1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 e-mail me


gen_23.1.gif
islam tolerance.jpg

JIHAD OCH ISLAMOLOGER

Vi har naturligtvis en intensiv diskussion i Europa om islam, muslimer, islamister och jihadister efter jihadistterroristernas hänsynslösa attacker i Bryssel, Paris och Köpenhamn. IS-anhängarnas barbariska avrättningar av jordanska piloter, kristna kopter i Libyen väcker avsky. Våld, våldtäkter och mörande av assyrier/syrianer, turkmener, shiamuslimer, shabaker, mandeer och yazidier och en rad andra fruktansvärda brott, visar att vi har att göra med hatets, våldets och dödandets moraliskt förkrympta individer att göra (frågan är väl om vi öht kan kalla dem människor?). Just fruktan är deras avsikt med dessa grymheter.

När Cecilia Uddén (01.03.15) intervjuar Omar el Masri, (fingerat namn) en jihadistdrömmare i Kairo, säger han att han jublade då han såg videon då den jordanske piloten bränds till döds. Även kopterna var det rätt att avrätta, inte för att de släppt några bomber, men för att de är kristna och ogudaktiga. "Vi (IS) befinner oss i krig med de kristna." ad-Dawla al-Islamiyya, dvs IS står för den rätta tolkningen av koranen, säger han. När Uddén frågar honom om han också skulle döda henne, svarar han: Naturligtvis! "Om emiren Abu Bakr al-Baghdadi gav order om det, skulle jag göra det." När Uddén berättar om intervjun för sina muslimska vänner, blir de förstås förfärade.

 Abu Omar al-Baghdadi har utfäst en belöning på 50 000 dollar för den som dödar Lars Vilks och redaktören Ulf Johansson på Nerikes Allahanda, för att denne publicerade Vilks rondellhundar. Om huvudena skars av skulle belöningen bli dubbel. Eftersom det enligt IS finns så många ogudaktiga i vårt land, som stöder IS:s motståndare, kan vi vänta attacker från dem.  Abu Bakr al-Baghdadi varnar för att företag som Ericsson, Scania, Volvo, IKEA och Electrolux kommer att attackeras.  IS var inblandad när  Taimour Abdulwahab den 11 december 2010 sprängde sig själv vid Drottninggatan i Stockholm. I ett öppet brev från Abdulwahab skriver han:. "Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är en verklighet, inget påhitt."

Det är uppenbart att IS och dess ledare Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Omar al-Shishani, mfl har stora ambitioner med sitt nyskapta kalifat och att de inte har några problem med att hitta stöd i stridsskriften koranen. Vad ska en rättroende muslim göra med de ogudaktiga och otrogna? Jo: ”Döda dem varhelst I påträffar dem och driv dem ut från varje plats……….så döda dem! Sådan är de otrognas lön.”(Andra Suran §187). ”Dem som förnekar våra tecken, skola vi förvisso steka i eld….. (Fjärde Suran § 59). ”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!.......(Fyrtiosjunde Suran § 4). För den som vill ha fler exempel kan läsa: Fjärde Suran § 91 och Åttonde Suran § 7. De imamer med flera som hävdar att Islam är en fredlig religion, har antingen inte läst hela Koranen eller så ljuger de. Vi behöver ju också bara studera dess historia för att se vad islam innebär! Få religiösa skrifter är så hatiska, aggressiva och blodtörstiga vad gäller synen på alla som inte bekänner sig till den muslimska tron. Islam kräver att alla jordens människor ska omfatta islam. Enligt min uppfattning är koranen först och främst en stridsskrift för en krigarreligion. Någon reformation har inte skett inom islam.

Men det märkiga är, när våra mest kända islamforskare ska säga något om de hotfulla texterna i koranen, mumlar de i skägget. Jan Hjärpe, Leif Stenberg (Lunds universitet och Centrum för Mellanösternstudier), Mohammad Fazlhashemi (professor islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala universitet, expert på politisk islam) och Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet) är de som vanligen uttalar sig i dessa frågor. Det vanligaste svaret är att det hela är en fråga om hur man vill tolka dessa texter. Jovisst, kan vi diskutera hur man ska tolka koranen, men dessa passager i koranen talar ju för sig själv med sitt klarspråk.

Jag ska ta ett (avkortat) exempel från min diskussion med islamforskaren och chef för Mellanösternstudier i Lund Leif Stenberg. Stenberg medverkade i programmet Människor och tro den 19:e februari, där han bla fick frågan om jihadisterna i IS har något stöd i koranen. Som vanligt blev svaret en fråga om hur man tolkar texten. Efteråt kontaktade jag Stenberg kring denna frågeställning. Så här svarar Leif Stenberg mig på denna fråga: "Vad jag sade var att alla religiösa texter kan läsas på ett sätt där man finner stöd för att döda fiender om så önskas (alla?!). Läs gärna Gamla Testamentet som i avsnitt talar ett liknande språk." "Jag menar följaktligen att citaten (ovan) är högst tolkningsbara, ”Vad ska en rättrogen muslim göra med de ogudaktiga och otrogna?”, Vem som är ”rättrogen” och vilka som är ”ogudaktiga och otrogna” blir tydliggjort i ett historiskt sammanhang, och, som sagt, Islamiska Staten dödar gärna andra muslimer, som säkert kan se på sig själva som rättrogna, med hänvisning till just dessa verser."  "Ditt förutbestämda sätt och se på saken ser jag närmast som islamofobiskt" 

Tyvärr är detta ganska typiskt för dessa islamforskare och en del andra människor (tex politiker). Man vill inte stöta sig med muslimer och därför blir texterna en tolkningsfråga. Inte sällan blir man hänvisad till gamla testamentet, som också har liknande bloddrypande passager. Men faktum är att de flesta kristna inte bryr sig om gamla testamentet, eftersom vi haft en reformation. Det är nya testamentet som gäller. Ytterligare ganska typiskt är att avfärda kritikern med att han eller hon är islamofobisk. Detta är ju ett begrepp som hämtats från engelskan för att underminera kritikernas ställning, som lite sjuklig. Lider man av islamofobi är man mao inte fullt tillräknelig. Det anmärkningsvärda här är att en forskare inte drar sig för att använda detta demagogiska begrepp. Stenberg och Co på Centrum för Mellanösternstudier kan behöva fundera över vad de menar med sin målsättning om "personlig utveckling". Det tillhör knappast forskarkarriären att använda demagogiska begrepp, för att utmåla sina kritiker som otillräkneliga.

Tänk att det ska vara så svårt för en forskare! Med tanke på allt som koranen innehåller kunde Stenberg på Tithi Hahns fråga sagt att koranen innehåller både det ena och det andra och visst kan man finna stöd där för våldsam brutalitet mot oliktänkande. Men nä, det hela ska kompliceras och göras obegriplig för den vanlige medborgaren.

Men, jag vet sedan tidigare, att Stenberg tror att alla som kritiserar islam, islamister och jihadister är islamofober. De som är kritiska till islam lider sällan av fobi. Detta är bara dumhet, som en forskare borde avhålla sig från. Jag kan inte annat  än uppfatta att Stenberg (och Hjärpe) har en politisk agenda som går ut på att motverka islamkritik. Det är ju upp till dem som personer men som forskare är de inte trovärdiga.

Hos Per Ahlmark får lundaprofessorn Jan Hjärpe sina fiskar varma. "På hösten 1989 trädde han (Jan Hjärpe) fram i Stockholms tingsrätt som "expert" för att försvara Radio Islam. Den grövsta pronazistiska och antisemitiska radiostationen i Europa efter andra världskriget försökte Hjärpe fria från alla misstankar om hets mot folkgrupp."" Jag satt i rättssalen under hela vittnesmålet och minns den dagen som en av de mest motbjudande i mitt liv."" Läser nu en bok av samme Hjärpe: "Araber och arabism".". Hjärpes tes om arabvärlden: "Guldåldern är nu. Vi är mitt i den."

Ahlmark fortsätter: "Hur ser då arabvärlden ut i början av vårt sekel? Jo, säger författarna till The Arab Human Development Report 2002, den präglas av utbredd analfabetism, försämring av undervisningen, nedskärning av både vetenskaplig forskning och teknisk utveckling, en bedrövlig produktionsbas och usel konkurrenskraft, otyglad fattigdom och stegrad arbetslöshet. " " Boken belyser systematiskt hur bristen på politisk frihet gör arabvärlden mer efterbliven än kanske någon annan region i världen." "65 miljoner vuxna araber kan varken läsa eller skriva; två tredjedelar av dem är kvinnor. 10 miljoner barn mellan 6 och 16 år saknar skolundervisning, siffran ökar för varje år." " Den svenske islamologen, som försvarade Radio Islam, jublar över arabvärldens pluralism och globalisering." Enligt Ahlmark är Hjärpe, så professor han är, en charlatan som, "likt höstdagen i Stockholms tingsrätt för tretton år sedan,  missbrukar sin professorstitel för att dölja eller urskulda hatfyllda extremister." (DN 2002) Här har vi enligt min mening islamologen Hjärpe i ett nötskal: muslimer är bara missförstådda och kritikerna är islamofober och kontrajihadistiska.

Islamofobiska och kontrajihadistiska debattörer ser" islam på ett kontextlöst sätt tolkats fram ur en handfull utvalda koranverser och hadithtraditioner (berättelser om vad profeten Muhammad gjort och sagt), samt några historiska termer och specifika situationer som anses vara allmängiltiga."säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap och doktorand Simon Sorgenfrei

"Enligt den kontrajihadistsika exegesen är islam en till sin kärna krigisk religion, i direkt motsättning till ”väst” och ”västerländska värderingar”. Det är också karaktäristiskt för den islamkritiska diskursen att islam framställs som ett handlande subjekt och en enhetlig ideologi som determinerar muslimers tankar och beteende."

"Muslimer anses bedriva en form av demografisk krigsföring genom att föda många barn. Muslimer vill inte integrera sig i det svenska samhället, menar man, utan är här för att ”islamisera” genom att bygga moskéer, ställa krav på särlagstiftning och slutligen påtvinga Sverige sharialagar genom ett lömskt bruk av yttrande- och religionsfrihetslagstiftning."

"Det är lätt att hitta exempel där islam har tolkas på ett sådant sätt att religionen har legitimerat terrordåd, erövring och patriarkala strukturer. Dessa tolkningsprinciper är dock varken unika för muslimer eller delade av alla människor som bekänner sig till religionen islam. För religionsvetare är det en central uppgift att problematisera förenklade föreställningar om religion och religiositet i samhället. Den kontrajihadistiska framställningen av islam är ett skolboksexempel på en essentialistisk, förenklad och oproblematiserad framställning." säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

och Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, har vid flera tillfällen fört fram argumentet att det är viktigt att bemöta jihadisterna med teologiska argument. " De våldsbejakande jihadisterna hänvisar till Koranen och är ofta självutnämnda predikanter. Många församlingsledare i Sverige möts av våldsargumenten när de talar med ungdomar. Man kan inte säga att det inte har med islam att göra. Uppenbarligen är det många unga muslimer i Sverige som lockas av sådant. Men det är en väldigt extrem tolkning av islam och den måste man kunna bemöta." Fazlhashemi anser att för att bryta utvecklingen gäller det att förse imamer, fritidsledare och andra med en arsenal teologiska argument som kan bemöta den här gruppen, så att de inte lockas in i jihadistkretsar. (Dagen 30.01.15)

Mohammad Fazlhashemi är typiskt liberal och han påpekar jämt och ständigt att det finns flera slags islam. (I själva verket är det hans huvudtema.) Det har han säkert rätt i, men då blir det desto viktigare att inte rygga för vad som står i klartext i den islamska, heliga skriften (guds ord!). istället för att jämt säga att det handlar om olika tolkningar. Det är i princip att säga att den ena tolkningen kan vara så god som den andra och ingen vet vilken som är den rätta. IS är helt övertygande (av legitimerande skäl) att deras är den rätta. När får vi islamforskare som vågar sig på en verkligt kritisk granskning av koranen?

Det är inte allt för svårt att inse vad som i koranen menas med rättrogen och otrogen eller ogudaktig. Titta på de här videoklippen så förstår du vad jag menar.

http://www.infobae.com/2015/02/15/1627000-el-estado-islamico-difundio-la-decapitacion-21-rehenes-egipcios-libia

 http://video.foxnews.com/v/4030583977001/warning-extremely-graphic-video-isis-burns-hostage-alive/?#sp=show-clips

 

“Om Muhammed skulle komma tillbaka...
– Jag är profeten, dumbom!
– Håll käften, du otrogne.“

Jag är profeten.jpg

DEN UPPLYSTE MIGRANTEN

Nyligen såg jag ett reportage från ett flyktingläger i Libanon. Det var inga trevliga förhållanden där inte! Men på en fråga från journalisten varför inte också de(flyktingarna) drar till Europa, svarade de "vad ska vi där att göra?". "Vi passar inte där." Jag tyckte detta svar var intressant, när vi samtidigt ser ett lämmeltåg av migranter som på alla möjliga vägar söker sig till EU. Samtidigt är dessa bara en rännil från havet av människor på flykt.

Det är tex 12 miljoner syrier på flykt. Två miljoner är i Turkiet, ungefär lika många i Jordanien och 1,2 miljoner i Libanon. Många på främmande orter i Syrien. Det skulle sannolikt inte fungera alls om dessa miljoner satte sig i rörelse mot EU. EU har inte den arbetsmarknad och ekonomi som kan klara att inlemma sådana mängder av nykomlingar. Och det skulle få enorma konsekvenser för samhällena i EU.

Sällan rapporteras eller förklaras varför flyktingströmmen till synes plötsligt blivit så stor. Förhållandena i Syrien, Irak, Afghanistan, mfl krisdrabbade länder har plötsligt inte blivit så mycket sämre än tidigare (ett helvete har det ju varit länge!). Förklaringen är förmodligen att Angela Merkel deklarerat att Tyskland kommer att ta emot alla som vill dit. Och informationen att syrier får permanent uppehållstillstånd i Sverige sprider sig via djungeltrummorna, som idag är digitala sk sociala medier. Vi lever i en värld där information sprider sig snabbt via internet och migranterna är upplysta om hur möjligheterna ser ut i EU att få ett bättre liv.

Bakgrunden till flyktingströmmarna är västmakternas misslyckade interventioner och krig i Afghanistan, Irak och Libyen. Detta har skapat kaotiska förhållanden i samhällen där en stark centralmakt är förutsättningen för att inte folkgrupper och klaner ska skära halsen av varann. Mördarbandet IS har utnyttjat kaoset och motsättningarna för att skaffa sig kontroll över stora områden och samhällen i Irak och Syrien och de har avläggare i Yemen och flera afrikanska länder. Deras fullständigt groteska framfart (med halshuggningar, bränningar, korsfästelse mm av kristna, shiiter och andra) har säkert bidragit till att de som kan, söker sig från dessa områden.

I Syrien understöder USA rebellgrupper med vapen, som inte sällan hamnar hos al Nusra fronten eller hos mördarbandet Daes (IS). Ryssland stöder Assad-regimen och detta är alltså också ett krig genom ombud, vilket gör att inbördeskriget kan fortsätta i all evighet. Bästa sättet att sätta stopp för kriget är att se till att de stridande inte längre har tillång till vapen och ammunition. Därför borde första steget mot fred vara att USA och Ryssland (inklusive Saudiarabien och Iran) stoppar alla vapenleveranser.

Mediernas omfattande bevakning och rapportering kring flyktingströmmarna och dess offer gör naturligtvis att många i EU känner sympati och medlidande. Det är en naturlig reaktion att människor försöka hjälpa varann i nöd. Så ska det vara, men om vi försöker se det i ett vidare perspektiv är dessa  yttringar av empati och hjälpsamhet inte mycket mer än droppar i havet (och vi som hjälper till får känna oss goda).

De flyktingar och migranter som nu i stora skaror söker sig till EU är huvudsakligen de som kan betala för sig, har viss högre utbildning och talar åtminstone hjälplig engelska. De som får stanna, kommer troligen att klara sig hyfsat bra i EU - NB om de kommer att få arbete, lär sig språket och accepterar den europeiska livsstilen. Men denna exodus är ingen hållbar lösning på problemen med krigets offer och andra migranter. EU kanske kan dra nytta av en del av dem, samtidigt som det dränerar migranternas samhällen på viktig arbetskraft.

Trots dagens välkomnande av flyktingar och migranter från goda politiker och snälla människor är det samtidigt stora opinioner i EU som är emot en stor invandring, inte minst då det gäller muslimer. En ganska vanlig reaktion är att fråga sig varför inte tex Saudiarabien, detta rika muslimska land, gör mera för att hjälpa och ta emot sina trosfränder. Men kanske vill inte migranterna dit, till ofrihetens högborg på jorden?

När Merkel, Holland, Löfven med flera godhjärtade politiker nu vill att vi ska öppna våra hjärtan (och plånböcker) och ta emot ännu fler migranter utmanar de den tysta majoritet som ställer sig skeptisk till dessa åtgärder. Det är en demokratisk aspekt att politikerna bör ta hänsyn till opinionen och inte bara köra på utifrån egna preferenser och ideologi (och tro att det är deras uppgift att förändra opinioner). Att så många av migranterna är muslimer, skapar ett kulturellt problem. Majoriteten européer vill inte att våra samhällen ska bli muslimska, med allt vad detta innebär.

Viktor Orbán har föreslagit att EU satsar tre miljarder euro för stöd till flyktingarna i Turkiet och Libanon. Detta och mer därtill är säkert en bättre väg att gå än att uppmuntra krigets offer och lycksökare att resa till Europa. Här kommer alla dessa muslimer att omgestalta våra samhällen till oigenkänlighet. Föreställ dig bara vilka konsekvenserna blir av att alla dessa unga muslimska män, som inte har en susning om vår kultur, ska försöka leva som andra i EU! Nyligen såg vi en effekt av detta i Köln. 

Migrantströmmar.jpg

OTROLIG NAIVITET HOS POLITIKER

Frankrike stänger sina gränser och deklarerar undantagstillstånd. Först i elfte timman har den svenska regeringen - efter mycket påtryckningar - bestämt att skärpa kontrollen vid våra gränser. Ute i Europa har flyktingströmmarna vällt in efter Merkels uttalande att alla är välkomna till Tyskland. Och djungeltrummorna har, bland miljoner syrier på flykt, spritt budskapet att i Sverige får alla uppehållstillstånd. Nu är dock gränsen nådd, säger Morgan Johansson. Och i BLT (14/11) säger en rad socialdemokrater att: "Regeringen tar detta på största allvar". Men för dem tycks dethela handla mest om pengar och mindre om hot och våld. Bortsett från några länder i Östeuropa har Sverige och EU:s stater ingen koll på vem och vilka som kommer hit.

Detta är en märklig slapphet med tanke på alla terrorattentat vi fått uppleva i Europa. Från Lesbos får vi veta att en del jihadister kommer med flyktingströmmarna och en av Paristerroristerna kom från Syrien via Grekland. Inte för att vi ska tro att terroristerna nödvändigtvis kommer hit i ranka och överlastade gummibåtar, men det händer och det finns många andra sätt att ta sig till Europa och slinka in tillsammans med flyktingmassorna.

Vi år många som länge undrat över hur det är möjligt att myndigheterna bara låter människor från Syrien, Afghanistan, Irak, Libyen mfl, passera Europas gränser utan kontroll. Eftersom USA och EU själva, genom sina krig mot ovannämnda stater, skapat kaos och elände, borde politikerna för länge sedan insett att dessa stora misstag kommer att ta en ände med förskräckelse. Då miljoner muslimer strömmar in i Europa kommer detta att på sikt i grunden förändra våra samhällen. Det vi beskådat sedan ett antal år är troligen bara början på denna omvandling (vilket jag belyst i min bok "Smygande islamism"). Europa har inte stått inför ett större muslimskt hot sedan de stod vid Wiens portar 1683.

Även Sverige deltar - helt riktigt - i kampen mot mördarbandet IS genom militärt stöd i Irak. Och vem vet när IS slår till här? När regeringen säger att polisen har full kontroll och kapacitet att hantera hoten, är det bara lugnande prat. Se alla protester från poliser på fältet och vi förstår att allt inte står rätt till i denna organisation! Nu krävs nya tag och resurser för att identifiera och kartlägga alla som redan är här. Och bara de som har verkliga flyktingskäl ska få stanna. Hjälp flyktingarna på plats i Turkiet, Jordanien och Libanon så de inte lockas av drömmar om Europa! Vi får rapporter om hur uselt det är i flyktinglägren, men så behöver det inte vara. Sverige kan bidra med specialdesignade bostäder och det behövs skolor, vårdcentraler och andra serviceanläggningar. Det går att bygga upp dessa läger till fungerande lokalsamhällen, där flyktingarna tom kan arbeta för varann, liksom i andra samhällen.


Naiv politiker.jpg

SANITÄR OLÄGENHET I MALMÖ ÅTGÄRDAD

Runt en privat tomt i stadsdelen Sorgenfri i Malmö har de kringboende under ett och ett halvt år fått utstå verkligt dåliga hygieniska förhållanden då ca 150 zigenare olagligen huserat där. Förhållandena har liknat dem som man finner i verkliga slumområden i Indien och Afrika. Där har inte funnits vatten eller toaletter och ingen tömning av sopor. Avfallshögarna har vuxit och inkräktarna har gjort sina behov på bland annat en skateboardbana och angränsande kyrkogård. Trots att det handlar om olaga intrång och hälsovådliga förhållanden har kommunen och myndigheterna inte förrän nu kunnat eller vågat fatta ett beslut om avhysning. Istället har miljönämnden beslutat att markägaren ska städa området, vilket beräknas kosta 350 000 kronor.

Skälen till försumligheten hos myndigheterna är flera: trots olaglig bosättning på privat mark ville inte kronofogden ta i ärendet med motivering att man inte kände till identiteten på dem som skulle avhysas, polisen ville heller inte bistå med handräckning i detta ärende, politiker i kommunen har haft en vånda över att ta ett beslut om lägret, eftersom det handlar om zigenare (eller det idag mera politiskt korrekta: romer) som fått status av ömmande grupp, vilken det är synd om. Man kan riskera bli kallad för rasist ("Vräkningen i Malmö beror på rasistisk logik" Expressen 30/10), Centrum för sociala rättigheter, Feministiskt initiativ, Vänstern och nätverket för romers rättigheter, mfl har agerat för att kommunen måste erbjuda ett alternativt boende för ockupanterna innan de kan avhysas. Dessa aktivister har tillsammans med lägerfolket genomfört demonstrationer för att skapa opinion till stöd för ockupanterna. "Jag som alltid har skrutit om Sverige. Nu är vi sämst i klassen jämfört med andra medlemsstater." säger Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ med anledning av vräkningsbeslutet (SvD 27/10).

Upprörda malmöbor anser att polisen inte gjort sitt jobb när det gäller ockupationen av privat mark. Hade det inte varit zigenare skulle de snabbt blivit bortmotade och kanske omhändertagna och straffade, är en åsikt som framförs. Flera har också varit här mer än tre månader och har alltså inte rätt att stanna, men polisen bryr sig inte, säger andra jag talat med. En växande opinion mot zigenarlägret har dock fått den politiska ledningen att bli lite tuffare. Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialdemokratiskt kommunalråd säger till Sveriges Radio (2/11) att lagen ska gälla lika för alla. Det är inte kommunens skyldighet att ordna bostäder åt EU-migranterna. Romernas problem måste lösas i deras hemländer, menar hon.

Men i Sverige har vi inte en lagstiftning som förbjuder tiggeri, vilket är förbjudet i Rumänien och nordiska länder( i Norge är det kommunerna som själva bestämmer om tiggeriet).  Att det är tillåtet att tigga i Sverige gör det svårt för myndigheterna att ingripa mot horder av zigenartiggare som numera kommer hit. I Danmark, med en radikalare hållning till social turism river polisen genast läger av den typ som myndigheterna i Malmö i praktiken accepterat i 1,5 år. Därför kommer tiggarzigenarna över sundet till Sverige och Malmö.

 Slutligen, efter många protester från närboende och en växande opinion i Malmö mot lägret och myndigheternas flathet, tog nämnden för miljö och hälsoskydd den 27/10 beslutet att lägret inte får vara kvar på grund av förhållandena: "Den sanitära situationen på platsen medför allvarliga hälsorisker för de som bor där och påverkar miljön runtomkring genom bland annat nedskräpning och rök från eldning." skriver nämnden i sitt beslut. Alla ska lämna området senast söndagen den 1/11 kl 16. Tält, husvagnar och allsköns bråte, som lämnas kvar, kommer att fraktas bort av kommunen. Polisen meddelade ockupanterna detta beslut och på söndagen hade mer än hälften av zigenarna gett sig iväg med sina bilar och husvagnar och mobiltelefoner (moderna tiggare måste ju vara med i tiden).

På tisdagsmorgonen (3/11) kl 04.00 kom polisen för att avlägsna dem som stannat kvar liksom de aktivister som sympatiserar med zigenarna. Ett 20-tal zigenare accepterade erbjudandet att få gratis busstur hem till Rumänien och ett 40-tal valde att övernatta i det tillfälliga boende som kommunen erbjöd. En missnöjd och arg grupp gav sig iväg mot stadshuset tillsammans med aktivister för att demonstrera mot kommunen. "Avgå, avgå Carina!" skanderade de med adress till Carina Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

"Vi kommer att stanna så länge det behövs, tills det finns en annan plats, det är det som den här kampen handlat om hela tiden. Boendet på Sorgenfri har bara varit en lösning i väntan på en bättre plats och nu finns inte den längre," säger Johanna Nilsson från nätverket för romers rättigheter till lokaltidningen Malmö/Limhamn utanför stadshuset 4/11.

 I skrivande stund har ett femtiotal aktivister och några zigenare i protest mot kommunens beslut övernattat utanför stadshuset. Något demonstrationstillstånd har de inte sökt och fått. Det hela är olagligt. Men polisen ingriper inte på annat sätt än att plocka bort madrasser, liggunderlag och liknande, vilket inte får användas vid sk allmän sammankomst. I övrigt låter man demonstranterna hållas, trots att det är olagligt. Vilken annan grupp som helst skulle sannolikt blivit resolut avhysta. Men ska svenska politiker och myndigheter ha dåligt samvete för att Rumänien, Bulgarien mfl länder inte lyckats integrera zigenarna i samhällsgemenskapen? Vem har för övrigt lyckats bra med detta? Kanske Sverige? - innan nya välfärdssökande zigenare kommit hit?

Tältlägret i Malmö är inte unikt. Liknande har förekommit och finns på flera håll i landet, där myndigheterna visat samma villrådighet, undvikande och flathet då det gäller att ingripa. Eller så gör man som den rödgröna majoriteten i akademikerstaden Lund: låter zigenarna tälta gratis på campingplatsen med kommunens kostnadstäckning.

Zigenare är ett vandringsfolk som undvikit att låta sig integreras i majoritetssamhället. Gruppen kommer ursprungligen från nordvästra Indien varifrån de utvandrade redan på 1200-talet, då islam trängde in i dess delar av Indien. Namnet zigenare (tzigane, zingaro, , Zigeuner), som de ibland också själva kallar sig, kommer från grekiskans atsinganos, som betyder ungefär: de som lever för sig själva. De har genom sin historia undvikit att beblanda sig med andra grupper och assimileras och därför är de fortfarande en tämligen homogen etnisk grupp med sin särskilda livsstil - som troligen gör att de råkar ut för diskriminering, men också ömkanden.

Med anledning av kritik mot Rumänien för zigenarproblematiken säger landets ambassadör Raduta Matache :"De flesta romer i Rumänien är integrerade och bidrar till landets ekonomiska, politiska och sociala liv. De utgör en varierad grupp. I Rumänien kan man lätt hitta både mycket rika och mycket fattiga romer, både högt utbildade och outbildade. Det finns utmaningar och möjligheter i Rumänien också för romer. Allt eftersom Rumäniens ekonomi utvecklas gagnar det alla rumäner."

Matache menar att det rumänska samhället gör stora insatser för romer. Sådana åtgärder är till exempel: romsk representation i parlamentet; utbildningsstöd i romska samhällen, inklusive specialdestinerade platser för romer på statliga universitet; hälsorådgivare, romska poliser och en romsk representant i varje kommun och by där det finns en romsk befolkning; program för att bekämpa skolkning; antidiskrimineringskampanjer, mm. (SvD 4/12 2013). Det är stöd för denna verksamhet vi och EU ska uppmuntra och inte locka flera till vårt land genom att ge dem allmosor.

 

islamic-cartoons1-underwear-bomber-72-virgins.jpg

LIVETS SALT

I våra moderna tider tar vi för givet att ha tillgång till hur mycket salt som helst, vi tom sprider det på vägarna för halbekämpning. Vi varnas också av hälsoexperter för att äta för mycket salt då det kan få negativa hälsoeffekter. Men salt i lagom mängd är både bra och nödvändigt för våra kroppar och hjälper till att hålla rätt vätskebalans. Cellerna i kroppen behöver salt för att fungera bra. Salt finns också som ämne i filosofin. Då refererar salt till moralisk och etisk upplysning om vad som är gott för människan och hur vi bör leva våra liv. Livets salt kan också syfta på något annat som är mycket viktigt för människan nämligen kärleken människor emellan. När den fungerar ger den lycka åt dagen och livet. Ett bättre "salt" finns nog inte.

 

Salt har i alla tider varit viktigt för att förhindra förruttnelse och använts som konserveringsmedel. Människans upptäckt av saltets konserveringseffekter var revolutionerande för matberedning och mathållning. Salt handlar inte bara om smaksättning. Innan människan blev bofast åt hon rått kött och fick på så sätt i sig tillräckligt med salt. Men den odlande människan åt mera spannmål och behövde då tillskott av salt för att må bra. Salt behövdes också för att kunna bevara maten och hålla den frisk och ätlig.

 

Vikingarna, som inte själva kunde framställa salt, gjorde långa resor för att skaffa fram salt för vinterförråden. I arabvärlden har saltet en viktig plats i historien. Där har saltet en renande effekt i dubbel betydelse. I sagan "Tusen och en natt" berättas det, att om en man äter salt i en annan människas hus, kan han inte vara hennes fiende. När Ali Babar möter rövare och de inte vill äta salt inser han att de har något lömskt i sinne. I delar av världen är det tradition att först bjuda sina gäster på bröd och salt, kanske för att visa och försäkra sig om vänskap. Bröd och salt måste alltid finnas i ett ordentligt hem och en nypa salt kan förhindra olycka. Salt får vi från haven och från saltgruvor. Det är en mineral som består av natriumklorid. I Spanien produceras mycket salt och jag har sett hela berg av salt vid de sk salinerna.

 

 

Saltets betydelse för människan avspeglas på många sätt och i vanliga aforismer om tex jordens salt. Jesus talar i Bergspredikan om att lärjungarna ska vara jordens salt och ljus och upplysa världen om Guds existens och gudstron(Matt. 5:13-16). Bergspredikan är Jesus längsta tal och hans undervisning kring vilken etik och moral som ska vägleda människorna. Här återfinns bland annat "gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”. Lärjungarna skulle gå ut i världen och undervisa människorna om den rätta tron och desarmera allsköns irrläror och falska profeter. I våra dagar känns det viktigt och riktigt att möta hotet från det reaktionära islam (som religion och kultur) med upplysningens grundläggande filosofi om den förnuftiga människan, med förmåga att själv tänka kloka tankar och inte styras av auktoritära regimer och religiösa dogmer (vilket är utmärkande för muslimer), som förslavar människan. Människans frihet och rättigheter i ett demokratiskt samhälle. De som tar på sig denna uppgift kan vi i Jesus anda kalla jordens salt och världens ljus.

Just begreppet Jordens salt är temat och titel på flera upplysningsprojekt bla "Salt of the earth" (Jordens salt) som är en amerikansk film från 1954. Filmen bygger på en verklig händelse. Vid en stor zinkgruva i New Mexico arbetar männen i trakten. Förhållandena i gruvan är fruktansvärda och gruvarbetarna strejkar. Dock kommer de inte långt i sin kamp innan de blir övermannade och hotas av både polis och företagsledningen. Då kommer kvinnorna och driver konflikten vidare på flera plan. I juli i år hade en annan film med samma namn premiär i Sverige. Wim Wenders har gjort en film om brasilianaren Juliano Ribeiro Salgado som ägnat 40 år åt att dokumentera människors lidande och helvete. Mest känd är nog hans bilder från "slaveriet" i Brasiliens guldgruvor. Wender menar förmodligen, med alludering på Jesus, att Salgado är en upplysningsman som ska få världen på bättre tankar.

Jordens salt är alltså ett begrepp både på ett filosofiskt och materiellt plan. På det konkreta materiella och praktiska finns många exempel. Salt är naturligt antibakteriellt och därför kan lite salt och vatten spela roll för vår hälsa och välbefinnande. Laddat med elektrolys och antiinflammatoriska komponenter kan en gurgling med lite salt vatten göra att det känns mycket bättre i en irriterad eller sårig hals. Varmt saltvatten hjälper till att bekämpa bakterier och skapar en miljö som bakterier inte gillar. Har man problem med tånaglar som vill växa inåt, kan det hjälpa att sätta fötterna i varmt saltvatten. Det mjukar upp skinn och naglar och det blir lättare att klippa naglarna.

Jag har själv erfarenhet av att sårbehandling med salt vatten kan hjälpa och för övrigt är väl sårbehandling med koksaltslösning en klassiker. Att bada i det salta Medelhavet kan i bästa fall ha en positiv effekt, men badet bör ske där vattnet är tämligen rent och friskt. Om man har feber och huvudverk kan det lindras med en duk doppad i kallt saltvatten, vilken läggs på en heta pannan.

Problem med hälsprickor kan behandlas med salt vatten. Hälsprickor kan vara mycket besvärande, men om man sticker ner fötterna i varmt saltvatten för en 10-15 minuter, mjuknar huden och kan bearbetas med pimpsten. Efter några behandlingar brukar sprickorna inte göra ont längre. Salt fotbad hjälper också mot fotsvett och dålig lukt.

Ja, den som vill ikläda sig den betydelsefulla rollen som "jordens salt" bör nog vara sund till både kropp och själv. När jag ser mig omkring i dagens värld är det inte utan jag tänker på att "jordens salt" och "världens ljus" är mycket angeläget för att motverka den moralens och etikens förruttnelse jag ser.

 

 


 
gen_22.1.gif