1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif
Fredlig religion.jpg

ISLAM ÄR EN FREDLIG RELIGION!

Islams försvarare säger ofta att detta är en mycket tolerant religion. Men om vi kritiserar den slår de ihjäl oss. Och de har gott stöd i den heliga skriften Koranen för detta. Jag ska bara ta några exempel:

Vad ska en rättroende muslim göra med de ogudaktiga och otrogna? Jo: ”Döda dem varhelst I påträffar dem och driv dem ut från varje plats……….så döda dem! Sådan är de otrognas lön.”(Andra Suran §187). ”Dem som förnekar våra tecken, skola vi förvisso steka i eld….. "(Fjärde Suran § 59). ”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!......."(Fyrtiosjunde Suran § 4). För den som vill ha fler exempel kan läsa: Fjärde Suran § 91 och Åttonde Suran § 7. De imamer med flera som hävdar att Islam är en fredlig religion, har antingen inte läst hela Koranen eller så ljuger de. Det senare är det mest sannolika. Vi behöver ju också bara studera dess historia för att se vad islam innebär! ! Få religiösa skrifter är så hatiska, aggressiva och blodtörstiga vad gäller synen på alla som inte bekänner sig till den muslimska tron. Islam utvecklades som en krigsreligion, en ideologi som rättfärdigade muslimernas erövringar från 600-talet och framåt. Och idag ser vi hur al Qaida och IS rättfärdigar sitt barbari med denna religion.

Att stryka dessa blodstörstiga fundamentalister medhårs - som en del humanister (typ Rasmus Persson(c) i Örebro och Magnus Ranstorp), vänstermänniskor (typ Mona Sahlin) och en del kristna fromhetsivrare vill, är helt galet och i strid med vår kultur och värderingar, som går tillbaka på reformationen, upplysningstiden och utvecklingen av det humanistiska arvet. Inte vill vi väl vrida klockan tillbaka för att acceptera en i verkligen mening reaktionär utveckling i våra samhällen?! Det vore att acceptera de ortodoxa muslimernas reaktion mot den moderna, europeiska livsstilen och vår samhällsordning. Är detta ett pris vi är beredda att betala när vi nu släpper in miljontals av dem i Europa?!

De rysliga islamistdåden i Paris, har satt igång en intensiv diskussion hur vi ska göra med muslimska ungdomar som drömmer om att bli jihadister. I och med IS framgångar och deras lockelse på vissa rotlösa och missanpassade muslimer, har vi hamnat i ett nytt hotscenario. Cirka 12 000 jihadistdrömmare från Europa, USA och arabstater har farit till IS i Irak och Syrien för att kriga. En del blir dödade, andra stannar kanske, men många kommer tillbaka. En del av dessa har fått i uppdrag att fortsätta muslimernas heliga krig mot de otrogna - läs kristna, judar, sekulära, ja alla som inte är muslimer!

Vi ser hur Frankrike, Belgien, England m.fl. rustar för att möta dessa hot och det kan nästan se ut som om vi befinner oss i ett nytt krigstillstånd med militärer patrullerande vid offentliga byggnader mm. Säkerhetstjänsterna säger att det finns ca 20 terroristceller (sleeping cells) i Västeuropa, som bara väntar på rätt tillfälle att slå till(CNN). I Belgien lyckades säkerhetstjänsten, efter den senaste attacken i Paris, spränga ett par sådana celler just innan de planerat att slå till igen. Det hade ju varit bra om de upptäckt dem som i Belgien planerade den senaste attacken i Paris. Hur lätt som helst åkte det med vapen fram och tillbaka över EU:s öppna gränser.

Istället för att använda silkeshandskar, ska vi kriminalisera deltagande i terrorverksamhet och sätta deltagarna i fängelse om de kommer tillbaka. Därför är det bra att några livstidsdomar avkunnats i Göteborg mot några jihadistdrägg. De ska också mista sitt medborgarskap. Har de valt IS kan de stanna där!

Många av Europas medborgare har fått mer än nog av islamisternas hot och krav. Vi har tagit emot miljoner muslimer (20 miljoner i Västeuropa, 23 miljoner i Ryssland och en halv miljon i Sverige) och de kommer att bli fler, genom de lämmeltåg av migranter som nu kommer hit, där unga män är en absolut majoritet. Fortsätter utvecklingen kan muslimerna vara i majoritet 2050. Hur det då kommer att gå, kan man få en föraning om genom att läsa Michell Houellebecq Underkastelse! Så det främsta kravet vi bör ställa på muslimer generellt är att de tar seden dit de kommer. Vi är inte intresserade av att de utvecklar sina muslimska parallellsamhällen (med egna förskolor, skolor, arbetsplatser, infrastruktur, ordningsmakt, ”domare” och rättskipning enl. sharialagar, mm). De muslimer som vill ha denna ordning bör återvända till sina egna länder och kulturer. Den svenska regeringen har vaknat sent inför detta hot. Men bättre sent än aldrig och man har svenska folket med sig på linjen att inte släppa in fler muslimer än vi redan tagit emot. Redan detta är allt för mycket och vi står inför stora utmaningar och problem!

Fredliga Islam.jpg

TURKIET SPELAR UNDER TÄCKET MED IS

Det är numera väldokumenterat att Erdogan-regimen i Turkiet på olika sätt stöttar mördarbandet IS. Två journalister, Erdem Gül och Can Dündar har avslöjat att Turkiet levererar vapen till IS och anti-Assad-rebeller. Turkiet tillåter försäljning i Turkiet av mängder med olja från IS, som de stulit i Irak och Syrien. Turkiska myndigheter har låtit IS passera gränsen och släpper in jihadistynglen från Europa den vägen. Sårade IS-medlemmar har fått sjukvård i Turkiet. Kurderna, som på marken är de mest framgångsrika i kampen mot IS, ja, de bombar Turkiet. Nu har Turkiet skjutit ner ett ryskt stridsflygplan som de påstår i 17 sekunder flög in över en flik av Turkiet. Piloterna hoppade ut, och en blev pepprade med kulspruteeld från så kallade moderata rebeller, som USA stöder med vapen. Dessa vapen kommer delvis via Saudiarabien som också stöder IS. Visst är dessa USA-stödda rebeller moderata när de uppträder som krigsförbrytare och använder stridsgas, mördar civila och skjuter på piloter hängande i fallskärm. Moderata var ordet!

Ryssland är den stat som satsat mest på att bomba ut IS och andra terrorister. De har 165 stridsplan engagerade i detta, medan USA -koalitionen har ett tjugotal. De ryska planen har varit mera framgångrika i bekämpandet av terroristerna på några veckor än koalitionen varit på ett år. Detta gick uppenbart emot regimens intresse i Turkiet, som troligen har planerat nerskjutningen. Själva kränker de grekiskt luftrum regelbundet och de flyger in i Irak och Syrien för att bomba kurderna. Nu har islamistregimen Erdogan låtit fängsla de två journalisterna, som riskerar långa fängelsestraff för spioneri.

Vid första världskriget kallades Turkiet (Osmanska riket) för Europas sjuke man. Det epitetet förtjänar de även idag. Ingen som känner till regimens stöd till IS kan tro på förklaringen att det var IS som låg bakom sprängningen i Ankara, som sedan ledde till att AKP - just som var avsikten - vann valet. Därmed kan islamisten Erdogan återta makten och med närmast diktatoriska befogenheter bestämma var bordet ska stå. Obamas, USA:s och hela Natobalettens stöd till denna regim är beklämmande och visar hur ruttet det är i internationell politik. När Obama nu säger att ryssarna får skylla sig själva för att deras plan blev nerskjutet förstår vi att hans tal om kampen mot IS är mest munväder. Hillary Clinton sa vi valkampen ungefär att Obana är en snackebror. Visst vi ser ju hur rätt hon hade.  Se Obamas ambivalens och misslyckande i bekämpandet av IS under mer än ett års tid. Hans senaste tal om att bekämpa terrorismen innehöll inget nytt. Obama kör vidare i samma misslyckade spår.


Turkiet och IS.jpg

EU-ETATISTERNA FICK SIG EN NÄSBRÄNNA

En majoritet av folket i Storbritannien har sagt sitt och vill att nationen lämnar EU. Folkomröstningen är en seger för demokratin och det hedrar David Cameron att han lät medborgarna säga sitt - även om han väl framförallt hade sina taktiska skäl. Här i landet säger den store demokraten Stefan Löfven att det var onödigt och ett stort misstag att låta britterna säga hur de vill ha det med nationens relation till den Europeiska unionen.

Det EU som Storbritannien gick med i är inte dagens EU. Samma gäller för Sverige! Under årens lopp har de politiker och byråkrater som vill göra EU till ett Europas förenta stater, metodiskt snickrat vidare på denna konstruktion utan att ha merparten av Europas medborgare med på det tåget. Tvärtom, har folken fått stå vid sidan om och bara med undrar och tilltagande irritation kunnat beskåda statsentusiasternas tåg tuffat på mot allt mer toppstyrning och kontroll från Bryssel av EU-medborgarnas göranden.

Medborgarna i Nordeuropa är hjärtligt trötta på att via enorma EU-avgifter, bli mjölkade av Sydeuropas nationer, som visat alla tecken på att inte kunna hantera sina ekonomier.

I sin iver och rädsla för att låta medborgarna säga vad man vill med EU, har EU-topparna och deras svans runt om i Europa konsekvent avvisat folkomröstningar kring EU-politiken. Nedlåtande säger Stefan Löfven om sådana krav, att detta är ren populism! - av populus = folk.. Det är just så politiker och byråkrater, som försvarar sin egen maktfullkomlighet, viftar bort krav och önskan om större medborgarinflytande i EU-politiken. Samtidigt säger Stefan Löfven att EU ska vara medborgarnas EU! Paradoxalt och schizofrent.

Varje kris inom EU har lett till mera överstatlighet, trots att stora delar av EU:s medborgare är skeptiska till att EU utvecklas till Europas förenta stater. I Sverige är det bara 14 procent som är nöjda med EU:s utveckling. Många politiker och eurokrater har en annan uppfattning och eftersträvar mera central makt och kontroll, vilket ger dem mera möjligheter att driva sina projekt över huvudet på medborgarna. Folket är snarast något EU-topparna vill hålla borta från beslut inom EU, eftersom de, enligt politikerna, inte förstår sitt eget bästa.

När Sverige på 90-talet hamnade i ekonomiska svårigheter gjorde socialdemokraterna en U-sväng och plötsligt skulle vi gå med i EU. Det skedde 1995 då EU redan förvandlats från att vara en marknad för handel till en union med bred politisk inriktning genom Maastrichtfördraget 1993. Införandet av valutaunionen och Euron är ett mycket starkt redskap för mera centralism. Förutsättningarna för en gemensam valuta är ökad central styrning och enhetlighet i hela EU. Med Eurokrisen har kraven på detta bara ökat.

År 2008 hade vi åter stora ekonomiska problem på världsmarknadsnivå. Inom EU kom nya krav på centraliseringsåtgärder med mera befogenheter för Europeiska centralbanken och Kommissionen. Lissabonfördraget är en slags konstitution för EU. Den ger EU exklusiva befogenheter tex kring lagstiftning som överskrider nationella nivåer, att ingå internationella avtal, mm.

Genomgående har EU-topparna manipulerat medborgarna för att få igenom sin politik. I de flesta medlämsländer är detta inga större problem. Det har de nationella politikerna hand om genom att själva fatta besluten utan att fråga folket. I några länder är det inte lika enkelt, som tex Danmark och Irland som måste ha folkomröstningar om det nationella parlamentet ska avhända sig befogenheter till EU. Men röstar folket fel fortsätter man med omröstningar tills politikerna får som de vill. I Irland fick medborgarna gå till valurnorna tre gånger innan de röstade som EU ville om Nicefördraget. I Danmark två gånger liksom i Holland och Frankrike kring Lissabonfördraget.

Nu är det kris igen, framförallt vad gäller migrationsströmmarna. Då kommer nya krav på överstatlighet. Ledande politiker vill ha en "EU-polis", som mot ett medlemslands vilja kan agera inom detta lands gränser, om Kommissionen tycker att de inte sköter sig.

Det är just existensen av ett politiskt EU, till skillnad mot EG, som var en organisation för gränsöverskridande handel Europas länder emellan, som är den främsta orsaken till kraven på mera överstatlighet. Detta är en utveckling över huvudet på medborgarna, och just det som kritikerna redan på 90-talet varnade för. Med varje kris tycks vi allt snabbare närma oss ett Europas förenta stater. Frågan är om EU-politikerna förstår vinken från Storbritannien eller om de hallstarrigt kommer att snickra vidare på ett Europas förenta stater?

Från början var alltså EU ett projekt för handelsavtal och inte ett nytt statsbyggande. Och vill EU-politikerna ha kvar ett EU, får de omgående lägga om politiken i riktning mot att samarbetet gäller fri handel mellan Europas nationer. Ett första litet steg på den vägen är att snabbt genomföra det avtal som Cameron förhandlade fram med kommissionen och att detta då kommer att gälla för alla medlämsländer. Även svenska medborgare bör få säga sitt om vad man tycker om EU:s utveckling på väg mot en superstat för större delen av Europa.  

Före jihadistattacken.jpg

KULTURMINISTER BUHNKE HAR DÅLIGT PÅ FÖTTERNA

Idag (29/6) presenterades Mona Sahlins och Daniel Norlanders utredning "Nationell strategi mot våldsbejakande extremism". Strategin omfattar tre områden:  främjande, förebyggande och förhindrande. Främjande innebär ett "inkluderande demokratistärkande arbete för att skapa ett motståndskraftigt samhälle". Förebyggande "riktas mot grupper och individer som är mottagliga för rekrytering till våldsbejakande extremism". Förhindrande är "åtgärder gentemot individer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer samt anhöriga till dessa". Utredningen är på 35 sidor och 18 åtgärder presenteras:

 

På lokal nivå: Demokrati – samverkan mellan kommunen och civilsamhället måste utvecklas. Politisk vilja och ansvar. Samordnare bör finnas i varje kommun. Lägesbild bör upprättas i samverkan med berörda aktörer. Samverkan är ett kommunalt ansvar. Kunskapshusen kan tjäna som förebild. Handlingsplan ska utgå från lägesbilden. Informationsdelning utifrån de regelverk som finns. Kommunen bör ha resurser för att ge stöd till anhöriga. Stöd att lämna våldsbejakande extremism bör finnas i en kommun. Den idéburna sektorn ska vara en tydlig samverkanspartner.

 

Nationell nivå: Nationell samordning. Ett nationellt expertnätverk ska utveckla

konkreta insatser .Kunskapsbaserade arbetssätt ska tillgängliggöras. Sjukvården bör inkluderas i arbetet mot våldsbejakande extremism. Befintliga riktlinjer för informationsdelning bör nå ut till alla verksamheter. Utbildning till berörda aktörer. Propaganda och medier kunskap ska utvecklas för ett förebyggande arbete. Samordnarens insatser ska utvärderas.

 

Så mycket strategi är det knappast. Ger mera intryck av att vara en idéskiss trots att kulturministern Alice Bah Buhnke vill påskina att det hela är mycket konkret och bra (SVT/Aktuellt 29/6). Men hennes innehållslösa språkbruk och upprepningar av samma fraser gång på gång visar med all tydlighet att hon inte begriper mycket av detta tema. Det är närmast pinsamt att regeringen har en sådan ordbajsare till minister! Både Buhnke och skriften visar tydligt att man har ett uppifrånperspektiv på åtgärder och detta kommer inte att vara till stor hjälp. Förutom polisinsatser mot de kriminella, behövs det en organisering av lokalsamhällena för att tidigt komma åt uppviglare och jihadistdrömmande ungdomar.

 

Läget är detta, att vi i dessa terroristhotets dagar, ställer oss undrande och smått förskräckta till hur det kommer sig att unga muslimer, män och kvinnor dras till IS, hur de lurar och överger sina föräldrar och sticker iväg till Syrien och Irak för att strida tillsammans med IS-jihadister. De som blivit intervjuade, säger ofta något i stil med att de söker en högre mening med livet.

Människan behöver en hemvist, en tillhörighet och gemenskap. Jag tror att en del unga muslimer upplever att de inte har detta och befinner sig i en förvirrande kultur, ett modernt, tämligen sekulariserat samhälle i motsats till det där de har sina rötter, det strängt reglerade muslimska.

Alienationen utnyttjas av jihadistrekryterarna, som metodiskt bearbetar unga muslimer och förespeglar dem att de ska delta i skapandet av något stort, kraftfullt, vackert och världsomvälvande. De kommer att få en mycket betydelsefull uppgift och roll, som Allah tilldelar dem. Bort från förvirringen, meningslösheten och betydelselösheten till att nästan bli hjältar i kampen för den islamska staten och nya kalifatet. På sikt ska de uppnå Umma, den muslimska världsgemenskapen och herraväldet. Kan man tänka sig högre mål för en vilsen, ung muslim? Om man tror på det!

När rekryterarna bearbetar unga kvinnor talar de med silkeslen röst och får tjejerna att tro att de är förälskade i dem och i Syrien kommer de att få ett nytt liv, samtidigt som de gör en insats i det heliga kriget. 

I förhållande till dessa unga människor hjälper inte polisiära åtgärder. De har snarare motsatt effekt.  Normer, attityder och värderingar måste påverkas genom sociala processer. Därför bör vi tackla islamiseringen genom så kallade community organizing, samhällsarbete. Det vill säga att på gräsrotsnivå mobilisera de krafter som är emot islamismen, vill ha en modernisering av islam eller att muslimer får lov att vara sekulära.

I hela landet, i varje kommun och lokalsamhälle, där den smygande islamismen visar sig, bör samhällsarbetare  mobilisera moderata och sekulariserade muslimer och andra i lokalsamhället, vilka har särskilt stor anledning att frukta islamismen, att ta upp kampen mot islamisterna, deras lära och locktoner. Anställ samhällsarbetare, som är professionella i att organisera lokalsamhället och dess invånare ner på familjenivå. Engagera alla de krafter som finns nära ungdomar: föräldrar, vänner, kompisar, föreningar, skolor/lärare med flera att i vardagslivet uppmärksamma vilka som hyser jihadistdrömmar och vilka som uppmuntrar sådant tänkande.

Inte minst muslimer och muslimska organisationer måste engagera sig i att bekämpa denna farsot. Vi bör utveckla kontrajihadism och genom pedagogiska sociala processer försöka få ungdomar att omfatta andra ideal och värderingar. Inte minst i de sk utanförskapsområdena bör man sätta in dessa engagerade samhällsarbetare. Detta bör staten och kommunerna utveckla och finansiera.

Genom att involveras i ett lokalt utvecklingsarbete tillsammans med moderata och/eller sekulariserade, moderna muslimer skapas nya relationer för de unga och de kommer att möta andra ideal än islamisternas. Hoppet ligger i att de genom engagemanget och förändringsarbetet kommer att utvecklas som personer, vilket är något annat än vara en i mängden i det muslimska kollektivet, vars livsstil regleras av islam och dess predikande imamer.

Muslimer själva är de som är bäst på att bekämpa islamister och deras reaktionära lära och våldsideologi (yttre jihad). Det gäller den unge själv och inte någon som kommer utifrån och talar om för dem vad som är sanning och normer för livet. För de troende handlar det då om ett inre jihad, den personliga utvecklingen till en bra människa. Och det handlar definitivt inte om att kriga mot dem som har annan religion och livsstil än den muslimska.

Man kan utveckla ett samarbete med företagarföreningar och företag för att skapa praktikplatser, ungdomsprogram, arbete och fadderverksamhet. Det finns centra för arbete och integration (tex i Rosengård), som hjälper till med, utbildning, arbete och praktikplatser. Detta är ett steg i rätt riktning. Metalls avtal med industrin om praktik och utbildning är också ett bidrag. I skolan och olika utbildningar, där man möter muslimer, bör man diskutera problemet med islamismen och hur man ska förhålla sig för att inte fastna i dess garn. Vi bör sluta ge bidrag till muslimska förskolor och friskolor. Muslimska barn ska gå i vanliga kommunala, blandade skolor för att lära känna svenska förhållanden och ickemuslimer. Faran ligger annars i att det utvecklas parallellsamhällen.

Det är nu dags för alla, som inte vill se renässansens och upplysningens klocka vridas tillbaka att agera! Inte vill se en i verklig mening reaktionär utveckling av våra samhällen: islamismens och jihadismen reaktion mot den moderna, europeiska livsstilen och våra samhällsordningar. Prata och diskutera har sin tid, men nu gäller det också att handla - experterna säger att vi i Sverige är långt efter utvecklingen och tämligen naiva! Våra lokalsamhällen måste engagera sig i det arbete som krävs för att mobilisera muslimer och alla andra som kan skapa alternativ till islamismen och jihadismen, alternativ för den moderne muslimen i Europa.

Sammanfattande åtgärder

1.       Inte släppa in extremistiska imamer, tex wahhabister och salafister.

2.       Utvisa imamer som agerar uppviglande.

3.       Låta SÄPO kartlägga islamistiska nätverk (också på Internet) och intervenera i dessa nätverk!

4.       Intensiv bevakning genom SÄPO och polisen av alla våldsbenägna islamister.

5.       De som begår brott ska genast lagföras för detta och straffas.

6.       Förbjuda rekrytering av jihadister, tex för kriget i Somalia, Syrien, Irak

7.       Inte tillåta att dem som varit hos al Qaida eller ISIS/IS att återvända straffritt.

8.       Sverige bör inrätta en myndighet med lokal förankring (liknande CVPSI i Frankrike) med syftet att hjälpa föräldrar som befarar jihadistdrömmar hos barnen, samt samtal med dessa barn.

9.       Starta en nationell motkampanj tillsammans med och för muslimer, på temat söka en kreativ framtid i Europa (använda CO-metoder för detta)

10.   Samhällets institutioner – särskilt skolan - bör vara uppmärksamma på unga, muslimska killar, som tenderar att dras till islamister eller uttrycka jihadistiska idéer – skapa förtroende och alternativa förebilder.

11.   Vi bör i utsatta bostadsområden bedriva community organizing, som syftar till att skapa alternativa aktiviteter, alternativ till religiös fundamentalism. De vuxna muslimerna bör   särskilt engageras i detta och ta sig an sin egen ungdom. Detta är en plikt för dem!

12.   De muslimska församlingarna bör ta större ansvar för att deras ungdomar inte dras in i våldsbenägen islamism och motarbeta religiös fundamentalism.

13.   Särskilt viktigt är att detta också inbegriper åtgärder för att få unga muslimer i arbete, i vanliga arbeten tillsammans med andra icke muslimer.

14.   Vi bör vara mycket restriktiva med att släppa in fler muslimer i Europa och Sverige och absolut inte dem som vi misstänker är wahhabister eller salafister, eller dem som vi misstänker har haft kontakt med al Qaida eller ISIS/IS.

15.    Vi ska uppmana medierna att berätta sanningen om den undergrävande islamismen och sluta stryka dessa extremister medhårs.

16.   Medierna måste sluta med att genast tala om islamofobi (detta vilseledande begrepp!) och främlingsfientlighet så snart någon kritiserar islam, islamister och propagerande imamer.

 

Muhammed.jpg


 
gen_22.1.gif