person tidigt och genom livet lär sig vad som är rätt och fel och gör dessa moralregler till sina egna. Då ställs inte personen inför frågan och valen, ska jag göra si eller så? Ett lagligt leverne är helt enkelt en självklarhet. Och skulle det för en eller annan i kollektivet inte vara det, får han eller hon snabbt klart för sig vad som gäller. I en sund sociala miljö accepterar man inte kriminellt handlande.

 

Huvudorsaken till  kriminaliteten i Rinkeby, Rosengård osv är att de är invandrargetton. Men inte på det förenklade sätt som Sverigedemokraterna och deras sympatisörer tror, nml att det är invandringen i sig som skapar problemen. De flesta invandrare är inte kriminella och kommer inte från kriminella miljöer. Tvärtom, kommer de ofta från samhällen där den sociala kontrollen är mycket rigorös. Men i förortens subkulturer fungerar det inte så. Där får var och en segla i sin egen sjö, istället för att ledas av ett fast, socialt, kollektivt ledarskap. Det är till och med så att just detta att de kommer från ett samhälle med sträng social kontroll, som vägleder (eller tvingar) in individen i de rätta banorna, kan vara en del av problemet. Ungefär som när hårt hållna ungdomar släpps fria från kontrollen och den ständiga övervakningen, då kan falla in i grovt avvikande beteende och göra en rad dumheter.

 

Invandrarfamiljerna i dessa områden fungerar också dåligt, till exempel i sin socialiserande roll. När familjens överhuvud inte kan försörja familjen, utan gå sysslolös, förlorar han sin auktoritet och barnen (och kanske hustrun) ser inte upp till honom. Inte heller får han och familjen någon hjälp i föräldrarollen från det dysfunktionella lokalsamhället. Snarare tvärtom! Problemen ligger ibland också tydligt i familjen. Bland denna stora ström av migranter kommer också självklart en del dysfunktionella familjer hit. I sådana familjer har barnen det inte lätt och får ingen sund och förnuftig vägledning i sin utveckling till vuxna och medborgare i samhället. Det finns många exempel från dessa miljöer där barnen far riktigt illa och överlever trots alla odds. Klarar de sig i samhället är det pga egen själslig styrka och/eller tur.

 

 

Så detta eviga gnäll på och om att integrationen inte fungerar och att vi därför har en onormalt stor andel kriminella i dessa invandrartäta områden. Det är mest tjafs av personer, som inte vet vad det egentligen handalar om. Därför fungerar inte heller de åtgärdspaket som allt sedan 1970-talet regnat ner över Rosengård och hennes systrar. De kommer inte åt grundproblemet, nml de allvarliga bristerna den sociala grundstrukturen. Och det är heller inte lätt att skapa fungerande sociala miljöer där människor från vitt skilda kulturer plötsligt ska leva och fungera tillsammans. Kulturer är något av det allra svåraste att skapa och ändra. Det är oerhört mycket enklare att bygga hus och infrastrukturer, men detta löser inga problem med kriminella miljöer. Och ännu värre blir det då sådana miljöer fått lov att utvecklas under lång tid. Vi brottades med dessa problem i Rosengård redan på 70-talet och sedan dess har det bara blivit värre och värre, trots alla åtgärdspaket.

 

Mycket krasst uttryckt, behöver man byta ut en stor del av befolkningen i dessa krisområden. Genom att bara låta det fortsätta som förut, som överbefolkade uppsamlingsplatser för nya invandrare, som till stora delar tillåts leva på socialbidrar, år efter år och sysslolösa gå, är att binda ris åt egna ryggar både för mottagarna och det hjälpande samhället. Självklart ska man ställa krav på egen försörjning och att invandrarna därför måste bosätta sig på de orter där de kan få arbete. Det får de inte i Rinkeby, Hisingen eller Rosengård.

 

Nu är de kriminella miljöerna så rotade i dessa områden att de hederliga invånarna absolut inte kan ta hand om problemen själva. Därför behövs massiva polisinsatser för att spränga de kriminella gängens subkulturer. Det gäller också sådana subkulturer som vi tex sett i Rinkeby där ungdomsgäng härjar och tror att de, likt en maffia, kan ta makten över området och upprätthålla sina egna lagar. Det som hände i Rikeby den 17/2 visar vad det handlar om. Där skulle polisen gått mycket hårdare fram och anhållit alla de 70 smågangstrarna utan pardon. För detta behövs naturligtvis en massiv polisinsats, men so What!

 

Här behövs nolltolerans mot allt kriminellt beteende, samtidigt som samhällsarbetare ska hjälpa de hederliga människorna att organisera sig för att ta kontrollen i lokalsamhället. Detta kommer att kosta stora pengar och mycket hårt arbete från polis och socialarbetare. Men det är helt nödvändigt om vi på sikt ska få någon rimlig ordning i dessa områden. Och några nya invandare ska inte tillåtas bosätta sig i dessa områden! 

 

 


 
gen_22.1.gif